Danmark

5. februar 2009

Vi fik ret igen – ATP-underskuddet forbigaas med kortest mulig kommentar i tv-nyhederne


Vi mener ikke et underskud på 25,7 milliarder kr. i ATP byggende alene på tvangsindrevne midler blot kan nævnes ultrakortfattet sammen med et par andre underskud i millionklassen i nogle andre finansfirmaer. Det var ikke fordi der ikke var plads i nyhederne p.g.a. nyhedstrængsel, nyhederne indledtes med nogle røvvrikkende herrer og afsluttedes med et overflødigt og rigtig ukvalificeret indslag om et modeshow. Men her er TV2-nyheder ikke enig. TV2 havde tilmed den frækhed at spørge i interview, om ikke direktøren for landets største bank skulle overveje at gå af, når banken kun præsterede et overskud på 2,2 milliarder kr. i 2008. Kanalen præsterede selv et underskud på 213,5 millioner i 2007.

Læs mere

ATP’s regnskabsresultat: underskud 25,7 mia. kr.


ATP – Arbejdernes Tillægspension – kom ud af året 2008 med et underskud på 25,7 mia. kr. efter at have tabt 30 mia. kr. på aktieinvesteringer i 2008.

Mon medierne vil gøre lige så meget ud af dette, som de gjorde af tabet på aktieinvesteringer i landets største bank, der dog kom med et regnskabsresultat på +2,2 mia. kr?

Vel næppe!

Det gik som vi meddelte her

ATP indkræver sine bidrag på hver eneste lønseddel og er i dag en kapitalfond næsten så stor som det offentlige budget. ATP har betydelige poster i alt væsentligt i Danmark. Fonden stiftedes i 1964, og fagbevægelsen og arbejdsgiverne sidder i fondens bestyrelse.

ATP-formuen samlet var omkring 480 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2008. Slutresultatet for 2008 er endnu ikke anført på ATP’s netside.

 

I mange år skovlede fonden midler ind på dødsfald, idet den ganske vist højest besynderlige regel var, at man som efterladt enke eller enkemand ved pensionering kunne vælge mellem sin egen eller sin afdøde ægtefælles tillægspension, som begge havde indbetalt til. Resten tilfaldt fonden.

En sådan forretning var selvsagt vanskelig at tabe på. Det standsedes engang i 1980erne, hvis ikke senere. Det var simpelthen en bedre forretning end at være bedemand i El Passo på cowboyfilms.

Staten deltager også i rovet: Folkepensionen udgør med fuldt pensionstillæg (før skat) kr. 10.543 pr. mdr. i 2009. Men pensionstillægget – 5.289 af de 10.543 – reduceres med 30 pct. af den del af indkomsten, der er over kr. 59.100 pr. år for enlige.

Så her skal man lige passe på. Pensionsudbetaling herunder tillægspensionsubetaling er nemlig ikke bare pensionsudbetaling.

 

Pensionstillægget og tillægspensionen skal ikke forveksles – eller skal det? Førstnævnte udbetales som ordinær pension fra staten. Sidstnævnte udbetales som beskrevet på visse betingelser fra ATP.

For ganske få år siden blev du sat i valget mellem at lade ATP investere i mere eller mindre risikable aktier eller at investere i statsobligationer. 

Nu er det så spændende, om 25,7 mia. kr i underskud også fordeles i overensstemmelse hermed, når der måtte blive behov herfor.

Man skal huske at ATP på din lønseddel er noget Folketinget har indført ved lov, så dine investeringer via ATP er ikke nogle du selv har valgt eller har nogen væsentlig indflydelse på. Du er tvunget med.

Fra : http://folkeborsen.atp.dk/X4/www/portal.nsf/iframeset!readform&Area=

FolkeBInvestInfo&Src=http://atp.morningstar.dk/ATP/news/index.asp

“Der var store forskelle på hvordan fondene slap igennem stormvejret i 2008.

Som bekendt blev 2008 et ualmindeligt kedeligt år, hvis man havde sat sine penge i aktiefonde og sågar også flere obligationsfonde kæntrede i stormvejret. Aktiefondene tabte i snit små 45 pct. af formuen henover året. Der var store variationer i afkastet alt efter investeringsstrategi, og hele 77 pct. point var der mellem top og bund i 2008. De sure markeder kom også til udtryk ved, at aktiefondene typisk satte penge til i hele otte måneder sidste år. Værst så det ud for flere fjernøstlige aktiefonde, der kun gav plusser i to af årets tolv måneder…”

En sådan fond har givet også haft en lidt speciel rekruttering af personale gennem årene.

Sonia