Danmark

2. marts 2009

Stolte over intet andet end ingenting : ‘KEJSERENS NYE KLÆDER’


VIRKELIGHEDEN DER KUNNE SÆTTE

LIDT IGANG OG SIKRE ET RÅDERUM

FOR DEN NØDVENDIGE OMSTILLING

TIL KONKURRENCEVILKÅRENE:

Ikke alene topskatten, men hele progressionen skal fjernes (fradragene ophæver forvejen progressionen og har gjort det i årevis). Plus der skal ske en voldsom nedsættelse af den for alle herefter fælles, gældende trækprocent uden nogle fradrag overhovedet til 25-30 procent, samtidig med lønningerne nedsættes med 15-20 pct. Dette vil mærkes som en lønfremgang..

De fatter så absolut intet af situationens alvor. Det er en skændsel.

Forslaget her ville igangsætte noget af det, som nu glider os endeligt af hænde med største hast. Og skatteprovenuet vil ikke blive betydeligt mindre end i dag af to grunde: Dels bliver skatteindkradsningen yderst effektiv samtidig med behovet for skattekontrol via selvangivelsen og andet totalt fjernes, dels tiltrækkes der så meget udefra og flere eksisterende ting kan naturligvis også udviddes, fordi det nu betaler sig så meget at gøre det, at det ekstra skatteprovenue fra blot det sidstnævnte vil være ganske betragteligt.
Et nok så afgørende aspekt vil være at skattetænkningen og snyderiet, der mest drives ved de højere indkomster, nærmest fjernes endegyldigt.

Skatteopkrævningen og lønningerne har simpelthen kvalt den eneste kilde som kan skabe ny købekraft til dækning af pengemidlerne, som politiker blot flotter sig med og derfor gør værdiløse til sidst, når det fortsætter.

Problemet er at de typer der skal træffe sådanne beslutninger absolut intet ved om det, de beskæftiger sig med og deres rådgivere fra administrationen kunne aldrig finde på at foreslå noget, der blot for en kort stund (ganske vist indbildt) truede deres eget levebrød den mindste smule.

Hvorfor jeg skal have en grøn check at betale grønne afgifter med er lidt svært at forstå. Kunne jeg så ikke lige så godt blive fritaget for de grønne afgifter? Nej, det kan jeg nok ikke, fordi checken selvfølgelig lige knap dækker de ekstra afgifter på el, vand og varme, der skal indføres.

Det er altså så jublende sindssygt: Man undrer sig samtidig over, at folk ikke benytter sig af kunne skifte leverandør af el. Sandheden er at el koster ca. 17 øre pr. kWh, og vi betaler mere end ti så meget for den, kr. 1,78, med afgifterne lagt til allerede. Mon ikke vi skal gå ud fra afgifterne bliver de samme – bortset fra de nu sættes yderligere op – ved skift af leverandør? I Florida betaler man 68 øre pr. kWh, og her bidrager man sandelig også som forbruger til det grønne look over regningen.

Sonia