Danmark

1. februar 2009

Retsstaten Danmark, goodbye


i

Retsstaten Danmark, goodbye

De afviste, som opholder sig i Danmark på såkaldt “tålt ophold”, skal melde sig i Sandholmlejren dagligt eller ugentligt, men de melder sig som de hele tiden har meldt sig eller udebliver, og det er der tilsyneladende ingen der skal indberette behørigt. Og ‘Integralets Minister’ er ikke at træffe. Nu kan det også være vanskeligt for en indtrænger, der har fået lov simpelthen på tværs af loven selv til at bo i Århus, at nå frem p.g.a. rejsetiden. Og nu skal vi jo heller ikke. Det er bare en tegner, der var på kornet. Dansk ganske vist.

“Tålt ophold”, det er simpelthen så typisk og tåbeligt dansk på vrangen, som det kan være.
Har de ret til at være her, eller har de ikke ret til at være her, burde naturligvis være eneste spørgsmål. Er det sidste tilfældet, skal de ud, hvor de kom fra.
Juraen skal ikke som her kunne bøjes i neon.

Den allermest enfoldige kom sidste uge:

Når de illegale indfanges ved den dansk-tyske grønne grænse, der ikke er der længere, har det under det retsløse Danmarks regime været fumle-regelen, at Politiet skulle transportere de antrufne illegale til Sandholmlejren på Sjælland. Sådan har det kørt i mere end en generation nu. 

Men nu skal Politiet sandelig til at tage sig af alle de andre opgaver, der langt hen ad vejen sættes igang af de såkaldte legale immigranter eller ansøgere om ophold.

Det betyder, du tror det er løgn, at man i stedet udleverer en enkelt-billet til hver af de illegale lydende på Sandholmlejren i Nordsjælland. Her forventes naivt de rejsende så både at benytte to forskellige tog og en bus. Kan nogen gætte, hvad hovedparten af de illegale indtrængere, næsten alle sammen, vælger?

Jeg tror læseren gætter rigtigt.

Sonia