Danmark

10. februar 2009

Vi savner menneskeskabte forandringer – blot ikke menneskeskabte klimaforandringer; det er ikke muligt


Ligesom unge knægte render rundt med enden ud af cowboybukserne for at vise deres Calvin Klein underhylere til kr. 1.200 frem, fordi moden dikterer det, så kan man få unge og yngre til at rende rundt med rodehår, og selvfølgelig kan man få de samme til at tro på menneskeskabt klimaforandring, især hvis budskabet suppleres med klimarock, og det meldes på TV uafbrudt. 

Nu er der så en irsk minister, der er stået af m.h.t. menneskeskabt klima – der er ingen i Danmark – , så mangler vi bare, at irerne gentager NEJET til Lissabon-traktaten uanset de ligegyldige forbehold, som vi lige så ligegyldigt også fik herhjemme til Maastricht-traktaten for at få den tvunget igennem trods danskernes første NEJ.

Krisen hjælper os også lidt, for nu skal landene til at løfte i flok i Euro-zonen over centralbanken ECB, hvilket bestemt ikke passer EU-landene: Spanien, Grækenland, Italien o.s.v. nærmer sig islandske tilstande.

Sonia