Danmark

18. april 2009

Women of Austria: Vedvarende lav fertilitet siden midten af 1980erne


iodpl2

Kildeangivelsen er på engelsk, men artiklen nedenfor er på dansk.

English version

Foretrækker en kortere og mindre analytisk gennemgang

Demographic Research a free, expedited, online journal of peer-reviewed research and commentary in the population sciences published by the Max Planck Institute for Demographic Research Konrad-Zuse Str. 1, D-18057 Rostock · GERMANY http://www.demographic-research.org

Information fra : http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol19/12/19-12.pdf

Østrig havde 8,3 mill. indbyggere i 2007. Som i andre vesteuropæiske lande skete der et betydeligt fald i børnefødslernes antal pr. østrigsk kvinde fra midten af 1960-erne af præcis de samme årsager som i f.eks. Danmark. Efter et reelt (efterfølgende såkaldt) babyboom, der toppede i midten 1960erne efter en total fertilitet på 2,8 barn i begyndelsen af 1960erne, er den samlede eller totale fertilitet (østrigernes og indvandrernes tilsammen) faldet indtil midten af 1980erne og har været meget stabil omkring 1,4 barn siden. Med fortsat indvandring kan det konkluderes at de østrigske kvinders etniske fertilitet fortsat er faldende helt svarende til i nabolandet Tyskland, der har Nordvesteuropas laveste etniske fertilitet.

Ved udgangen af 2004 havde Østrig 788.600 (9,6%) udenlandske statsborgere. Hertil kom 575.000 (7%) østrigske statsborgere født udenlands. Det sidst anførte antal var steget fra at udgøre 5% i 2001. D.v.s. når vi tæller udenlanske statsborgere, naturaliserede og dele af deres første generation af børn, som er født i udlandet, nåede Østrig en andel på 16,6% af indbyggertallet ved udgangen af 2004.

Dertil kommer tredje generation præcis som i de officielle danske opgørelse.

En fordobling af det officielle antal udlændinge i Østrig for at nå det reelle antal forslår ikke i år 2009. Dette er hermed påvist.

Hvis vi et øjeblik forestiller os, at andelen af fødende ikke-østrigske kvinder svarer til andelen af ikke-østrigere kan den samlede fertilitet på 1,4 indgå i følgende beregning:

Antal børn pr. ikke-østrigsk kvinde: 3 eller 3,5
Andelen af ikke-østrigske fødende kvinder: 17% eller 0,17
Andelen af østrigske fødende kvinder: 100% – 17%= 83% eller 0,83
Antal børn pr. østrigsk kvinde: x

Ligevægt (vejet gennemsnit med andelene som vægte) til beregning af den samlede fertilitet:

3*0,17 + x*0,83 =1,4

hvilket giver antal børn pr. fødende østrigsk kvinde, x: 1,07 barn

Udskiftes 17% med 20% fås pr. fødende østrigsk kvinde, x: 1.0 barn

Udskiftes 3 med 3,5 som ikke er ganske urealistisk, fås:

Antal børn pr. fødende østrigsk kvinde, x: 0,97 barn

Nu skal det samtidig anføres, at ikke-østrigske kvinder har en procentvis større andel i de fødende aldre end østrigerne. Dette ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at fertiliteten blandt østrigske kvinder er tæt på 1 barn.

Der sker en mindre underestimation af børneantallet blandt østrigske kvinder p.g.a. denne større andel fødende kvinder blandt de ikke-østrigske, givet de 17%.

Det skal oplyses at EUROSTAT angav den totale fertilitet i Østrig i 2004 1,42. I 2005 angav CIA den tilsvarende til 1,36.

I de 16,6% ikke-østrigske indbyggere i Østrig medregnes kun en del af første generation af efterkommere af indvandrerne, og de 16,6% ultimo 2004 derudover også er steget betydeligt siden.

Meget lig forholdene i Danmark medregnes ikke alle i 1. generation af indvandrernes børn og 2. generation af børn kaldes østrigere.

 

Sammenligninger med det vi oplyses officielt om danske og officielt om europæiske forhold og kritikken af samme i lyset af disse nye, officielle kendsgerninger om Østrig:

I Danmark vokser danskernes fertilitet?? ELLER?

https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/

Det samlede perspektiv i England og Europa (uden tredjegenerationen medregnet)

https://danmark.wordpress.com/2009/04/16/forudsigelighed-og-ansvarlighed-dumstaedig-optimisme-og-blind-selv-opofring/

Hvad man dog kan læse i Jyllands-Posten?

https://danmark.wordpress.com/2008/09/11/lad-os-tage-en-opfoelgning-pa-en-nyhed-det-er-farligt-og-ret-usaedvanligt-det-sker/

Der mangler godt halvdelen nu – og diskrepansen bliver selvsagt større som tiden går

https://danmark.wordpress.com/2008/09/06/det-er-sa-sjovt-med-kamuflagen-–-borte-borte-kik/

Så enkelt er det – de tælles som danskere og benævnes som sådanne uden at være det

https://danmark.wordpress.com/2008/08/27/hvorfor-er-her-mange-flere-end-de-informerer-os-om/

Man skriver noget vidt forskelligt om præcis det samme

https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/mogenavisen-jyllands-posten-plejer-at-slaa-til-i-begyndelsen-af-august/

Danmarks Statistik har handicap på 20. år.

https://danmark.wordpress.com/2007/08/22/danmarks-statistik-aktiv-med-handicap-paa-20-aar/

I Sverige er der mere end 23 pct. fremmede

https://danmark.wordpress.com/2007/06/04/de-fremmede-har-23-pct-af-befolkningen-i-sverige-og-staar-naturligvis-for-hele-befolkningstilvaeksten-og-mere-til/

Indvandrerne står for hele befolkningstilvæksten i EU

https://danmark.wordpress.com/2007/03/12/eu-befolkningsudvikling-foedsler-og-produktionsaktivitet/

Norge ny rekord-indvandring for 2. år i træk, Sverige ny rekord for 3. år i træk

https://danmark.wordpress.com/2007/02/27/sverige-danmark-og-norge-rendes-over-ende-i-denne-orden/

De fremmede føder henved halvdelen af en fødselsårgang i Danmark

https://danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen/

Danmarks befolkningsregnskab

https://danmark.wordpress.com/2007/02/18/dansk-befolkningsregnskab-for-2006/

Afslørende sammenhæng mellem antal børn og fremmedandelen

https://danmark.wordpress.com/2007/02/05/antal-boern-og-fremmedandel-der-lyves-groft-herom/

Sverige ny rekord i tilstrømning for 3. år i træk (udvidet udgave)

https://danmark.wordpress.com/2007/01/25/sverige-ny-rekord-i-asylantindtag-for-3-aar-i-traek/

Befolkningsperspektivet i Verden og i Europa

https://danmark.wordpress.com/2006/12/14/befolkningsperspektivet/

J. E. Vig, 17. april 2009