Danmark

28. april 2009

Svensk Europa-rekord i voldtaegter


According to: http://thephora.net/forum/showthread.php?t=49680

Sweden tops European rape league

Sweden has the highest incidence of reported rapes in Europe – twice as many as “runner up” the UK, a new study shows.

Researchers behind the EU study, which will be presented on Tuesday, conclude that rape appears to be a more common occurrence in Sweden than in continental European countries.

In Sweden, 46 incidents of rape are reported per 100,000 residents.

This figure is double as many as in the UK which reports 23 cases, and four times that of the other Nordic countries, Germany and France. The figure is up to 20 times the figure for certain countries in southern and eastern Europe.

The study, which is financed by the Brussels-based EU fund Daphne II, compared how the respective judicial systems managed rape cases across eleven EU countries. Sweden is shown in an unfavourable light, according to the study.

The high figures in Sweden can not it seems be explained purely by an increased tendency to report rapes and other more minor sexual offences.
Rape simply appears to be a more common occurrence in Sweden than in the other EU countries studied, the researchers argue.

Over 5,000 rapes are reported in Sweden per annum while reports in other countries of a comparable size amounted to only a few hundred.
The figures can however be somewhat distorted as it is often only assault rapes by strangers and aggravated acquaintance rapes that are reported in many of these countries – as was the case in Sweden 40 years ago.

The high incidence of rape in Sweden has a strong connection to nightlife and partying, specifically after-club parties in private homes.

Early sexual debuts, high alcohol consumption, “free sexuality” and the “right to say no” quite simply results in more rapes, the study concludes.

http://www.thelocal.se/19102/20090427/

Good conclusion, its partying and not immigrants that rape women.

—————————————–

Information om Danmark har følgende ledsagekommentarer:

Kriminelle indvandreres og indvandreres børns kriminelle adfærdsmønster er meget ens i Sverige og i Danmark
– men Sverige har simpelthen langt større andel ikke-vestlige af befolkningen end Danmark, reelt (ikke-officielt) ca. 24 mod 17 procent.

65 procent af voldtægterne i Oslo begås af gerningsmænd med anden etnisk baggrund end norsk

Voldtægternes antal i Sverige er steget med 257 procent på 10 år

Antallet af voldtægter i Sverige vokser eksplosivt

Sverige cirka 9 år forud for Danmark :

“…I Malmö var i 1999 69 pct. af de mistænkte for ungdomsrøverier født i udlandet, 21 pct. var født i Sverige af mindst én udenlandsk forælder og kun 10 pct. født i Sverige af to svenske forældre. I Stockholm var 41 pct. af de mistænkte født i udlandet, 44 pct. født i Sverige af mindst en udenlandsk forælder og 15 pct. født i Sverige af to svenske forældre. Ofrene for ungdomsrøverier var derimod overvejende svenskere, i Malmö 71 pct. og i Stockholm 74 pct. En anden undersøgelse fra 2000 handlede om gruppevoldtægter og viste, at 44 pct. af de mistænkte gerningsmænd i 1990′erne var svenskere, 32 pct. indvandrere, 14 pct. andengenerationsindvandrere og 10 pct. ikke folkeregistreret i Sverige…”

[malingen med fed er min]

Det er måske et værdifuldt historisk bidrag, for det er formentlig det sidste om emnet.

Nu vil vi givet se en langt større andel blandt de kriminelle, der er født i Sverige, fordi trediegenerationen netop vokser til i disse år.

Hvis vi antager fremmedandelen i gennemsnit var f.eks. 14-15 pct. i 1990erne i Sverige, var overkriminaliteten blandt indvandrere, 2.g-er og ikke folkeregistrede ved gruppevoldtægter i 1990erne (32+14+10)/44:15/85  = 7,2 gange større hyppighed (i en gruppe af fremmede) end i en gruppe af svenskere.

Danmark 2004 :

“At ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, at ca. 50 pct. af dømte kriminelle i hovedstadsområdet har anden etnisk baggrund end dansk, at ca. 80 pct. af alle voldsdomme givet til unge under 18 år er givet til unge anden- og tredjegenerationsindvandrere (i 2004: 82 pct.), at samme gruppe besætter 70 af i alt 100 pladser på landets lukkede, sikrede institutioner for unge kriminelle, at arresterne, fængslerne (inklusive de nybyggede) og krisecentrene er fyldte til bristepunktet med personer fra nævnte gruppe, kunne tyde på at noget ikke stemmer…”

Efter de officielle antal-angivelser svarer dette til overkriminalitet i de nævnte grupper på 7 i forhold til befolkningsandelen.

Sonia

Forfejlet kriminalitetsbekæmpelse