Danmark

5. maj 2009

EUROPAEERNE RENDES OVER ENDE MED STOERSTE HAST – AMERIKANSK DOKUMENT


i

Denne video illustrerer kortfattet, hvor

europæerne står

DET KAN DOG IKKE UNDERSTREGES NOK AT ALLE REFEREREDE FERTILITETER ER DE SAMLEDE FERTILITETER I NATIONERNE, OG DET BETYDER AT UDVIKLINGEN GÅR ENDOG HURTIGERE END VIDEOEN BERETTER (se bl.a. det østrigske eksempel via link nedenfor):

When you hear fertility 8 in Türkei it is not quite right, if it does not mean that there are born 8 times more children relatively. More young and younger birthgiving women and more children each. In the third world 10 times more births relatively compared with the number of inhabitants is rather common. It is the birth-frequency, not the fertility.

Tyskland:

Uddybning af hvornår tysker kommer i mindretal
bentanop

Vi kommer uafhængigt heraf til cirka det samme resultat i

Danmark:

Danskernes kurve (den blå) bygger på 2700 danskere forlader Danmark netto pr. år, og at danskerne har et fødselsunderskud, der fører til et årligt fald på 0,75 pct. De ikke-vestliges eller fremmedes kurver svarer til alternativerne i tabellen på dette link eller via linket ved klik på grafikken nedenfor:

https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/

Klik på grafikken og få modelforudsætningerne, tabelgennemløb for fremskrivningen sammen med den grafiske fremstilling

Grafisk fremstilling af befolknings-projektionen 2008:

Afgørende nødvendige supplementer:
https://danmark.wordpress.com/2009/04/19/graphic-illustration-of-difference-between-the-second-best-and-the-best-projection-and-perhaps-a-little-video-to-make-it-go-into-you-brain/

https://danmark.wordpress.com/2009/04/16/forudsigelighed-og-ansvarlighed-dumstaedig-optimisme-og-blind-selv-opofring/

Kvinder i Østrig, et eksempel der tydeligt viser vore indvendinger stemmer:
https://danmark.wordpress.com/2009/04/18/women-of-austria-vedvarende-lav-fertilitet-siden-midten-af-1980erne-2/

Østrigske kvinder og Max Planck Instituttet for Demografi – kort version:
https://danmark.wordpress.com/2009/04/19/i-dansk-og-engelsk-version-danish-official-information-is-not-ok/

Der satses stadig på i Danmark at 70% kan overbevises om den politisk korrekte sandhed:
https://danmark.wordpress.com/2009/05/06/naturligvis-foeder-danskerne-ikke-flere-boern-det-er-de-fremmede/

2014:

Foruden storbyer som bl.a. Köln, Lyon, London, Berlin, der næsten er overtaget befolkningsmæssigt, var perspektivet midt i 2013:

Det officielle billede af Europas og Danmarks befolkningstilstand inden for de nærmeste få tiår tegnes – Amsterdam har fremmedflertal nu, Holland 2025, Bruxelles 30 pct. nu, og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige i 2050, Norge 2050-2055, England 2050, Tyskland 2045-2050 – det er 37-42 år for de fire sidste og mindre for Holland og Belgien.

Sonia