Danmark

15. december 2008

Kometer kommer og gaar – hvad med finanskriser?


Åh jo, selvom næsten hele verden er teoretisk i og kun i referencerne, så er der en sjælden, ja, næsten uhørt rest af menneskelige egenskaber, der ikke nemt lader sig manipulere sammen med en del, skal vi sige næsten-naturlove, der gælder i alle økonomier.

De fleste økonomer kender tilsyneladende ikke sondringen, selvom de har vidst alt om den, før de uddannede sig i faget, og de nok anerkender nord, syd, øst, vest, bredde- og længdegrader, når de tager deres sommersejlads.

Eksempel: Såfremt en ledende elite har principppet: Al kasse skal væk i vor tid, skal man ikke undre sig over de øverste blandt de ledende supplerer kassen lidt med matadorpenge, først i det små sidenhen og til sidst i stor og til stadighed i større stil.

Men verden dukker altid op igen p.g.a. fejlene, der bygger på menneskelige egenskaber og næsten-naturlove; det er her problemet, som vi absolut  – d.v.s. relativt – skal af med, er.

Danskerne finder sig i ALT

Sonia