Danmark

1. december 2008

Problemerne med boern og unge taarner sig op – for mange af dem er anbringelse uden for landet vejen frem


i

Incestramte børn, børn af misbrugere, børn af psykisk syge, voldsramte børn og kriminelle børn skulle koste 12 mia. kr. i år i følge Politiken i dag: http://politiken.dk/indland/article605430.ece

Men det er ikke nok, melder 3/4 af kommunerne, som avisen har talt med. De vil bruge 1/2 mia. kr. ekstra til forebyggende indgreb i familier og anbringelser uden for familierne.

 

27. marts 2008:

Når 90 pct. af f.eks. de tvangsfjernede børn og unge (eller anbringelser uden for familierne) i København har indvandrerbaggrund, i følge Formanden for Børne – og Ungdomsudvalget i København Jette Bergenholz Bautrup:  https://danmark.wordpress.com/2008/03/27/90-pct-af-de-tvangsfjernede-er-fremmede-i-københavn/,

så er løsningen anbringelse uden for landet.

 

Integration er uden mening

Vold og trusler mod lærere – reformpædagogikken ligger i ruiner

Selv såkaldte fagfolk undsiger ‘integration’

 

DE KAN IKKE HOLDE UD AT VÆRE HER. DERFOR SKAL DE SENDES HJEM. MAN KAN SIGE DE SKABER FOR MEGEN FOBRUGSBESKÆFTIGELSE.


Enten er der mange flere, end vi har fået oplyst, eller også er de ganske godt med her (90%!!), ligesom andre steder under velfærden, hvor de konsumerer det dobbelte af, hvad de bidrager med som gruppe. Det betyder at de koster det offentlige 3,3 gange mere end danskerne.

 

Sonia