Danmark

9. april 2009

Lissom noget forheksende over Erhvervs- og Ekonomiministeriet


Først var der over-Bent som fandt det fornødent lørdag nat at suse rundt i limousine efter Amtsrådsforeningens generalforsamling i 2005. Fire gange over Storebæltbroen og så endeligt stop i Køge kl. 05:00.

Erhvervs- og økonomiskpolitisk særpræget, det må man absolut anføre.

Så kom ministerrokaden efter Fogh, der måske ikke helt kunne forventes at falde ud til vicestatsminister og igen erhvervs- og økonomiminister Espersens tilfredshed. Så hun tog på ferie i Portugal umiddelbart før og skulle derfor hentes hjem med superdyrt skatteyderbetalt, privat taxafly. Ingen, absolut ingen udover tilsyneladende Espersen var på nogen måde i tvivl om datoen for Nato-mødet og dermed regeringens mulige adgang.

Når nu man aldeles diskriminerende forlanger at gamle, svage pensionister skal betjene sig af PCeren for at få den nødvendige hjælp fra kommunen og ligeså alle ledige, der er skyldige, og som derfor skal melde sig flere gange ugentligt hos jobcentrene via pc, så er det alarmerende at Espersens mobil eller hendes lovformelige stedfortræder på posten ikke enten kunne sende et talende digitalt billede til ministermødet via mobilos eller personligt møde op på samme. Bent startede med et traktorkørekort fra Korinth Landbrugsskole. Siden gik det slag i slag, efter han fik staven i hånden. Sågar Hendes Majestæt Dronningen måtte sædvanen tro i helikopter tilbage fra Århus til regeringsrokaden uden slinger i valsen og ellers blive hjemme, mens det øvrige stod på.

Temmelig erhvervs- og økonomiskpolitisk særpræget, det må man absolut anføre.

Opkomlingekulturen hos de konservative, når den er bedst, er ganske dyr i drift, men ellers fuldstændig virkningsløs for landet.

Sonia