Danmark

17. februar 2009

Helle Thorning Schmidt og Lene Espersen er tomme skaller i forhold til virkeligheden


iodpl1

Hverken Helle Thorning Schmidt eller Lene Espersen viser nogen reel viden om de økonomiske forhold. Hverken regeringens pakker eller socialdemokraternes ekstra udpumpning giver den nødvendige løsning:

Finanskrisen er én ting og den realøkonomiske krise (negativ vækst og afskedigelser) som er pæn del heraf, en anden. Sidstnævnte ville dog være der med eller uden finanskrisen.

Det endelige sammenbrud skyldes givet boligboblen. Huspriserne fordobledes på 5 år uden noget realøkonomisk grundlag i hele den vestlige verden. Forbrugsøkonomien beviste simpelthen hvad udpumpning af falsk købekraft giver af virkninger. Det skulle man mene ville kunne advare Helle Thorning Schmidt. Men hun aner intet om, hvad der sker og forbliver i sin ideologi. Regeringen forsøger at udsætte det endelige sammenbrud, ja, statsministerfruen kan heller ikke få øje på finanskrisen. Måske kan den udsættes endnu en gang, men ikke uden værre konsekvenser.

DET ER KUN EN UDSÆTTELSE, OG JO LÆNGERE DET KØRER PÅ DENNE MÅDE DESTO STØRRE BLIVER DEN ENDELIGE KOLLAPS. INTET HERAF KAN FORHINDRES, FOR SKADERNE ER OPBYGGET IGENNEM 40 ÅR. OG DET REPRÆSENTATIVE INTERESSERER SIG KUN FOR NÆSTE VALGDAG.

Jeg går ud fra, at de formentlig ville ønske sig et mindre kollaps nu; men det kom unægteligt som et chok for de danske såkaldte ledere, så nye kræfter måtte hentes ind for camouflere for folks hukommelse. Dette sidste skete især fordi Danmark kom sidst med i boligboblen.

Bagved ligger realøkonomisk den forsømte tilpasning til den internationale konkurrence. Netop EU er det mest protektionistiske vi har set, og Euroen det mest uegnede redskab man kan forestille sig, hvis ikke den europæiske statsdannelse foregår gnidningsfrit – hvilken den netop ikke gør.

England rensede ud under Thathers og har omstillet realøkonomien sammen med USA siden begyndelsen af 1980-erne – i modsætning til fastlandets EU-medlemmer, der endog har fået sig nogle meget tunge klodser med i den gamle østblok – bl.a. Polen har 38,5 mill. indbyggere og opimod 50 procent arbejdsløshed.

Frankrig, Spanien, Italien og Grækenland, Malta og Letland kan ikke overholde konvergenskravene og skal nu vurderes af samme landes politikere og administratorer, fordi disse selv har gjort pengeudstedelsen til et politisk anliggende. EU’s egne statsledere har tilmed vedtaget disse konvergenskrav forud for 1998, hvor euroen indførtes i 12 medlemslande, selvom kravene er ganske arbitrære og nærmest grebet frit i luften.

Uden den nødvendige tilpasning, så vi euroen tabe terræn til dollar, pund og yen i 2008.

Konvergenskravene som f.eks. højest tilladelige procentandel 3 som underskuddet på de offentlige finanser eller statsgældens 60-procent-andel af BNP er frit valgte forholdstal grebet tilfældigt i luften af uvidende politikere.

De har indrettet hele deres kontrollampe-panel efter disse latterlige indeks og forholdstal. Hunden eller årsagen ligger et andet sted. Disse konvergens-kontrollamper viser end ikke symptomerne på sygdommen.

Obligatorisk mønt og nation er netop møntens to sider, og forrykt pengeudstedelse, der ikke er ærligt tjent købekraft, er et par af sandhederne. En tredje er at EU har bidraget til at bremse fastlandets kapitaliseringsproces, så den i stedet flygtede vest og øst på, nøjagtig som jeg meddelte før 1998 at den ville.

Alle de rigtige kontrollamper var kun synlige for kompetente og ubestikkelige folk. De lyste rødt allerede før 1998.

‘Pakke mig her og pakke mig der’ :  Der findes ingen kur andet end en udsættelse, der gør alt værre i længden. Det svarer til at overdosere den medicin, som patienten allerede er blevet dødssyg af.

Det er ikke specielt George Bush, Lars Løkke, Saddam, Putin, Fog-Rasmussen, Stein Bagger, Peter Straarup eller Villy Hardenuss, der har sat det i gang. Men nu har disse ikke ærligt tjent købekraft til at ændre kursen. De har blot hver især drevet deres spil i en verden, hvis love de ikke kender eller ikke vil lægge til grund for deres handlinger. Derfor udstedes der flere dækningsløse pengemidler og ydes der flere kreditter for i det mindste at holde skuden gående en tid endnu.

I to generationer satte de ledende sig op imod de galaktiske magter, fordi de ville deres eget i stedet for det de var sat til.

Kun et altomfattende kollaps, der tidligere førte til krig og ødelæggelse af realkapitalapparatet har vi set før. Det vil måske ændre tingenes tilstand. Dette er den barske sandhed. Et nyt strammere, internationalt pengesystem skal etableres, et med reelle valutakurser er en mulighed.

Jeg udsendte ‘Statsfinansielt Kollaps’ i begyndelsen af 1990-erne. Præcis hvornår tingene indtræffer aner ingen. Det er ligesom med forkølelse. Men husgældens 50-procent-forøgelse og mere til overalt i den vestlige verden måtte dog afslutte det meste. Det stod soleklart. Så nogen har villet det.

Om vi med fordel bør oplyse dette, hvis vi ønsker det overstået hurtigst muligt, er rigtignok et spørgsmål.

J. E. Vig, den 17. februar 2009

PS:

Vold og trusler er dagens orden


Berlingske Tidende den 6. januar 2009:

http://www.dinepenge.dk/bank/artikel/flere-kunder-gar-grassat-banken

“Danske Bank oplever en stigning i vold og trusler fra kunder. Antallet af politianmeldelser er næsten fordoblet fra 2005 til 2008.

“Jeg kommer ned i banken og hamrer dig en på hovedet.”

Den slags trusler oplever flere og flere bankansatte. I begyndelsen af december sidste år havde de ansatte i Danske Bank anmeldt 48 tilfælde af trusler om vold til politiet. Det viser en ny opgørelse i Nyhedsbrevet Finans…”

——————————————-

https://danmark.wordpress.com/2008/03/31/vold-og-trusler-mod-laerere-og-reformpaedagogikken-ligger-i-ruiner/

Volden og trusler om vold er steget med 57 pct. på to år i danske skoler

——————————————–

Bare et par stykker ud af 57 på Berlingske Tidendes søgemaskine

22. Indvandrerkvinder sejler deres egen sø Hvem bekæmper de traditioner, der dikterer mænd, at de skal kontrollere deres kvinder og irettesætte deres opførsel ved hjælp af trusler og vold? 27. juli 2008

Se hvad der sker hvis du prøver

24. Københavns Kommune vil have egen voldspolitik Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil med et nyt regelsæt tvinge skoler og institutioner til at straffe vold og trusler hårdt. 12. juni 2008 

25. Din mening: Er hjemsendelse og bortvisning den rigtige løsning mod voldelige elever? Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil med et nyt regelsæt tvinge skoler og institutioner til at straffe vold og trusler hårdt. Er hjemsendelse og bortvisning den rigtige løsning mod voldelige elever? 12. juni 2008.

 

 

Reformpædagogikken gennem to generationer ligger i ruiner: 

 

Hvad er hovedårsagen bag

 Trusler pr. sms

Skolen er brudt sammen

Sådan bliver det om 10-12 år