Danmark

17. marts 2009

Hans Boserup fradoemt retten til at drive advokatforretning


 

http://jp.dk/indland/article1635360.ece

 

Jyllands-Posten

 

“Rødt kort til flygtningeadvokat
Offentliggjort 17.03.09 kl. 14:41 – opdateret kl. 17:01
Efter adskillige sager om overtrædelse af reglerne om god advokatskik sparkes stolen nu væk under advokat Hans Boserup i Sønderborg.

 

Advokatnævnet besluttede i dag at frakende ham retten til at drive advokatvirksomhed.
Gennem de seneste 10 år har Hans Boserup adskillige gange fået bøder og irettesættelser, og der er en tydelig tendens til, at overtrædelserne er blevet grovere, fastslår nævnet. 14 ud af nævnets 15 medlemmer stemte mod Boserup.
– Advokat Hans Boserup har gjort sig skyldig i grovere og ofte gentagne tilsidesættelser af sine pligter som advokat, skriver Advokatnævnet blandt andet i begrundelsen…”
—————
Sonia