Danmark

2. maj 2009

Arbejdernes Internationale Kampdag: Helt konkret og baggrunden


”Arbejdernes internationale kampdag”

Baggrunden:

Adam Weishaupt, født i Tyskland 6. februar 1748. Han blev præst i den katolske Jesuitter Orden. Han blev professor i Kanonisk Ret  ved Universitetet i Ingolfstadt. 1. maj 1776 stiftede Weishaupt bevægelsen Illuminati – de oplyste. Ordenen bygger ifølge historikeren Nesta Webster på gammel persisk, babylonisk, ægyptisk mysticisme. Bevægelsen Illuminati blev finansieret af Huset Rothschild i Frankfurt. I følge professor Robison har bevægelsen til formål:

–           at ødelægge alle fredelige regeringer

–           at fjerne alle borgerrettigheder

–           at fjerne al privat ejendomsret

–           at tilintetgøre patriotisme

–           at ødelægge familieenheden

–           at ødelægge alle religioner

–           at skabe en én-verdens-regering med en verdenshær.

Ved dengang gradvist at gå ind i tidens hemmelige selskaber og loger og øve indflydelse der – som et selskab i selskabet – skulle den reelle magt efterhånden komme til at ligge hos Illuminati.

Det første synlige resultat var Den franske Revolution. De første kendte kommunister var Ferdinand Lassalle, Karl Marx, Friedrich Engels.

Lassalle havde arvet en stor sum penge, og han arbejdede aldrig. Marx (hvis rigtige navn er Mordecai) var ledig og levede af sit ægteskab. Engels var en rig bomuldsfabrikant, der bl.a. beskæftigede børn på sine fabrikker. Marx og Engels tog til Köln i 1848, hvor de grundlagde en kommunistisk avis, Neue Rheinische Zeitung. Den udkom første gang den 1. juni det år. Dens formål var at sprede propaganda. Illuminatis grundlægger Adam Weishaupt havde udtalt: ”Det er nødvendigt at gøre vore principper moderne, så unge skrivende kan blive i stand at sprede dem i samfundet og derved tjene vores formål.” Han understregede at journalisterne skal påvirkes, så at de ikke nærer nogen tvivl om Illuminatis skrivere. Dette var Marx’s job.

De første kommunister kaldte sig spartanere, fordi Adam Weishaupt kaldte sig selv Spartacus.

Bolshevik og Bolshevisme er russiske ord, der dækkede betegnelsen for det socialdemokratiske parti. Fra 8. marts 1918 (altså efter den russiske revolution og lige før Zar-familien Romanov blev myrdet den 17. juli af Yankel Yurovsky og hans slagtere i Yekaterinburg) kaldte de russiske magthavere sig for kommunister på ordre fra New York. Trotsky blev folkets kommissær for militære anliggender. Trotsky blev myrdet på ordre fra Stalin. Det er trotskismen, der udviklede sig til internationalismen, som den praktiseres i dag.

Sonia

Hvis du vil vide mere

….kaemper selv guderne forgaeves!


i

Det er simpelthen betegnende:

På 1. maj møder verden over tales mange overflødige ord om den forfærdelige finanskrise, der angiveligt skulle skyldes den såkaldte kapitalisme.

Sandheden er i sin enkelhed:

Finanskrisen skyldes udelukkende for stor pengeudstedelse af alle regeringsbærende politikere og for meget kredit sat igang af samme i forhold til naturlovene for at tilfredsstille netop de 1. maj-protesterendes krav om fortsat øget forbrug uanset. Cuba og Nordkorea er heller ikke gået fri af finanskrisen, skulle jeg mene.

Desværre kan vi ikke hamle om med de verdsligt troende, fordi tv-indøvet tro er meget stærkere funderet end viden, som nogle få gider/kan sætte sig ind i. Viden der er universets byggesten, vinder i sidste ende, men da er det for sent,…hver gang.

Sonia