Danmark

19. april 2009

I dansk og engelsk version : Danish official Information is not OK


i

A Danish and an English version below:

Kvinder i Østrig: Kortfattet version om østrigske kvinder og deres fødsler

Officielt melder Max Planck Institute for Demographic Research, at Østrig ved udgangen af 2004 havde 16,6% ikke-østrigere i landet. Blandt disse ikke-østrigere medregnes ikke naturaliserede, der er født af indvandrere i Østrig og ej heller børnebørn af indvandrere. D.v.s. at 16,6% skal være en hel del højere, hvis vi går efter antallet af indbyggere af fremmed herkomst i Østrig. Desuden er der sket en nettotilstrømning siden 2004. Dertil kommer et forholdvis stabilt og mindre antal vestlige, der naturligvis skal fratrækkes.

Det officielle antal udenlandske statsborgere i Østrig udgjorde ved udgangen af 2004 9,6%, får vi oplyst af samme kilde.

Max Planck Institute for Demographic Research oplyser endvidere, at den samlede eller den totale fertilitet blandt kvinder i Østrig er 1,4 barn, som i øvrigt har ligget vedvarende stabilt siden midten af 1980erne. Eurostat (EU’s statistikenhed) oplyste i 2004 at den totale fertilitet i Østrig var 1,42. I 2005 oplyste CIA at den totale fertilitet i Østrig udgjorde 1,36. Vi ved at indvandrerkvinder fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika føder 3-4 børn i gennemsnit pr. kvinde, d.v.s. en etnisk fertilitet på fra 3 til 4. For at den samlede fertilitet i landet kan ende på 1,4, har en vis andel fremmede kvinder bidraget med fødsler og vis andel østrigske kvinder bidraget med andre fødsler.

Da der er en sammenhæng mellem de fødende kvinders andel, befolkningsandelen, fertiliteten blandt de fødende kvinder og den samlede fertilitet, kan vi herefter cirkaberegne eller estimere fertiliteten blandt østrigske kvinder til omkring 1 barn, når vi netop får oplyst om andelen af ikke-østrigere (>16,6%) og om den samlede fertilitet i Østrig (1,4 barn). Austrian women give birth to about 1 child in average like the Germans.

Absolut ingen af de resultater vi når frem til på dette grundlag harmonerer på nogen måde med de officielle oplysninger vi får om danske demografiske forhold.

Oplysningerne om Østrig stammer fra Max Planck Institute for Demographic Research, og de oplysninger (andre end de officielle) om danske, demografiske eller om øvrige europæiske, demografiske forhold, der stemmer overens med de netop her meddelte om østrigske forhold, stammer fra Information om Danmark.

Officielle, tilforladelige version 

Udregningsprægede del af afsløringen med brug af de officielle østrigske oplysninger

 Europa rendes over ende hurtigere end du tror

 

Women in Austria: Brief version about Austrian women and their fertility

Max Planck Intitute for Demographic Research reports officially that Austria had 16.6% non-Austrians in the country ultimo 2004. Those non-Austrians do not include naturalized who are born by immigrants in Austria and not grandchildren of immigrants either. This implies that 16.6% has to be even higher, if we intend to count the percentage of inhabitants of foreign origine in Austria. In addition the net influx has increased the number further since 2004. A relatively stable and minor number of Westeners has to be subtracted.

The official number of foreign citizens in Austria amounted to 9.6% ultimo 2004, we are informed by the same source.

Max Planck Intitute for Demographic Research reports further that the total fertility among women is 1.4 child in Austria , and this number has been persistently stable since the midd 1980s. Eurostat (the Statical Bureau of EU) reported in 2004 that total fertility in Austria was 1.42. In 2005 CIA reported the total fertility in Austria was 1.36. We know immigrant women from South Asia, the Middle East and Africa give birth to 3-4 children in average. The foreign ethnic fertilty is then 3 to 4 in average. For the total fertility to end up at 1.4 in the country a certain percentage of foreign women has contributed to the births, and a another certain percentage of Austrian women has to give other child-births.

As there is a coherence between the percentage of birth-giving women, percentage of population, the fertility among the birth-giving women and the total fertility, it is possible to calculate/estimate the fertility to about 1 child among Austrian women, when we have information about the percentage of non-Austrian (>16.6%) and about the total fertility in Austria (1.4 child).

Absolutely none of the results we get on this basic harmonize in any way to any degree with the official information we get about Danish Demografic relations.

The information on Austria originate from Max Planck Institute for Demographic Research, and the information (different from the official one) about Danish Demografic relations or about other European Demografic relations that matches the present reported information about Austria, originate from Information of Denmark

Official reliable version

Calculating version with the exposure using the official Austrian information approved by Max Planck Institute for Demographic Research

Grafic illustration of the difference between the second best and the best projection

It comes to an end with Europe soner than you think
 

J. E. Vig, 19. april 2009

www.lilliput-information.com

 

10 kommentarer »

 1. […] Foretrækker en kortere og mindre analytisk gennemgang […]

  Pingback af Women of Austria: Vedvarende lav fertilitet siden midten af 1980erne « Danmark — 19. april 2009 @ 23:07

 2. […] Østrigske kvinder og Max Planck Instituttet for Demografi – kort version: https://danmark.wordpress.com/2009/04/19/i-dansk-og-engelsk-version-danish-official-information-is-no… […]

  Pingback af EUROPAEERNE RENDES OVER ENDE MED STOERSTE HAST - AMERIKANSK DOKUMENT « Danmark — 5. maj 2009 @ 14:18

 3. […] Østrigske kvinder og Max Planck Instituttet for Demografi – kort version: https://danmark.wordpress.com/2009/04/19/i-dansk-og-engelsk-version-danish-official-information-is-no… […]

  Pingback af Europe comes to an end sooner than you perhaps think « Dissidentpress — 5. maj 2009 @ 21:32

 4. […] Remember Austria, An Excerpt: “…Max Planck Intitute for Demographic Research reports officially that Austria had 16.6% non-Austrians in the country ultimo 2004. Those non-Austrians do not include naturalized who are born by immigrants in Austria and not grandchildren of immigrants either. This implies that 16.6% has to be even higher, if we intend to count the percentage of inhabitants of foreign origine in Austria…” […]

  Pingback af The United Kingdom will have 17.7 mio more within the next 25 years « Dissidentpress — 8. maj 2009 @ 22:16

 5. […] Remember Austria,  An Excerpt: “…Max Planck Intitute for Demographic Research reports officially that Austria had 16.6% non-Austrians in the country ultimo 2004. Those non-Austrians do not include naturalized who are born by immigrants in Austria and not grandchildren of immigrants either. This implies that 16.6% has to be even higher, if we intend to count the percentage of inhabitants of foreign origine in Austria…”  […]

  Pingback af The United Kingdom will have 17.7 mio more within the next 25 years – Det Forenede Kongerige opererer fortsat med gigantisk indvandring i sine planer « Danmark — 8. maj 2009 @ 23:12

 6. […] er født i udlandet, resten registreres som danske statsborgere, selvom de ikke er det. Vi ser en lignende trafik i andre vesteuropæiske […]

  Pingback af Korrektionen DK-indvandreropgørelsen igen ved brug ny metode – der er mange flere end de oplyser, og forskellen mellem de officielle angivelser og sandheden bliver stoerre aar for aar « Danmark — 22. maj 2009 @ 22:08

 7. […] % af det samlede folketal (i 1989) , men til en langt større andel af børnene. [antallet i 2009 skønnes kvalificeret at ligge på 30-50 mio., og det svarer til 18-25% af folketallet i […]

  Pingback af Europas selvmord – artikel af mexikansk-libanesiske forfatter Eduardo Farah « Danmark — 22. oktober 2009 @ 11:33

 8. […] Kortfattet korrektion af befolkningsregnskabet i Østrig på dansk og engelsk Like this:LikeBe the first to like this. Skriv en kommentar […]

  Pingback af Paul Weston Speaks at the International Free Press Society, Canada, 19 February 2012 « Danmark — 7. september 2012 @ 19:37

 9. […] % af det samlede folketal (i 1989) , men til en langt større andel af børnene. [Antallet i 2009 skønnes kvalificeret at ligge på 30-50 mio., og det svarer til ca 12-15% af folketallet i Vesteuropa.] 2. del af […]

  Pingback af EUROPAS SELVMORD – Eduardo Farah af kristen libanesisk familie, februar 1989 | transeurabia — 11. januar 2015 @ 12:17


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: