Danmark

21. marts 2009

GIV OS NOGLE EKSEMPLER PAA SAMFUNDSMÆSSIGE FORSØG, DER SAA EFTERFOELGENDE BLEV GJORT LANDSDAEKKENDE, ALTOMFATTENDE OG PERMANENTE VED LOV


I Danmark blev tradition for at særligt følsomme lovtiltag, som politikerne har vanskeligt at vurdere befolkningens reaktioner på, er noget der sættes igang via en såkaldt forsøgsordning – vedtaget uden at offentligheden rent faktisk hører noget særligt til det:

Vi kan lige huske disse eksempler:

  1. Roskilde Universitetscenter
  2. Christiania
  3. Såkaldt ‘byfornyelse’ (mener vi også startede som forsøg i 1990-1991)
  4. “Pædagogbumb”, vildvækst i antallet af rundkørsler omkring småbyer og andre SF-inspirerede trafikreguleringer 
  5. Udflytning af indvandrere fra flygtningebyerne til danskernes tvangsauktionerede huse (Bornholm)
  6. Privatisering af visse aktiverings-tiltag i beskæftigelsesloven
  7. Specialinstitutioner til unge kriminelle

Det sidste nye forsøg er musik i venteværelserne hos lægerne. Rap-, rabalder-, og 12 tonemusik skulle være meget fremmende på kødannelsen hos lægerne. Man kommer hurtigere igennem patientmassen, fordi de syge normaldanskere naturligvis forlader venteværelset.

Et forsøg er pr. definition en hændelse af en vis varighed, hvorefter forsøget vurderes m.h.t. positive og negative effekter og påvisningen af eventuel naturlov.

Sådan var det, når vi holdt os til kemi- og fysikforsøg. Men sådan er det ikke med samfundsforsøg i Danmark. Her er det noget med, at man vanskeligt kan vurdere danskernes reaktioner, eller noget med at det kniber at samle et flertal i FT til altomfattende lovinitiativ. Så vælges forsøget…, hvorefter syv vilde heste ikke kan stoppe projektet i at blive altomfattende og permanentgjort. Bureaukratityngden er derefter afgørende.

Vi ville meget gerne liste mange flere samfundsforsøgsordninger op, som har været igangsat  her i landet, fordi historien skal skrives om, hvad som hændte under landets ødelæggelse.

Forslag er meget velkomne.

Sonia