Danmark

25. december 2008

UD MED SPROGET: Er han ogsaa terrorist eller anden slags morder? Danskerne skal vide hvad landets ledere bringer ind af ekstra helt unødige trusler mod det danske folk. Svar udbedes!


“Mand undgår liv på tålt ophold

Højesteret har besluttet at ophæve udvisningen af en mand fra Aserbajdsjan.

Politiken bringer denne Ritzau-oplysning

 En mand fra Aserbajdsjan undgår at leve på tålt ophold resten af sit liv i Danmark. Højesteret har netop besluttet at ophæve udvisningen af ham. 

 Afgørelsen er en sejr for manden, for dommerne i Østre Landsret havde den modsatte opfattelse og mente ikke, at der skulle slås en streg over udvisningen…” 

[…]

 “Indrejseforbuddet er udløbet

I Højesteret har hans advokat, Gunnar Homann, slået på, at hvis udvisningen opretholdes, ville han i princippet på livstid skulle leve på tålt ophold i Danmark med meldepligt i Center Sandholm.” 

[…]

Det var i dag ikke muligt at få oplyst, hvad aserbajdsjaneren blev dømt for. 

 ……………………

 Vor kommentar:

 

 For at begrænse kommunikationen og dermed dæmpe modspillet i Danmark mere og mere mod landets opløsning har vi længe hæftet os ved at utallige såkaldte nyheder er blevet afskåret den fornødne information til, at offentligheden kan tage kvalificeret stilling. Det være sig på TTV, i dagspressen og i TV-nyhederne, hvor der foregår en selvcensurende renselsesproces. Og det har længe været således, at pressen lettere og lettere  falder ind og retter til efter magthavernes unævnelig begrænsningskrav.

 Vi er fuldtud på det rene med, at kun de vel efterhånden henved cirka 70 pct. uden egentlig selvstændig tankegang egentlig tæller i dette indoktrineringssystem. Men det er ikke nødvendigvis mængden, der giver udslaget. Det viste sig under sidste krig. 

 Vi vil ikke finde os i det, samtidig med at vi skal tåle den ene nederdrægtige indskrænkning af vor frihed og vor ret efter den anden i øvrigt og samtidig med den importerede kriminalitet eksploderer i endog helt nye kriminalitetskategorier.

 Vær sikker på, at det ikke fortsat vil være holdbart for en ideologisk legende overklasse i dette land at køre dette roulettespil fjernt fra virkeligheden.

 At undervurdere sine undersåtter er en typisk fodfejl, som allerede Machiavelli gjorde opmærksom på ville være skæbnesvangert for eliten i ethvert regime.

 Sonia

Tys, tys, nyt system letter virkelig tilværelsen for de rettroende fra 2009


 

Sovjet havde dollarbutikkerne – Danmark har LO Plus og andet for systemets håndgangne folk 

http://www.lo.dk/AKTUELT/LOnyheder/20071107BilligElLOPlus.aspx

”En ny aftale mellem LO Plus og elselskabet SEAS-NVE giver medlemmerne nye rabatmuligheder på strøm.

LO-medlemmer (i alt 750.000) med et LO Plus-kort kan nu også få rabat på deres strømforbrug.

LO Plus og SEAS-NVE har indgået en samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at LO Plus fremover vil tilbyde billigere elektricitet til alle 750.000 LO Plus medlemmer. Dette betyder, at de 750.000 medlemmer får mulighed for at spare på strømmen ved at skifte til LO Plus El som er navnet på det nye produkt. Produktet udbydes af SEAS-NVE og kan tilbydes til alle medlemmer af LO Plus i hele landet…”

http://www.hkprivat.dk/sw68588.asp

”LO Plus tilbyder billig strøm

De 750.000 medlemmer af LO Plus får nu mulighed for at få billigere strøm. LO Plus og SEAS-NVE har i dag indgået en samarbejdsaftale, der betyder, at LO Plus medlemmerne kan skifte til det nye produkt LO Plus El

Henrik Feldborg, der er adm. direktør i LO Plus, lægger vægt på, at aftalen gør det muligt for medlemmerne at spare endnu flere penge ved at være medlem af et LO-forbund…”

 

http://www.lo.dk/RUNDTOMLO/Faktaogbaggrund/OmLO/Losfagligepolitiskeberetning/LOsarsberetning2004/Fagligebegivenheder/LOPlus-fordeletilfagbevaegelsensmedlemmer.aspx

 

”…I forbindelse med forundersøgelsen, at der blev indhentet konkrete tilbud fra leverandører inden for bank, forsikring, telefoni (både mobil og fastnet) samt energi (benzin, fyringsolie) for at skabe størst mulig sikkerhed omkring økonomien bag medlems- og fordelskortet.
Der blev i forundersøgelsen gennemført en meningsmåling blandt 2.400 medlemmer fra LO-forbund. 83 pct. af de adspurgte medlemmer syntes, at det var en god eller meget god ide at etablere medlems- og fordelskortet, ligesom der både blandt adspurgte tillidsrepræsentanter og blandt leverandører var stor opbakning til ordningen.
Da forundersøgelsen var endeligt afsluttet, kunne LO’s Hovedbestyrelse i forsommeren 2004 træffe endelig beslutning om at etablere det fælles medlems- og fordelskort under navnet ”LO-Plus”. Som driftspartner valgtes forsikringsselskabet ALKA…”
 
Benzin, diesel, bilvask er også med på rabatlisten: http://www.3f-ringkobing.dk/Medlemstilbud.htm

 

”Som medlem af 3F Ringkøbing-Holmsland kan du hos Statoil Detailhandel A/S få rabat på benzin, diesel og vask, når du bestiller enten et kontokort eller et kontantkort.

Der ydes følgende rabatter:
 
  • 21 øre pr. liter benzin
  • 30 øre pr. liter diesel
  • 25 % på vask
  • 375,00 kr. pr. 1000 liter fyringsolie…”

————————————–

Nok ikke lige noget Konkurrencestyrelsen har i kikkerten, uanset den reelt ulovlige prisdiskrimination.

Sonia

1½ år gammel reminder om det gamle Sovjet m.v.

Succes kræver sin mand