Danmark

16. april 2009

Forudsigelighed og ansvarlighed, dumstaedig optimisme og blind selv-opofring


 

Predictability and responsibility, ruthless optimism and blind self-sacrifice

 

J.  L. – 2.12. 2008 – oversat af P. H. Bering – original English version

Forudsigelighed og ansvarlighed,

dumstædig optimisme og blind selv-

opofring

Lad os føje nogle af vore egne tanker til omkring dette “baby boom” fænomen, af nogle naivister set som en velkommen og gavnlig stigning i den “europæiske fertilitet”, af andre som et uheldsvangert første trin på en accelererende udskiftning af den britiske befolkning med en anden, dvs. hovedsagelig af muslimer og andre tredjeverdens-immigranter.

For at lave vore egne beregninger må vi forstå at hvis “vedligeholdelses” fertiliteten på 2,1 i en population betyder at populationen forbliver stort set konstant, så vil en fertilitet på 1,05 (den laveste fertilitet indenfor EU er tæt ved 1,1; gennemsnittet er 1,4-1,5 1)) betyde at befolkningen vil falde til 50% indenfor et menneskes levetid (ca. tre generationer), hvilket ikke nødvendigvis er slemt i en af verdens tættest befolkede regioner. Men det er fatalt, hvis der på samme tid og på det samme sted findes en orientalsk fertilitet på 4,2, som i stedet betyder en fordobling til 200%. Det er fatalt for den europæiske kultur, for den europæiske velstand og den europæiske frihed – det er simpelthen den vej til dhimmi-tilstanden, som der så ofte er advaret imod.

Situationen med en hurtigt svindende befolkning betyder i princippet at den normale “pyramide” for en hurtigt voksende befolkning, 2 forældre, fire børn og 8 børnebørn vendes på hovedet: 4 bedsteforældre har 2 børn, som har 1 barnebarn. I dag er den endogene europæiske befolkning halvvejs inde i den situation og skal se sig godt for, hvis den vil forblive i kontrol med sin egen skæbne. I stedet begår den underslæb overfor sin egen historiske demografiske bedrift (som var fredeligt at håndtere sin egen overbefolkning) ved at importere den tredje verdens potentiale til at marchere lige ind i “overbefolknings-fælden”, som for underudviklede populationer synes at være uundgåelig, når kun frivillige midler tages i brug. (Læg mærke til den signifikante forskel mellem Indien, Pakistan og Bangladesh på den ene side og Kina på den anden).

Hvis muslimers fertilitet er tre gange fertiliteten for ikke-muslimer (hvad den er i Storbritannien), vil denne befolkningsudbytning gå forbløffende hurtigt; hurtigere end i mange andre lande. Du kan se på kurven for Frankrig, som er beregnet for faktiske fertilitetsrater på 1,4 hhv. 3,8. “50%-muslimer -tidspunktet” ligger her, som i Storbritannien, omkring år 2087. Berhard Lewis’ forudsigelse, at Europa vil være islamiseret ved slutningen af dette århundrede (2100), hvilket stadig drages i tvivl af mange naivister, kan vise sig at være for optimistisk. Hvad er det for en verden, vi giver videre til vore egne børnebørn, når vi med vilje importerer muslimsk frugtbarhed ind i vore egne lande? En kæmpemæssig Gaza Nordbred, et britisk Waziristan – eller bare et gigantisk europæisk Libanon? Er det muligt at verden vil opleve at både ‘The Balkanization of the West’ (Stjepan Mestrović), ‘The Disuniting of Europa’ (Arthur Schlesinger jr.), ’The Clash of Civilizations’ (Samuel P. Huntington) and ‘Eurabia’ (Bat Ye’or) bliver til virkelighed, og alle fire processer foregår på europæisk jord? Den deraf følgende syndflod af forviste og flygtninge vil blive forfærdende. Udsigterne til at Amerika til den tid vil være et sikkert tilflugtssted er ikke lyse.

Måske vil bølgerne af flygtninge søge vej til de østlige lande i den tidligere sovjet-blok, som så længe har været beskyttet af en skjult velsignelse: deres langvarige mangel på økonomisk og politisk tiltrækningskraft, påført dem ved kommunissmens uformåen og totalitære brutalitet. – Som vi kan studere i Tjetjenen, understreget gennem begivenhederne omkring Dubrovka teater-belejringen i 2002 (mindst 170 døde og 700 sårede) og Beslan skolemassakren (mindst 385 døde og 783 sårede).

I den hollandske by Utrecht var der for nylig ca. 30% immigranter, i skolerne var der ca. 50% og nyfødte 70%, hvilket er blandt de højeste tal i Vesteuropa. Man behøver ikke at være matematiker eller statistiker for at konkludere at dette en dag vil være forholdet for voksne i Utrecht. Deres andel af nyfødte vil så overskride 90%. (Det var – helt exakt – de ægyptiske kopteres og andre religiøse minoriteters skæbne i Mellemøsten og andre islamiske områder). For de liberale moderne lande i Europa, med deres åbne arme for lidelserne, konflikterne og elendigheden i udviklingslandene er tid af afgørende betydning. Faktisk er tiden ved at rinde ud. Naturens love arbejder nådesløst.

Én valgmulighed er med sikkerhed katastrofal. Hvis vi bliver ved med at være passive og tillader problemet at vokse, som det har gjort i over 30 lande verden over, som i dag sønderrives af borgerkrig og terrorisme, så vil vi aldrig finde nogen god undskyldning. De som er årsag til, tillader eller – værre endnu – fremmer denne helt afgørende demografiske og tillige sociale, kulturelle, politiske og udviklingsmæssige omvæltning bærer et kolossalt ansvar. Specielt fordi de gør det medens de ignorerer deres eget meget bekymrede folks udtrykkelige ønske og vilje. Det har vist sig i meningsundersøgelse efter meningsundersøgelse overalt i den vestlige verden. Derfor vil folket selv ikke længere blive spurgt og de der vil respektere folkeviljen vil blive fordømt som “populister” (en sær kritik, eftersom ‘populus’ på latin betyder det samme som ‘demos’ på græsk).

Jeg tror ikke at der er nogen anden måde at stoppe denne nedbrydningsproces for de bekymrede europæiske lande, truede som de er med tab af deres suverænitet og deres frihed, end at udtale deres vilje højere og højere og at være frie, ansvarlige og modige borgere. Borgere som ikke kan tromles ned af deres egne regeringer, blindede, som disse er, af god vilje, forførte, som disse er, af illusioner, korrumperede, som disse er, af deres egen brutale og dumstædige optimisme og halvkvalte, som disse er, af deres ilde gennemtænkte, ubegrænsede og selv-opofrende sociale patos.

***

PS: Som det fremgår er gennemgangen udarbejdet uden spørgsmålet om de uhyre mange tildelte naturalisationer ved lov er indbygget. I Danmark drejer dette sig om et antal inklusive børn af naturaliserede, der mindst er lige så stort som det officielle antal fremmede. Der ses ej heller at være taget højde for, at de naturaliseredes fertilitet forstyrrer/forskyder det billede af etniske fertiliteter, som den samlede fertilitet er samlet af.

1) I følge EUROSTAT er den samlede fertilitet  i EU’s 15 gamle lande og i alle EU’s lande var henholdsvis 1,46 og 1,49 i 2004. Det betyder at de etniske, europæiske fertiliteter ligger på fra 1,0 til 1,1 barn, hvilket naturligvis får den skitserede udvikling til at forløbe omkring 40-50% hurtigere.

Den 18. april bringes en artikel, der afslører dramaet i tørre tal med udgangspunkt i officielle oplysninger fra Østrig.

Det sidste spørgsmål er vel det mest alarmerende spørgsmål i hele det kvantitative perspektiv, som ingen uden for Danmark har taget hul på.

Desværre kan jeg ikke komme kilden nærmere. Jeg kan oplyse at indholdet af denne artikel stemmer temmelig præcis med vore gennemgange for Danmark og Sverige på http://Danmark.Wordpress.com, hvilket indikerer at matematikken bag udregningerne kan være fuldt korrekte.

J. E. Vig

Fertilitet og andel af fødselsårgang, antal børn pr. kvinde, der lyves groft herom

Storbritannien skal have korrigeret befolkningsregnskabet betydeligt