Danmark

15. april 2009

Danmark under afvikling: Baade fagvalget og kvaliteten halter


http://junikredsen.wordpress.com/2009/04/14/plagiat-fra-venstrefl%c3%b8jsforsker/

“…Ringe kvalitet
I dag – 12 år senere – optager studinerne 65% af pladserne på humaniora og forrige år måtte prodekan ved Det Humanistiske Fakultet i København, en vis Mette Thunø, indrømme, at ” jobs i uddannelsesverdenen har mistet prestige og status”.

Problemet synes at være, at studiner tilpasser sig de akademiske omgivelser. De stiller ikke fundamentale spørgsmål, men læser flittigt (hvis ikke ligefrem lydigt) på det stof som de præsenteres for. I bedste fald bliver resultatet uinteressant forskning. I værste fald betaler skatteyderne for forskning af så ringe kvalitet, at kun politiske hensyn kan forklare, hvorfor nogen overhovedet har godkendt det som forskning.

Rødt herredømme
Siden den såkaldte universitetsmarxisme hærgede i 1970erne, har det akademiske miljø i Danmark været præget af en markant venstredrejning, senest bekræftet af en vælgerundersøgelse i 2003. Ifølge undersøgelsen, bestilt af Dansk Magisterforening, stemte 30% af forbundets ca. 35,000 medlemmer på Enhedslisten og SF. Andre knap 40% stemte på Socialdemokraterne og Det radikale Venstre.

Med et flertal af studiner på universitetsgangene kan man ikke forvente et snarligt oprør mod dette politiske herredømme. Dels fordi socialismens forenklede verdensbillede af undertrykkere mod undertrykte, formentligt appellerer stærkt til kvinder i den fødedygtige alder. Og dels fordi politisk kappestrid strider mod unge kvinders udprægede længsel efter social enighed…”

Sonia

PS: https://danmark.wordpress.com/2007/06/12/forskerspiralen-gentages-men-skoven-kan-ikke-ses-pga-for-mange-traeer/

Danmark videns- , kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganske få år