Danmark

27. oktober 2008

Finanskrisen: Ny global ordning, ikke en ny verdensorden eller en verdensregering


Fra http://www.business.dk/article/20081027/okonomi/81027027/:

“…Der er brug for en nytænkning af Bretton Woods-systemet, der strækker sig helt tilbage til Anden Verdenskrig. Den Internationale Valutafond og Verdensbanken må reformeres, så de kan bidrage til at sikre global finansiel og økonomisk stabilitet. Holdbare løsninger kræver nye institutioner med bred legitimitet…”

————————–

Vi har givet nogle forslag. Her er de korteste hovedtræk på dansk:

Baggrunden, Bretton Woods-systemet: http://www.lilliput-information.com/economics/hed/sand3.html

Inflation og spekulanter, farvel:

Fra begyndelsen var det gamle system udtænkt ganske anderledes end som det faktiske Bretton Woods-system, der blev opbygget.

US-dollaren spillede en dominerende rolle som reserve- og lånevaluta i det, der blev til i 1944. Dette førte per automatik og helt forseeligt til nominelt (d.v.s. inflationsafhængige) bestemte valutakurser i medlemslandene og også til hjemligt inflationsmisbrug. Ikke mindst i USA.

Siden Bretton-Woods-systemet sammenbrud i årene 1971-1973 har enhver veluddannet økonom burdet vide, hvad der var brug for. Keynes’s Fjerde Essential: med introduktionen af inflationsraten indbygget i bestemmelsen af valutakurserne. Der er behov for reelle valutakurser. Bretton Woods tog sig ikke af dette spørgsmål.

Nominelle valutakurser bliver falske og unreliable p.g.a. inflationsfesten. Systemet medførte derfor per automatik inflation og gældsætning.

Reelle valutakurser:
Enten opgiver man hjemlig inflation eller også beslutter man sig for mere inflation. Så enkelt er det.
Og konsekvensen af beslutning om mere inflation er, at valutakurserne forbliver uændrede. Det sidste vil forringe konkurrencevilkårene mere og mere pr. automatik.

Globalisering:
Betyder den ubegrænsede mobilitet for markederne, inklusive de finansielle markeder. Fri bevægelighed for kapitalen underminerer staternes mulighed for at regulere. Finansmarkederne er ikke underkastet nogen form for selvregulerende konkurrence-mekanisme, og derfor skabes der krise på krise, og kriserne bliver dybere og dybere.

Altså, vælg inflation og få en lærestreg via valutakursen eller vælg nul inflation til sikring af konkurrenceevnen.

Det er uddybet, ganske vist på engelsk, fordi vi påregnede at systemet, især kunne have interesse andre steder end i Danmark: https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/new-monetary-system/

Specielt euro-valutaen vurderes her som substitut for de fornødne.

J. E. Vig, cand. oecon.

Aktuelt fra det europæisk politiske niveau: http://ap.google.com/article/ALeqM5iEBU9uXEquRRt5be99CmE2NMeaVQD93SDG580