Danmark

8. marts 2009

Integration, boliger, busser, skoler, you name it


I Tingbjerg går det godt. Der er tre busafgange i aften- og nattetimerne, og når den såkaldte integrationsborgmester Jakob Hougaard møder op med TV-hold og siger nogle bevingede ord om de nyeste integrationstiltag til skatteydermillioner mødes han og TV-holdet med sten- og flaskekast. Noget har han helt misforstået, det er klart.

Da indvandrer-organ-repræsentant blev bedt om at svare helt konkret på noget af problemstillingen på TV her for nylig svarede han, at mellemøstlige har det meget svært med at klare det faktum, at de får besøg af Politiet. Som interviewer ville jeg så nok have vendt problemstillingen lidt om i det næste spørgsmål. Når Politiet møder op, er det gerne fordi noget ikke stemmer med adfærden i familien. Sådanne dybt provokerende og fornærmende spørgsmål tør TV ikke stille længere. Den frygtløse kunne også fortsætte spørgsmålene: Og det gør ondt værre at brænde f.eks. Politiets biler af; det opfatter vi som logik for burhøns. Samme repræsentant mente også helt konkret, at vi skulle se på de boliger, de bor i, bare se på dem: Lidt ubegribeligt, og her var jeg også ude på kanten af et sort hul. I Århus fik de byens mest luxuriøse lejligheder dengang, og byens øvrige indbyggere betalte hovedparten af huslejerne. I 1991-1992 blev disse lejligheder og boligområder så renoveret for knap 500 mio. skattekroner. I 1991 blev bl.a. Gellerup Parken vest for Århus i Brabrand istandsat for omkring 164 mio. kr. – med næsten udeluk­kende kommunale penge/­garantier. Medio august 1992 godkendte Århus Byråd endog ekstra ombygnings­arbej­der indendørs i lejlighederne til ca. 300.000 kr. pr. lejlighed; de fleste af midlerne hentet fra Bolig­selska­bernes Landsbyggefond. Altså henved 1/2 mia. kr alt i alt for 17- 18 år siden. Det er netop blevet besluttet for nylig at kaste ca. 1 mia. kr. mere i de samme boligområder, selvom både den første og nu den anden renovering var/er langt, langt dyrere end at rive blokkene ned. Se på boligerne (??) Hvad er det jeg skal se??

Supplement: Integrationsudgifter: antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

Er det ordet integration, der har en mislyd, er ordet måske ganske meningsløst at bruge over for de såkaldt utilpassede unge og deres familier?

Det er givet noget med busser i hvert fald, for de busser går igen flere steder, som den helt store anstødsdel. I Århus tredobledes udgifterne til udbedring af hærværk på busserne på tre år. Der er ingen tvivl, busdriften er klart en anstødsdel. Mit forslag er at busdriften indstilles af hensyn til vore gæster.

Det er også galt med skolerne, men her fik vi forklaringen fra ekspert den 21. februar 2008:

Skolerne afbrændes i Danmark. Forklaringen kommer fra antropolog Laura Gilliam på Danmarks Pædagogiske Universitet:

De unge drenge føler, at lærerne ikke kan lide dem. Når lærerne mener de unge drenge har brug for at lære om danske værdier og normer, oplever de unge drenge det som manglende anerkendelse af deres familie, og det de har med hjemmefra.

Vi kan ikke forstå, hvorfor skolerne afbrændes, og lærerne går fri.

Det gjorde de så heller ikke helt:

Volden er steget med 57 pct. på to år i københavnske skoler

90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København

‘Vi mente ellers det var Politiet og udrykningskøretøjerne i øvrigt, der var skyld i brandene og ødelæggelser’: https://danmark.wordpress.com/2008/02/19/taersk-med-golfkoeller-er-dagligdag-i-bazar-vest/

Nu er skolernes vinterferie forbi, så

må det være lærernes tur.

Vi vil også gerne præcisere, at der en ond Ritt Bjerregaard ånd over skolen idag, der giver pigerne de højeste karakterer. Det kan ikke afvises, at når drengene ikke lykkes med deres ambitioner på uddannelsen og arbejdsmarkedet, så bæres ved til bålet, for at blive i et kendetegnende, aktuelt og let forståeligt sprog.

Det betyder så, at Laura Gilliam med omfattende feltstudier bag sig har bevist, at integration er meningsløs i andet end en tænkt eller en aldrig-eksisterende verden. Verden er ikke tænkt; den er konkret.

Manglende forståelse og anerkendelse i den danske folkeskole kan aldrig blive til andet end afvisning eller gensidig foragt. Så kan lærerne vælge at bøje sig for indvandrernes normer, krav og værdier, og så ender det også galt. Sådan er det netop gået de fleste steder indtil nu – underkastelse, islam eller dhimmitude. Det er bare at tage ordene for deres pålydende.

Integration er noget vrøvl: De er kommet til et land, hvor de ikke kan være. Længere er den ikke.

To somaliere blev af dommeren spurgt, om de ville have slået en gammel kone på 89 år ned og brækket hendes hofte samt stjålet hendes taske – som de gjorde ved en dansker i Nordborggade, Århus sidste år – hvis det havde været deres bedstemoder. Nej, svarede de. Hvorfor gjorde I det så mod denne gamle kone, spurgte dommeren? Hun spiser svinekød, var svaret.

Vi venter på, at ordet ‘dialog’ fjernes fra den danske ordbog, og at ordet ‘integration’ fremkalder de samme træk i mundvigene som ordet ‘kulturberigelse’ kom til efter de første ca. 15 år.

Sonia