Danmark

2. november 2008

Euroen, Unionen mod kriser og virkninger af den internationale konkurrence


Min søster er så meget for ‘Ævroen’, fordi hun ser meget TV2-News og har tre kids i udlandet, som hun skal veksle til, og så er det besværli’.

Den slags argumenter vil de danske medier og statsministeren formentlig være vældig glade for, selvom de indholder næsten lige så lidt information om emnet, som det medierne og selv samme minister har udtrykt indtil nu.

Man kunne lige så godt spørge min søster om gearkassens indretning i en BMW.

Det er ikke meget bedre med mainstream-bladene

Eller på bloggene

Endelig lidt realitetsbetonet gennemgang i mainstream-medierne (to første artikler – er selvfølgelig fjernet af hensyn valget for de ikke EU-skeptiske)
————————————————-

 

 

Hvilken effekt har euroen, og hvad vil den ende med:

 

Med den internationale konkurrence var det netop markedernes ubegrænsede mobilitet herunder de finansielle markeders mobilitet, der blev afprøvet med den politikerskabte oppustede forbrugsøkonomi via kreditøgningen, sidst i folks huse.

Politikerne havde muligvis regnet med den gik sammen med faldende priser på importvarer fra vækstområderne i Østen, der i den ydre opregning mindsker den synlige inflation. Den gik selvfølgelig ikke. Eller også lavede man det hurtige opsving med en u-vending for netop at finde et falsk, men måske politisk gangbart argument for euro-JAet efterfølgende.

Kapitalens frie bevægelighed vil underminere staternes evne til at regulere, specielt arbejdsmarkedet. Lønpresset og reduktionerne må tage imod truslerne om tab af endnu flere jobs. De globale finansielle markeder har ingen indbygget selvregulerende konkurrencemekanisme, og de fremkalder krise efter krise – sådan som de inflationsivrige politikere spiller med. Kriserne bliver dybere og dybere, og samtidig øges presset på de sociale systemer med krav om flere reduktioner.

Presset fra kriserne fører til enten opløsning af velfærdsstaterne i sammenknyttede, forsvarende blokke (i valutaerne Euro, Dollar, Yen eller Renminbi-zoner) eller tilbagefald til de gamle gamle fjendebilleder, måske en kombination af begge scenarier.

Men politikerne kan ikke bære at deres demokratiske funderede velfærds- og nationalstat opløses samtidig med at globaliseringen går mod enden, fordi politikerne og især deres befolkninger/vælgere tvinges til at bære tungere og tungere byrder uden nogen sikkerhed for at blive dækket ind.

Euro-Union er prototypen på denne udvikling. Dens dårligt skjulte dobbeltmotiv var 1) frygt for dollars-dominans og dollarkonkurrence og 2) frygt for at genforeningen af Tyskland med dens tidligere D-mark. Men frygt bygger altid på en falsk analyse af udviklingen. Det var ikke US-dollar som truede de europæiske markedsandele i verdenshandelen. Det er Europas tab af viden og teknologi og Europas træghed m.h.t. reelt omstillende reformer og fornyelser.

Det var ikke D-markens hårdhed og styrke, som forhindrede udviklingen og samarbejdet i Europa. Den falske forklaring var, at især D-marken havde drevet Euro-landene ud i en stærk negativ udvikling rettet imod reformer og med sociale begrænsninger. Alene sådanne vildfarelser og falske antagelser giver ikke plads for realistiske forventninger om en hård Euro – med eller uden oliehandel-support med modydelse i ny-merkantilistisk stil. Inflationen var forud programmeret og lige fra starten fik spekulanterne frit spil til at drive valutaspekulation; den var simpelthen indbygget i selve euroens etableringsfase, der angav datoer for alle forandringer. Alle medlemslandene er/var dybt forgældet og samlet laver de fortsat underskud hvert eneste år.

Når Euroen tager over mister de nationale regeringer deres styringsinstrumenter (valutakurserne, renten, pengemængden og det fleksible offentlige budget), der kan sikre pengenes værdi, sikre arbejdsmarkedet og de sociale og økologiske standarder, som de samme politikere har indført. Forskelle i strukturen og konkurrencen vil forsvinde uden affjerdringen fra de nationale regeringer. Fælles rente i Niedersachen, Kalabrien og Sofia er et fantasifoster.

De primære kamppladser for den vilde internationale konkurrence bliver arbejdsmarkedet og de sociale og økologiske systemer. Arbejdsmarkedet lider under at middelklassen reduceres, og løn- og socialomkostningskonkurrencen fra de sydlige EU-fattigdoms-zoner samt ødelæggelsen af de fagforeningsforhandlede lønsatser og socialstandarder. Markedet fejer dem væk, arbejdsgiverne gør mere og mere brug af deres trusler, der også omfatter udflagning til mere favourable (løn-, social-, skat-, og økologi-) EU-zoner, f.eks. Irland hvor selskabsskatten i nogle områder er 10 pct. eller fjernere mod øst.

Lønsatser, socialstandarder og miljøkrav i Euroland må nødvendigvis harmoniseres nedad. Socialdemokrater, andre socialister og fagforeninger havde den naive forestilling, at tingene kunne blive bedre ved at underskrive Maastricht-taktaten. I Euro-union har den sociale velfærdspolitik takket endelig af – og dette sker med fuld tilslutning fra de samme socialdemokrater, andre socialister og fagforeninger, der indførte den. Euro-unionen er ikke et middel mod realinvesterings- og beskæftigelseseskrisen, der følger af den internationale konkurrence kombineret med manglende langtsigtede initiativer på hjemmefronten. Tværtimod:  

Både euro-konstruktionen og den internationale konkurrence styrker kapitalens magt og øger staternes hjælpeløshed i forsøget på at gøre noget ved arbejdsløsheden. Det skal man være opmærksom på. 

Euro-unionen er ingen kontravægt til globaliseringens asociale tendenser, som de inkompetente analytikere til venstre tror, den styrker dem yderligere. Den tvinger arbejdet til at følge de monetrære kommandoer. Den Europæiske Centralbank skal følge fuldstændig fælles politik for alle medlemslande, der er uhyre forskelligt struktureret, og muligheden for at gå tilbage og regulere over valutakurserne er væk. For at forhindre kapitalen i at forlade Euro-unionen må den Europæiske Centralbank (ECB) hæve renten, men dette reducerer realøkonomien og øge arbejdsløsheden yderligere.

Sådan en union er konstrueret for at ende i konflikt mellem medlemsstaterne, hvorfra der ikke er nogen hjælp at finde, hvis den ikke bliver en transfer-union eller en federalstat med offentlige udligninger af de offentlige finanser mellem de gamle og de nye medlemsstater. Som forbundsrepublikken Tyskland eller som USA.

Når disse forudsigelser om Euro-unionen viser sig umulige eller de møder for megen modstand rejser spørgsmålet sig: Er der alternative modeller der kan rede verdensfreden. Det er der:

Nyt Internationalt Penge- og Kreditsystem (på engelsk)

Kortfattet dansk version

A small taste:

“…Why do they print too much money then? When the system stimulates re-election seeking politicians to put their country in debt, they certainly put their country in debt. It is much easier than to take the necesarry steps. But they do not tell you they do it, even though (perhaps because) you are the only one to pay. They have no money of their own, so they always take them from the tax-payers, even though (and in reality also because) they just issue new amounts of (in the long run) worth-less paper or credits. So they do not talk about the debt, I had to learn. They often promise much more than they can fulfil and more than they can finance by the taxation, so they have to borrow, if they still seek to be re-elected. And they always do…”

 
Sonia

Supplement: Euro ultralight og Euro light

13 kommentarer »

 1. […] der ikke har været en lind strøm af samme i flere generationer med et kortere ophold indmellem. Kronen er koblet til Euro, og så skal der støtteopkøbes fra overnationalen for at holde kronen oppe i et større og […]

  Pingback af Statsmaniken har talt - han kan kun tale, ikke handle « Danmark — 2. januar 2009 @ 08:53

 2. […] […]

  Pingback af Skat, min skat « Danmark — 3. januar 2009 @ 18:34

 3. […] Euroen, Unionen mod kriser og konkurrence Sonia […]

  Pingback af Saa er maniken igang « Danmark — 22. januar 2009 @ 15:49

 4. […] Euroen, Unionen mod kriser virkningerne af den internationale konkurrence […]

  Pingback af Euro og mulighederne - den gaar ned eller et andet sted hen uanset - forlyder det endelig fra mainstream ogsaa « Danmark — 20. februar 2009 @ 11:41

 5. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:45

 6. […] Vi har ikke just holdt det hemmeligt, hvorledes det ville gå […]

  Pingback af EU haenger paa de sydlige og nye medlemmers gaeld « Danmark — 20. marts 2009 @ 08:50

 7. […] kan føjes, at til det formål er den fælles obligatoriske europæiske enhedsmønt det ringest tænkelige redskab, fordi Euro er det modsatte af et boldværk mod den internationale konkurrence. Den i øvrigt er […]

  Pingback af EU-skeptikerne vandt – Europa fortsat splittet « Danmark — 9. juni 2009 @ 08:43

 8. […] Unionen, Euroens virkninger, specielt til dens modvirkning af den internationale konkurrence Skriv en kommentar […]

  Pingback af DU VIL VIDE HVORFOR DANMARK IKKE KAN BLIVE MED I EUROEN LIGE NU – og godt for det « Danmark — 14. oktober 2009 @ 10:34

 9. […] Hvis du vide noget reelt Skriv en kommentar […]

  Pingback af To professorer vistnok om Eurokrisen « Danmark — 4. januar 2010 @ 08:21

 10. […] takt ganskevist, og det samme endnu mere udpræget for verdenssamhandelen i 2008 og 2009 og 2010. Protektionismen der er meget tillokkende at gribe til, og den allestedsnærværende miljøkult fastfryser mere end […]

  Pingback af Economics: Sandheden kort « Danmark — 13. januar 2010 @ 10:53

 11. […] lower slope, and the same is happening distinctly with the world trade in 2008, 2009 and 2010. Protectionism is very tempting to reach for, and the omnipresent cult of environment and climate freeze more than […]

  Pingback af Economic Status Primo 2010 « Dissidentpress — 14. januar 2010 @ 21:19

 12. […] Hvordan vil det gå med EURO? Skriv en kommentar LikeBe the first to like this post.Skriv en kommentar » […]

  Pingback af STATSGÆLDEN STEG VILDT I 2010 « Danmark — 28. februar 2011 @ 12:31


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: