Danmark

6. maj 2009

Naturligvis foeder danskerne IKKE flere boern – det er de fremmede


Vi er ikke begyndt at føde flere børn.

Det sker nemlig ingen steder i den vestlige verden – tværtimod. Såfremt Danmarks Statistik (DS) har opgjort en højere fødselshyppighed – fertilitet er noget ganske andet – kan det skyldes:

  • der er for en tid rigtig en ekstra stor procentdel i de fødende aldre af indvandre- og efterkommerkvinder, siden hyppigheden vokser så drastisk som fra 1,78 til 1,90 på bare ét år.
  • Tilstrømningen af indvandrere, der øges eksplosivt (sidste år med 62,8%), hæver den samlede fertilitet, men her målt ved fødselshyppigheden fra 1,78 til 1,90
  • Den samlede fertilitet – som nævnt muligvis opgjort fejlagtigt som fødselshyppigheden af DS til 1,9 for 2008 for at vildlede os til at tro at danskernes tilbøjelighed til at få børn ændrer sig betydeligt – udregnes som et vejet gennemsnit af den etnisk vestliges gennemsnitlige fertilitet og den etnisk ikke-vestliges gennemsnitlige fertilitet med gruppernes andele som vægte.

Det forholder det sig altså således :

x : er andel ikke-vestlige blandt de fødende

Ikke-vestliges fertilitet er ikke under 3,5 barn pr. kvinde i gennemsnit

Vestliges herunder danskernes fertilitet i Danmark er 1,1 til 1,2, i mange vesteuropæiske lande endog lavere.

Her er så det vejede gennemsnit, der bestemmer den samlede fertilitet:

3,5*x + 1,1*(1-x) = 1,9, hvilket giver (x=0,33) 33% af de fødende kvinder i Danmark er ikke-vestlige

eller

3,5*x + 1,2*(1-x) = 1,9, hvilket giver (x=0,30) 30% af de fødende kvinder i Danmark er ikke-vestlige
I Holland og Belgien føder de ikke-vestlige allerede mere end halvdelen af en fødselsårgang. Om andelen endog er endnu højere i Danmark, kan vi desværre ikke sige noget om, da der ikke længere gennemføres nogen behørig fertilitetsundersøgelse i Danmark. Danmarks Statistik tæller bare alle barnefødsler og dividerer med antallet af samtlige kvinder i de fødedygtige aldre.

Den barske sandhed

 

Berlingske Tidende gik en tand videre end DRTTV, der kun skrev om flere børnefødsler i Danmark.

Indvandrerkvinder føder cirka som i landet de stammer fra, efterkommerne flere børn, danskerne det samme 40-45 % for lave antal eller endog lidt færre børn, som overalt i Vesteuropa. At børnene (2. generation) af efterkommerne (1. generation) føder børn nu, og de kaldes danskere ændrer ikke en tøddel ved kulturen, heller ikke kulturen der bestemmer antallet af børn pr. kvinde. Der er såmænd blot flere ikke-vestlige til at føde netop nu, og dette får fødseslhyppigheden til at stige. Det er hvad der sker.

Sonia