Danmark

12. oktober 2008

Forvirringen om indvandringsantallene skabes tilsyneladende helt bevidst og paa kold beregning


Alle oplysninger om indvandrernes antal skabes der forvirring om. Det fører til, at de officielt anførte antal skal ganges (i netop disse år) med mere end to, når vi holder os til sandheden. Det er lige frem tragikomisk at se nogle af konsekvenserne heraf, f.eks. på kriminaliteten, som Justitsministeriets Forskningsenhed sidst opdelte på landsplan mellem danske og indvandrere for året 2004 , eller hvordan man officielt fordelte kriminaliteten sammenholdt med de berørte befolkningsgruppers størrelsesforhold lige efter, der var blevet indført en ny optællingsform.

Bedraget er såre enkelt

Overalt i Vesteuropa forholdes stambefolkningerne reelle oplysninger om antallet af immigranter i deres land.

Mange af de vesteuropæiske storbyer er ved at have fremmedflertal – Amsterdam, Köln, Lyon, Berlin, Paris, London, selvom du hører og læser noget andet. 

Og dette er netop hvad du kan få uddybet i det korte og det lange sigt på ovenstående link eller her.

Når vi ser på fremtidsperspektivet har vi videnskabeligt uddannede folk her i landet, der for ussel mamon hævder, at når indvandringen netop nu speedes op fra de officielt optalte 347.250 (6%) ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 – reelt mindst 766.000 (14%) – vil her være ca. 420.000 ikke-vestlige i år 2020.

Alene børnefødslerne blandt disse 347.250 ikke-vestlige fører til mere end 10.000 børn om året, og ganges 12 med 10.000, får vi det til 120.000, der kan lægges til 347.250 minus lidt døde. Og så er der ikke forudsat nogen indvandring….jo, den speedes op?? Dream-instituttet under bl.a. Finansministeriet hævdede i december 2006 her vil være 16 pct. indvandrere i 2080. 5. august samme år havde samme kilde hævdet: 8 pct. i år 2080. 

Vi forudså metoden med forvandling ville blive brugt til at kamuflere fremmedtilstrømningen. Dertil kom fra 1991 nye tællebegreber, der fjerner en generation mere i optællingen for hver generation, der kommer til:

I Danskeren nr. 5, december 1989, side 8 var der en artikel herfra med titlen ”Nye rekord-tal for tilstrømningen” på side 8 i 3. spalte. Her står:

 

Vor forsigtige matematiske fremskrivning af de nugældende forhold i landet fører til de fremmede udgør 50 pct. af det samlede antal indbyggere i Danmark på henved i alt 7 mill. mellem 2035 og 2047. Denne fremskrivning forudsætter at indvandringen fortsætter som nu med netto godt 13.000 fremmede ekstra ind hvert år. Når vi angiver indvandringen ‘netto’ betyder det i øvrigt antallet af indrejste minus antallet af udrejste.

Hvordan ser det ud til den tid? – lidt ved vi

Selvom indvandringen standsedes i morgen, ville danskerne alligevel komme i mindretal inden 2060. Vi har forsøgt at tage højde for det antal danskere, der netto forlader landet hvert år. Dette antal forbliver naturligvis ikke det samme fremover. Derover er der problemer med datamaterialet, der entydigt kunne afsløre nettostrømmen væk af danskere. Det er selvsagt også forplumret af de ansvarlige.

Sonia