Danmark

12. marts 2009

Indbrud i villaer og lejligheder opklares ikke og saa stiger deres antal naturligvis


Når forbrydelser ikke kan anmeldes – som f.eks. vold (“Malene“), indbrud og tyverier – eller de ikke opklares eller straffes, så stiger antallet af sådanne forbrydelser, fordi indbrudstyvene selvfølgelig finder ud af, at der er fred og ingen fare for dem.

Sidste år opklaredes 5,8 procent af indbrud i villaer og lejligheder, i 2007 opklaredes 7,1 procent. Det kan også vendes om: Chancen for det lykkes med forbrydelsen er mellem 93 og 94 procent sikker. Når der ikke sker nogen opklaring af forbrydelsen eller anmeldelsen af forbrydelsen ignoreres, så undlader de forurettigede naturligvis at anmelde sådanne forbrydelser fremover.

Herved forsvinder kriminaliteten ud af registreringerne af kriminaliteten. Så kan den rigtig trives, uden at nogen kan dokumentere den. Det er forhold som man finder bl.a. visse steder i Sydamerika og Afrika.

Nu også i Danmark:

indbrud

43.768 i 2008 udgør under halvdelen af samtlige anmeldte indbrud i 2008, ialt 89.992.

Kilde: Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=217

Lomme- og tasketyverier i antal fra 29.760 i 2007 til 38.416 i 2008. D.v.s. en stigning på 29,1 procent. Her kan du desværre ikke få en længere udvikling at se i tabel, fordi lomme- og tasketyverier først er blevet separat udskilt fra 2007.

Ejendomsforbrydelser bruges til systematisk at kamouflere og fejlbedømme den personfarlige ungdomskriminalitet

Hjemmerøverier og vold mod sygeplejersker og skolelærere skal vi også have udskilt nu.

Sonia