Danmark

22. maj 2009

Korrektion af DK-indvandreropgørelsen igen ved brug af ny metode – der er mange flere end de oplyser, og forskellen mellem de officielle angivelser og sandheden bliver stoerre aar for aar


iodpl1

Når vi spørger til antal børnefødsler får vi hverken korrekt

svar eller nogen fyldestgørende og dækkende

dokumentation for det som så oplyses

– derfor lyver bladsmørerne vildt herom

I 1979 var 97.615 udenlandske statsborgere registrerede i Danmark.

official

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken

Anmærkning: Udenlandske statsborgere omfatter ikke børn født her i landet. De tildelte DK-statsborgerskaber omfatter ikke børn født efter naturalisationen. Antal af udenlandsk herkomst er opgjort efter samme mønster.

Vi har undersøgt perioden 1979-2009 og inddraget fødselsraterne for samtlige nationer, som indvandrerne i landet repræsenterer og set bort fra, at indvandrergruppen ligesom gruppen, der tildeles dansk statsborgerskab, er meget domineret af børn, unge og yngre i henseende til (forventede) fødselsrater. Resultatet afbildes som den røde kurve i Figur 1.

Børnene mener vi har en særlig interesse, når vi skal fastslå antal og sammensætning af indvandringen nu og fremover. Sådan ser det ud officielt: ‘Efterkommere’ leder unægteligt tanken hen på indvandrernes børn. Men pas lige på, har de virkelig kun fået 3.557 børn (526.036 – 522.479) ? Ja, når vi holder os strikt til statsborgerskabsopgørelsen. Begrebet ‘efterkommere’ er ubrugeligt, fordi disse ikke omfatter alle efterkommere af indvandrere.

Ved en grundig eftersøgning i offentliggjorte optællinger hos Danmarks Statistik viser det sig, at antal børn, børnefødsler eller dødsfald ikke kobles til nationalitetsbetegnelsen overhovedet. Der findes kun samlede antal for alle i landet.

Der er dog én enkelt åbning til afdækning af spørgsmålet om børnefødsler. I DS’s Databanken kan du udtrække antallet af nul-årige pr. 1. januar for de enkelte år og få dem fordelt på nationalitet. Men skal vi forledes til at stole på det der kommer ud? Antallet af nul-årige blandt udenlandske statsborgere var 3.134 pr. 1. januar 2009.

D.v.s. 320.188 – ja, lidt færre i 2008, faktisk et gennemsnit af 2008- og 2009-antallet,(298.490 + 320.188)/2   =  309.339 – har givet anledning til 3.134 nul-årige pr. 1. januar 2009.

Dette giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 101,3 pr. 10.000 i befolkningen/gruppen ( = 3.134/309.339) i 2008. Den samlede fødselsrate i Danmark er faktisk registreret i samme databank til 118 pr. år pr. 10.000 i befolkningen.

Vil det sige at udlændingene i Danmark samlet har en langt lavere fødselsrate end den samlede fødselsrate i Danmark?

Prøver vi nu året 1998, hvor antallet af registrerede, udenlandske statsborgere var 249.648 pr. 1. januar 1998, så havde tilsvarende 243.672 i året 1997 præsteret 5.013 nul-årige. Det giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 205,7 i 1997, og langt færre udenlandske statsborgere gav således anledning til mere end 100 procent flere nul-årige i gennemsnit pr. 10.000. Det er ganske enkelt aldeles ukorrekt.

Og vi har med dette kun forsøgt at afdække de udenlandske statsborgeres fødsler. Hertil kommer de naturaliseredes børn efter tildelingen af DK-statsborgerskabet.

Vi har den mistanke at endog kun udenlandske statsborgeres børn medtælles som børn af udenlandske statsborgere, såfremt disse børn netop er født i udlandet, resten registreres som danske statsborgere, selvom de ikke er det. Vi ser en lignende trafik i andre vesteuropæiske lande i forbindelse med offentliggørelse af antal og især ved brugen og/eller fravælgelsen af kategorier i det offentliggjorte.

Vi kan estimere antallet af børnefødsler blandt indvandrerne på grundlag af fertiliteten eller fødselsraten efter nuværende eller tidligere nationalitet (for naturaliserede) nation for nation og kombinere med den fælles officielt opgjorte dødsrate i Danmark. Vi ser bort fra børnefødslerne blandt indvandrerne før 1979, den venstreskæve aldersfordeling blandt de indvandrede (forholdsmæssigt mange børn, unge og yngre), og vi ser ligeledes bort fra at indvandrernes børn synes at udvise en højere fertilitet her i landet end forældregenerationen.

Resultatet af denne estimation er afbildet som den røde kurve i diagrammet Figur 1. Den blå afbilder udviklingen i det officielle antal med udenlandsk statsborgerskab uden alle børnefødsler her i landet plus de naturaliserede tillige uden børnefødsler siden 1979.

Figur 1:  Antal opgjorte af udenlandsk herkomst, d.v.s. udenlandske statsborgere (og nogle af disses børn) samt naturaliserede i DK (blå kurve) og antallet af udenlandsk herkomst estimeret som udenlandske statsborgere, naturaliserede i DK samt børn af begge grupper i overensstemmelse med oprindelseslandenes fødselsrater og DK-dødsrate (rød kurve).

 
discrepans

Figur 2: Antallet af resterende børn af udenlandske statsborgere og børn af naturaliserede estimeret som den lodrette afstand mellem kurverne i figur 1:

bornemanko

Uanset enkelte nul-årige er registrerede som udenlandske statsborgere i de enkelte år og uanset introduktionen af begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der er ubrugelige begreber, var intentioner med disse begreber at medregne nogle flere børn af indvandrerne. Billedtegningen blev selvsagt mere uklart samtidig og tilmed dårligere dækkende år for år.

Vi kan oplyse at mindst 137.000 pr. 1. januar 2009 fortsat resterer, bl.a. p.g.a. at kun første generation af børn af indvandrere medregnes som såkaldte ‘efterkommere’.

Manglerne i forhold til statsborgeropgørelsen og naturalisationerne fremgår af Figur 1, hvor børneantallet er afstanden mellem blå og rød kurve. Forskellen bliver som det fremgår større og større år for år. Siden 1979 er forskellen vokset som vist i Figur 2.

Opregningen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ ses således at dække 3.557 af manglerne ind i året 2008, når vi sammenligner antallene i de to nederste rækker i tabellen ovenfor.

J. E. Vig, cand. oecon.

22. maj 2009

5 kommentarer »

 1. Vil danskerne efter din mening vågne op på et tidspunkt og stoppe den her udvikling, eller vil befolkningen gå en stille død i møde? Jeg er blevet i tvivl i den seneste tid. Nu har jeg været aktiv indvandrermodstander siden de 16. I dag er jeg 20 år. Indvandrermodstanderne er ikke kommet meget længere på de forgangne fire år.

  Det er pokkers svært at få folk til at gå ind i kampen mod indvandringen. At hverve et nyt medlem til en indvandrermodstanderorganisation er pokkers besværligt, selv i de tilfælde hvor vi har med en åbenlys sympatisør at gøre.

  Mange mennesker er godt klar over at Danmark er blevet ændret på grund af indvandringen, men denne ændring bliver aldrig til mere end en “notits” i befolkningens verden.

  Det er tragisk.

  Kampen må under alle omstændigheder fortsætte.

  Kommentar af Daniel Andersen — 26. maj 2009 @ 16:35

 2. Den stille død synes de at satse mest på. Men det er svært at sige. Antagelig vil danskerne sætte sig til modværge, men alt for sent. Man skal huske på at befolkningen ændrer sig – og fordummes tilmed mere og mere -, også den danske m.h.t. alder, gamle går væk og nye kommer til.

  68-ernes børn får ‘lykkeland’ at smage i fuld udstrækning. De er for svage til at sætte sig til modværge, de forbliver børn ligesom forældrene; de vil dog sikkert hade deres forældre af gode hjerter, mange af dem. Og det er en god ting.

  Måske vil de sige: Jeres motto var :
  “Al kasse og alle værdier skal væk i jeres tid, og landområdet overlades til fremmede. TAK!”

  Næste generation efter 68-børnene, der fødes lige nu, vil muligvis have gnisten, der skal til, når de vokser til, men det er ikke sikkert det er nok, hvis ingen kommer og hjælper os udefra i forbindelse med den storpolitiske ustabilitet, der let kunne følge i kølvandet på Middelhavsprocessen.

  Jeg har været igang siden 17. marts 1987. Resultater har der været, hvis vi ser på en 22 års periode. Vi taler langt mere åbent herom end i andre vestlige lande. Grundlaget for støttepartiet har vi desværre også del i. Desværre blev vi snydt – som forudset herfra. Det er sket utallige gange i historien.

  Apropos hvervningen: De skal mangle og virkelig føle trykket personligt; det gør de ikke. Vi kan ikke vente på, at alle er blevet gruppevoldtaget eller slået ned ved en pengeautomat.

  NB: Jeg lægger her i aften en ny op med mere frisk unik information om den 30-årige udvikling.

  Du skal fortsætte og huske, kommer pøblen først igang med at sige fra i forbindelse med en eller anden anledning – terror f.eks. – så ruller lavinen vildt.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 26. maj 2009 @ 17:29

 3. Udviklingen kan ikke standses. Ikke uden et opgør med EU, og det vil betyde uroligheder ala det vi ser i f.eks Mexico. Men der kommer det også til. Italien, Grækenland og Frankrig er vel ved at være nået dertil hvor befolkningen ikke vil være med mere. Derfor, denne finanskrise vil kunne udløse store uroligheder når den næste år slår over i massearbejdsløshed.

  Kommentar af Flemming Hansen — 17. august 2009 @ 08:26

 4. Det er rigtigt. Mon de vil forsøge sig med galloperende inflation igen, der er det eneste der kan forhindre massearbejdsløshed p.g.a. to generationer med alt for høje lønninger og skatter? Euro som kronen er koblet til er kun på papiret en såkaldt hård valuta, og den er med dels tvangsindholdet dels politiker-indblandingen i pengepolitikken, der skal forestille være fælles for hele euro-zonen, det værst tænkelige redskab mod den internationale konkurrence og den aktuelle krise oveni. Alt hvad de agter at gøre uddyber krisen yderligere.

  Jeg håber meget, at det fortsætter ad deflationsvejen, så der kan blive ryddet op, uanset prisen.

  Kommentar af Sonia — 20. august 2009 @ 20:56

 5. […] Opgjorte antal fødsler blandt udenlandske statsborgere i Danmark: En tragikomisk gennemgang af det vi finder i DS’s Statistikbanken. […]

  Pingback af Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet” | Danmark — 4. marts 2014 @ 12:22


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: