Danmark

10. maj 2009

Er det mest praktisk at lade dovenskaben raade og haevde at denne udvikling ikke kan vendes ?


Et par indtrængende spørgsmål til de 197 der har set videoen på :

https://danmark.wordpress.com/2009/05/05/europaeerne-rendes-over-ende-med-stoerste-hast-amerikansk-dokument/

Selvom det kun er nogle ganske få der har kunnet afset tid til at beskæftige sig med Europas korte fremtid her i weekenden, hvor man kan tage ud og more sig og æde og drikke i stedet, så mener jeg et par spørgsmål skulle besvares:

Er meldingerne på videoen i orden – d.v.s. korrekte kendsgerninger efter din vurdering ?
Kan vi stille noget op med den beskrevne udvikling, så den alligevel vendes ?
Er det mest praktisk at tækkes dovenskaben og hævde udviklingen ikke kan vendes ?
Hvad skal til for at udviklingen kan vendes ?
Vil du ofre dit job på at få udviklingen vendt, såfremt du er overbevist om dette er en mulighed ?

Svarer du JA, NEJ, JA til første tre behøver du ikke svare.

Sonia

Storbritannien skal have korrigeret immigrantantallet betydeligt


Antal tildelte britiske statsborgerskaber i 11 års perioden 1997-

2007 – med tilhørende korrektion af immigrantantallet

 English version

Kilde : http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs08/hosb0508.pdf

Antal tildelte britiske statsborgerskaber pr. år 1997-2007:

image001

I perioden 1997 til 2007 er 1.197.640 blevet tildelt det britiske statsborgerskab – med 7-11 procent afslag på ansøgning liggende bag.

Med langt den overvejende andel af de godkendte ansøgere med seneste tidligere statstilhørsforhold i Asien, Afrika og Mellemøsten skal vi regne med mindst tilvækstraten 4% pr. år som følge af fødsler blandt de naturaliserede i Storbritannien.

Alene disse 11 års tildeling af britiske statsborgerskaber har således ført til en befolkningsstigning af britiske statsborgere på 1.397.640, der nu medregnes i befolkningsregnskaber som britiske, selvom f.eks. fertiliteten er ganske forskellig fra den britiske – cirka 3 gange højere.

I 2004 estimeredes de ikke-UK-fødte til 8,9 procent af befolkningen, i 2007 var andelen steget til 10,6 procent jfr. https://danmark.wordpress.com/2009/05/08/the-united-kingdom-will-have-17-7-mio-more-within-the-next-25-years-det-forenede-kongerige-opererer-fortsat-med-gigantisk-indvandring-i-sine-planer/

Denne stigning vil man ikke overraskes af, når man har gjort sig klart, at den samlede befolkningstilvækst stammer fra en eksplosivt voksende indvandring, fødsler blandt de ikke naturaliserede indvandrede  – d.v.s. indvandrede udenlandske statsborgere – og i tillæg kommer så tilvækst fra fødsler blandt de naturaliserede og deres børn. De britiske børnefødsler opvejer så langt fra antallet af døde og udvandrede briter. Briter føder 43 procent for få børn.

Det betyder at 5,090 millioner fremmede i 2007 skal tillægges antal børn og børnebørn født af naturaliserede i UK, og vi hævder således at antallet mere end fordobles, hvis alle naturaliserede og deres børn medregnes, således at fremmedandelen er 11-12 milloner ud af i alt 61 millioner i 2009 – d.v.s. 18-20 procent.

Dette kan vi med sikkerhed hævde efter at have gennemgået og analyseret indvandrerudviklingen og udviklingen i tildelingen af danske statsborgerskaber i Danmark i perioden 1979-2006: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Tager vi alene 11 årsperioden 1997-2007 i Storbritannien hævder vi således 1.397.640 skal lægges til de 5.090.000 ikke-UK fødte fremmede. Jo fjernere en periode der korrigeres for desto flere børn er der kommet til.

 

Tidligere statsborgerskab blandt de naturaliserede i 2007:

image002

Please, listen and see (and imagine it even worse) :

https://danmark.wordpress.com/2009/05/05/europaeerne-rendes-over-ende-med-stoerste-hast-amerikansk-dokument/

 

Sonia