Danmark

10. oktober 2008

En mindskelse af kreditgivningen i og spillet om boligerne er desvaerre en mulighed der uanset logikken i forslaget afvises uden videre af de ansvarlige


Det kunne aldrig falde de ledende ind – ikke blot fordi det er den mest nærliggende løsning med de rigtige virkninger, men der er en være forhindring for de ansvarlige.

Boligprisstigninger er kunstigt skabte ved hjælp af mere kredit til boligejerne (og delvis ufinansierede i hvert fald skævvridende tilskud til ejendomsejere med efterfølgende huslejeforhøjelser efter lejetilskuddets gradvise nedtrapning). Der er ad disse to dødsruter sat samlede mere end 3/4 billion eller 750 mia. dkk i gang for at stimulere ‘en dansk-keynesiansk økonomisk eneopgang’ i Europa ved hjælp af falsk købekraft.

Kendte de ansvarlige følgerne, ligner det afgjort et afpresningsforsøg med pisk og lokkemad for at få Euro-tilslutningen på plads, når det er gået galt.

Kendte de ansvarlige ikke følgerne, er de inkompetente.

’Her havde mainstream-medierne afgjort intet ansvar’. Det har Lisbeth Knudsen også meddelt på sin blog: Chefredaktørens blog » Blogarkiv » Finanskrisen og mediernes

Se et supplerende mikroudpluk, så vi ikke udstiller en enkelt avis, og i øvrigt husker alt, og der er naturligvis meget, meget mere. Vi er sådan, vi tager ansvaret for det, som vi har skrevet tidligere – vore link forbliver nemlig intakte. Sådan er det.

Hele kreditudvidelsen var uforsvarlig ud over alle grænser, og vi vidste, hvordan trafikken i øvrigt havde kørt med pengemængde- og kreditudvidelser under skiftende regeringer forud. Vi advarede senest om, at virkningerne af dette kunststykke ville komme meget snart bl.a. på:
https://danmark.wordpress.com/2006/12/07/boligprisstigninger-er-kunstigt-skabt/

Nu kunne man forestille sig, at i hvert fald boliglånene efter ’finanskrisens således planlagte indtræden’ først i USA og så i Europa, tilbageførtes til det normale – uden kreditudvidelserne, men med efterfølgende prisfald på boligerne samt med adgang til låneomlægning påny.

For det første svarer kreditudvidelserne i Danmark meget fint til de tilsvarende i USA på boligmarkedet. Vi nedsætter ydelserne og/eller afskaffer afdragsbetalinger 10 eller 30 år i Danmark, så flere kan komme til fadet og købe bolig, og de i forvejen velbjærgede kan tjene fedt, medens de sover. I USA opereres med kategoriopdeling af boligkøbere: ‘Subprime’ dækker over de amerikanske huskøberes kreditværdighedsopdeling. ‘Prime’, ‘near prime’ og ‘subprime’. Her skaffede man mindre kreditværdige adgang til at købe egen bolig.

Vi har så kreditforeningerne, der fordeler ulykkerne mere rundhåndet end den tilsvarende organisering af boliglånene i USA.

Men kunne de ansvarlige forestille sig at tilbageføre låneforholdene til det, som de var før fejltrinet?

Aldrig. Og hvorfor ikke?

Der vil 1. blive råbt op om uligheder og uretfærdighed – der ellers sagtens kunne udlignes og tilrettes i øvrigt.

Men dette er ingenlunde den allerværste anstødsdel for lederne; én ting er meget værre end en samlet økonomisk kollaps i Danmark:

Politikerne vil tabe ansigt og nogen vil henvise til

’Kejserens Nye klæder’, ’Nattergalen’, ’Fyrtøjet’,

der handler om det samme.

Derfor får vi et kollaps eller en endelig indsugning i den Europæiske Ordnung.

Tabe ansigt

Tuen der væltede læsset

Sonia