Danmark

9. maj 2009

Vi har kun Chamberlains og ingen Churchills i de tilsyneladende magtpositioner i Europa


Vi har for mange Chamberlains og for få Churchills ved magten i mange europæiske lande, siger Geert Wilders, Holland.

Vi har ingen forbehold at tage:

Vi har kun Chamberlains og ingen Churchills i de tilsyneladende magtpositioner i Europa. Det betyder at Europas såkaldte elite lader hånt om dem, som den i sidste ende er afhængig af. I troen på en totalitær ideologi vil den igen sætte alt over styr i sin egen selvforherligelse, hvor eneste leveregel for toppen kan udtrykkes i kommandoen eller frasen, som også er dens sidste:
DO WHAT I SAY, BUT DON’T DO WHAT I DO.

We have no reservations:

We have just Chamberlains and no Churchills in the apparent positions of power in Europe. This means that the elite of Europe scorn those they ultimatively are depending of. In their belief or faith of a totalitarian ideology it shall in its own self-glorification lose all with this command or phrase still on its lips in the end:
DO WHAT I SAY, BUT DON’T DO WHAT I DO.

Sonia