Danmark

6. februar 2009

Rosengaard, Malmoe : De ville have mere frihed i Mellemoesten


iodpl

Sådan bliver det her om 10-12 år

vi plejer ikke at have uret

Rosengård i Malmø er endelig indtaget af islam efter flere års jihad. En totalt lukket enhed, der styrer alt selv undtagen pengetilførslerne

Rosengård
Rosengård er en bydel i Malmö.
Per 1. januar 2007 bor der 21.955 mennesker.
Heraf har 86% af indbyggerne anden etnisk oprindelse en svensk.
50 forskellige sproggrupper er repræsenteret i området.
Malmö
Per 1. januar 2007 bor der 276.244 mennesker i Malmö.
Heraf har 36% anden etnisk oprindelse end svensk.
(Kilde: http://www.malmo.se)

Som det vil fremgå af nedenstående omtales 30.000 i Rosengård. Det er givet en overdrivelse. De ovenstående 21.955 er de officielle oplysninger fra 2007. Man kan godt forvente, at de fremmede naturaliserede og deres børn er medregnet i de 21.955 i Rosengård og i de 36 pct. af anden etnisk oprindelse end svensk. Svensk befolkningsstatstik er langt bedre end den danske, hvad dette aspekt angår.

Uddrag af: http://blog.tv2.dk/retcute/entry296349.html

“Svensk undersøgelse ryster politikerne i det hallal-glade land og man ser nu konsekvensen af dialog-modellen.
Sverige er helt uden sammenligning det land i Europa der har haft den mest åbne politik overfor indvandrere og samtidig har man haft et helt uhørt politisk korrekt meningstyranni, der har kostet mange deres stillinger.
Indvandrere var IKKE til debat i sverige.

Rapport om Rosengården
Den svenske regering har bestilt en rapport om Rosengården i Malmø, et område med ca. 30.000 indvandrer og den rapport ryster sverige.
Radikaliseret
Rapporten konkluderer helt entydigt at området er så radikaliseret at man skal til Yemen eller det nordlige Pakistan for at finde lignende.
Området styres med hård hånd og man har ansigtskontrollanter.
De patruljerer i området og fører kontrol med at ingen kvinder er utildækkede i området man straffer endnu ikke med at smide syre i hovedet på kvinderne som i Iran men både verbalt og med slag trues kvinderne til at dække sig.
Ramadanen
Man har grupper der opsøger alle for at sikre at børnene overholder fasten under ramadaen.
Man udsender breve til alle familier der instruerer nøjagtig om hvordan fasttiderne skal overholdes.
Barnebrude
13-14 årige piger vies af lokale imamer.
Rapportyen peger på at skoler og sociale myndigheder støder på piger der er taget ud af skolen fordi der er blevet gift.
Nytilkomne familier
Familier der flytter til og som har et afslappet forhold til religion bliver opsøgt straks de er flyttet ind og instrueret i hvilke regler der gælder indenfor Rosengårdens område…”

Slut på uddrag

————————–

Danske anarkister skræmte

Anarkistisk Debatforum: Malmø ramt af voldsomme gadekampe.
Jeg har selv oplevet at der blev kastet sten mod mig i Rosengård i Malmö, og det var ikke rart. Det skete under European Social Forum.

Rosengård 18. december 2008:

 

Indvandrernes og deres børns kriminalitet

Sonia