Danmark

4. februar 2009

Menneskeskabt C02 – el-prisen plus afgift – DK og Florida, USA

Filed under: CO2, USA — Tags: , , , , , — Jørn @ 22:02

img0.gif

PS:

Når vi lige focuserer på afgifterne og specifikt på CO2-afgiften, der bekvemt kun udgør meget lidt af det restende bureaukrati-tilskud via afgift, så er det fordi det er en farce og et magtsamlende bedrageri af verdensomspændende dimensioner endnu:

Skolebørnene er nemmest

Florida:

Her er den: Min ven bruger 2.239 kWh og betaler ialt $299,31. Ved dagskursen på dollars bliver de 299,31 til 299,31*5,0822 = kr. 1521, 15 for 2.239 kWh. 

Ialt betaler amerikaneren så kr. 0,6806 pr. kWh. Danskeren betaler 1,78 kr. pr. kWh, som 2,6 gange mere.


Du kan også sige at amerikanerens elregning for det samme forbrug udgør kun 38 pct. af danskerens, altså godt en tredjedel.

I virkeligheden er forskellen endnu større, fordi vi her holder os under 1000 KWh (jfr. regningen ovenfor), hvorfor taksten før afgift er betydeligt mindre i USA end kr. 0,6806:

First 1000 KWH 1000 KWH @ 5.15700 CENTS $51.57

Above 1000 KWH 1235 KWH @6.15700     Cts $71.61

Sonia

Der skal ny kriminalitets-kategori-opdeling til


Volden og røverierne skal opgøres, så

vi kan skille det værste ud

HJEMMERØVERIER:

16, 23, 56 i 2006, i 2007, i 2008… og mere end 100 i 2009

De falder ind under kategorien “Anmeldelser om røveri mod andre, jf. straffelovens § 288” Men i denne samlekategori var der i alt mere 3.000 andre tilfælde i 2007.

VOLD MOD SYGEPLEJERSKER:

Undersøgelsen viser, at 24 pct. af organisationens medlemmer, svarende til 7.500 sygeplejersker, blev udsat for trusler, mens 17 pct. blev udsat for fysisk overgreb i varierende grad fra bid til spark. D.v.s. 5.313 sygeplejersker har været udsat for vold. Se nærmere på:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/28/hver-fjerde-danske-sygeplejerske-har-oplecet-trusler-og-vold/

BT 26.4.03 Muslimer behandler os som slaver: Arabisksprogede patienter, der går bersærk og betragter sygeplejerskerne som slaver. ”Der er nogle ting, som vi ikke skal blive ved med at finde os i. Vi vil ikke blive kaldt luder og høre på, at patienterne siger, at de kommer efter os.”

Hvor denne vold rubriceres ved vi ikke nøjagtig. Det samme gælder volden mod betjente, skolelærere, postmedarbejdere, ambulance- og brandfolk.

VOLD MOD SKOLELÆRERE:

Vold og trusler er noget hver anden

lærer har oplevet i københavnske

skoler. Volden er steget med 57 pct.

på to år i skolerne.

Volden er steget med 57 pct. på to år i københavnske skoler

90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København

Forekomsten af Vold mod offentlig myndighed 2007:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder den steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent – endda en anelse mindre – som for voldskriminaliteten i almindelighed). Tallene for 2008 har vi ikke, da dst.dk ikke virker under Nyt fra Danmarks Statistik.

Det ses meget tydeligt at de 5.313 tilfælde af vold mod sygeplejersker, der fremgår at specialundersøgelse blandt sygeplejersker ikke kan være rubriceret under Vold mod offentlig myndighed, eftersom hele denne kategori kun indeholder 873 tilfælde i 2007. Anmeldelsestilbøjeligheden kunne synes at være meget ringe, når vi ser på sygeplejerskernes oplevelser i dagligdagen. Hertil kommer sigtelsestilbøjeligheden hos Politiet.

15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vore ældre og de anførte kategorier af offentlige personalegrupper.

Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, når DST.dk eventuelt måtte komme til at virke igen, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet. Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres ordentligt.

Det er simpelthen en utrolig slendrian, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side.

Sonia

15 Al Qaeda-terrorister fanget i Spanien og 7 ditto retsforfulgt i Australien plus flittig terror-opdrager i Irak


De 15 i Spanien arbejdede centralt på at forfalske pas og personlige indentitetskort, som de havde både i falske og ubekrevne eksemplarer til brug for terrorister at gemme sig under.

De 7 i Australien blev dømt for at have planlagt at ville sprænge mange tusinde mennesker i døden.

I øvrigt er man stødt på en kvinde i Irak, der var særdeles aktiv i terroren. Hun havde cirka 50 unge kvinder omkring sig. Sidstnævnte havde hun udvalgt med omhu, mest nogle der var på kant med familien. I enkelte tilfælde fik hun nogen til at voldtage enkelte af kvinderne, for at opnå den nødvendige afstand til familien. Endemålet med kvindens aktiviteter var at  få selvmordsterrorister ud af de unge kvinder. De her løshængende sorte gevanter egner også fortrinligt til at gemme selvmordsbombebælter og granater i. Det er altså smart fundet på.

Den næste generation af selvmordsbombere i Danmark kan måske blive dommere eller andre personalegrupper inden for f.eks. retsvæsenet. ‘Det er da fortryllende’. Nogen vil kalde det sågar ‘en berigelse’. Andre mener, f.eks. Justitsministeren, at vi skal lade PET gå i dialog med disse grupper, hvis de overhovedet er i stand til at opspore dem.

Det er da en spændende tid vi lever i.

Sonia