Danmark

27. december 2008

15 pct. af boernefamilierne i Danmark har 3 boern eller flere. Denne andel er blevet fordoblet siden 1990


Fra den 25. december 2008:

http://www.berlingske.dk/article/20081225/danmark/81225020/

Siden 1990 er antallet af familier (15 pct.) med 3 børn steget med næsten 50 pct. Ultimo 2007 har kun 42 pct. af familierne 1 barn, hvorimod 49 pct. var étbarnfamilier i 1990. Vi skal ikke oplyses hvor mange familier, der ingen børn har, og hvor mange der har 2 børn.

Vi kan selv regne ud, at henved 55 pct. familierne har ca. 0,7 barn i gennemsnit i logisk/matematisk konsekvens heraf.

Den morsommeste udlægning går på det voksende antal skilsmisser. Der er lissom lidt dobbeltregning af falde over her, kunne man berettiget hævde. Her er det vi er bekymrede for om kilderne til datamatarialet virkelig dækker dette forsvarligt ind.

TTV2 vælger at afholde sig fra forklaringer på det sære fænomen. Til gengæld får vi oplyst, at 85.556 familier har 3 børn, 15.193 familier har 4 børn og 3.847 familier har 5 børn ultimo 2007. Det bliver så til en befolkningsdel på 545.867.

Det er virkelig sjovt som det hele har ændret sig groft de sidste 18 år. 

“Og det har givet intet med indvandringen at gøre”. Det kan vi heller ikke læse ét ord om i Berlingske Tidende eller på TTV. Afgjort, ikke ét ord. Nu skal vi heller ikke:

Ikke ligefrem en birdie, så langt fra

Sonia