Danmark

2. februar 2009

Skatteskalaens procentangivelser skal reduceres til én meget lavere procent – reformer virker ingen steder


i

Nu vrøvles der en mængde om, at alle vil have lavere skat på arbejde. Men så vil nogle have højere grønne afgifter, andre højere ejendomsskat….

“for regningen skal betales”. Folk der intet kender til forholdstalsregning og elasticitet kan aldrig bringes til at begribe, at de samme midler kan komme ind ved at øge realaktiviteten over en samlet reduktion af skatteskalaens procenter.

De grønne afgifter betyder højere f.eks. el- og varmeregning, højere vand- og afløbsafgift, og alle disse øgede forbrugsafgifter betyder et mærkbart mindre rådighedsbeløb for folk med lave indkomster og pensionister. Ejendomsskatten rammer de højere indkomstlag, der netop har fået nogle kolosale prisstigninger på deres huse og derefter nogle mindre prisfald fra 2008, sat i værk af de samme politikere.

SÅDAN LYDER SANGEN: “Reformen skal betales” “Reformen skal finansieres”

DEN SKAL NETOP IKKE FINANSIERES!

Alt er desværre fuldstændig misforstået. Der er netop behov for, at skatterne for hvert individ og hver virksomhed over en bank reduceres ganske betragteligt her til lands, og dette er simpelthen forudsætningen for at Danmark nogensinde kommer ud af uføret. Den offentlige sektors forbrug af tvangsinddrevet købekraft via skatterne fra de enkelte virksomheder og fra de enkelte skatteydere dræner simpelthen økonomien så meget, at det ikke betaler sig at holde tilstrækkeligt gang i realproduktionen.

VI SKAL IKKE REGNE MED NOGEN EGENTLIG SKATTEREDUKTION PÅ INITIATIV AF FOLKETINGET.

D.V.S. DE FORTSÆTTER TIL DE STANDSES.

DET HÆNGER SAMMEN MED AT MERE END 65 PCT AF BEFOLKNINGEN AFLØNNES AF DET OFFENTLIGE ELLER ER PRIMÆRT MODTAGERE AF OFFENTLIG OVERFØRSELSINDKOMST. DISSE UDGØR FLERTALLET AF VÆLGERNE TILLIGE.

I Irland kunne det lade sig gøre i 1986

Velfærdens dilemma

Velfærden, skatten og gælden

Omlægges velfærden

 

Sonia