Danmark

15. marts 2009

Peter Lund Madsen og andre kan ikke, og Charles Darwin kunne ikke bevise vor oprindelse


I forbindelse med at Peter Lund Madsen – Anders Lund Madsens broder – gentagende gange hævder på TV, at vi alle stammer fra Afrika, skal jeg oplyse at dette ingenlunde er bevist af hverken P. L. Madsen, bevist af andre eller for den sags skyld af Charles Darwin, der ligesom Peter Lund Madsen var vældig optaget af tidsåndens skalten og valten. Jeg vil gerne tilføje, at det er muligt at Peter Lund Madsen og hans broder Anders Lund Madsen stammer fra Afrika, men dette fører ikke til, dersom det skulle stemme, at det så er hverken deduktivt eller induktivt bevist, at jeg eller andre stammer fra Afrika.

Sonia

PS: Prøv ‘Human origin’ på en søgemaskinerne, og du vil finde adskillige mere eller mindre underbyggede konklusioner og især mangler på samme. Det er heller ikke sådan, at vi skal stemme om det. Så kunne vi lige så godt debattere 2-tabellen.