Danmark

1. oktober 2008

Finanskrisen – ansvaret fejlplaceres af det lettere og det koebte kavaleri…. fordi vi ikke må lære noget herom i skolerne

 

Det gik så vidt eller vildt til på et tidspunkt, at danske bolig- og ejendomsejere for belånte prisstigninger herhjemme købte ejerlejligheder i Barcelona og Berlin…., medens hele cirkusnummeret reelt dækkedes ind via euroen. Det kan et barn forstå ikke er holdbart i længden.

Herhjemme var de ansvarlige i 2007 parate til at gå tre gange så langt, som vi skal se på link nedenfor!

I Sverige sprænger man et billede af den amerikanske Præsident George Bush i stumper og stykker for åben TV-skærm fra studiet, den 30. september 2008 i den bedste sendetid, og speakeren, dog uden palæstinenser-tørklæde, smiler behørigt/andægtigt, inden dagens tekst i form af såkaldte nyheder læses for de uvidende.

Nobelpristager hævder nu, at Irakkrigen satte finanskrisen igang (besvares nedenfor).

Hodja har supplement

Finansminister Lars Løkke Rasmussen går amok og hævder, at Danmark er særlig godt rustet, næsten ligesom den tidligere i samme stol, der pludselig gav seerne det indtryk sammen med Jyllands-Posten, at statsgælden var væk, og at Danmark i tillæg snart ejede hele verden, hvorefter lønkravene naturligt og straks meldte sig. Det er muligt han mente noget andet; men det var, hvad seerne bredt forstod af hans skæbneudtalelser i primetime. Sådan er det. (besvares nedenfor)

Specielt Thor Pedersens anfald (uddybet) Se forvandlingen fra en time i Radio Falcon 6. februar 1997

Eller lyt til udsendelsen:

Lydoptagelse, varighed: 25:58

(et par bidrag til Danmarks politikeres samtidshistorie. Vi spurgte i 2006, er det mon bedre i dag?)

https://danmark.wordpress.com/2009/10/09/den-nyere-historie-5-del-den-seneste-finansministers-valgløfter-og-resultater/

Desværre var/er det hele løgn eller grebet ud af luften, bortset fra timen i 1997 på Radio Falcon – endnu mere varm luft. ‘Det var før vi kom til magten, husk det’, kunne et ærligt svar have været.

Chefredaktørens blog » Blogarkiv » Finanskrisen og mediernes

“Naturligvis er det ikke medierne, der har ansvaret for Finanskrisen”, siger Lisbeth Knusen nu.

Ligeledes en voldsom tilsnigelse eller et ditto medløb med løgnen – vælg selv.

Krisen har i øvrigt intet med ‘kapitalisme’ at gøre. ‘Kapitalisme’ er et vrøvleord opfundet af Karl Marx. Der findes kun ét system i verden, og der har aldrig været andre. Så kan man samle eller sprede magten. I øvrigt, det system, der brugte eller forødte mest kapital pr. produceret enhed, var netop det såkaldt ‘ikke-kapitalistiske’. Sidstnævnte rammes af pengeødelæggelse på præcis samme måde som det førstnævnte.

Selskabernes begrænsede hæftelse og den anonyme ejendomsret er central

Fra http://www.lilliput-information.com/hed/sand3.pdf#Schacht

Danske ansvarliges ageren indtil 2008 minder mere om Weimarrepublikkens penge- og kreditudstedelse, indtil Hjalmar Horace Greeley Schacht (22. januar 1877 – 3. juni 1970) tiltrådte som Rigsvalutakommissær i Tyskland fra 1924, senere Præsident for Reichbank. Fra 7. april 1924 indledtes angrebet på inflationen med Schachts beslutning om kreditstop.


Det eneste vi har, som USA ikke har, er et kollektivt kreditforeningssystem, der i princippet er en forening af lånere og udlånere til fordeling af nogle af ulykkerne i blandt.

Dollarfaldet skyldes en bevidst erklæret amerikansk politik fra 2003, der tilstræber at få dollaren ned i et leje fra før Petro-dollar æraen, så landets konkurrenceevne styrkes.

Kendsgerningerne er:

Finanskrisen skyldes årtiers udpumpning af falsk købekraft, og det har skiftende politikere/regeringer alene ansvaret for sammen med medierne. Specielt Irakkrigen kan det oplyses finansieres ved udstedelse af US-statsobligationer fortrinsvis solgt i Kina og andre steder blandt vækstnationerne i Fjernøsten, der har masser af ledig reel købekraft – og i øvrigt på yderst fordelagtige vilkår.

OPEC indskrænkede olieproduktionen og brugte dermed atter olievåbenet i 2003 og i 2007, efter euro var blevet delvis petro-euro i 2001, som under de første vilde råolieprisstigninger i oktober 1973 og igen i 1979:

Fra https://danmark.wordpress.com/2006/06/05/usa-arabien-eu-i-dilemma/

“…I oktober 1973 hævede OPEC den fælles oliepris med 400%, samtidig med der indførtes embargo på afskibning af olie til ethvert land, der havde støttet Israel i “Yom Kippur Krigen” mod Egypten, og OPEC reducerede samtidig olieproduktionen med 25%. Forinden var USA i maj 1973 nået til en uformel aftale med Saudi Arabien om, at landet ville kunne investere i USA, som modydelse til USA’s assistance med at udvikle Saudi Arabiens hjemlige økonomi. Bortset fra de voldsomme olieprisstigninger – der var én mere i 1979 med 175% – var der ikke noget katastrofalt i, at olielandene samlet forlangte mere for deres olie, da reserverne var begrænsede…

Vestens selvforskyldte træge økonomiske udvikling under den internationale konkurrence fristede regeringer til at udvide betalingsmiddelmængderne yderligere via bl.a. lempede vilkår for afvikling af lån i ejendomme og boliger med op til 50 pct. Aktierne havde holdt for, og et sted skulle man finde, hvor den varme luft fra netop oppumpede aktiekurser kunne sendes hen…”

‘Danmark er ikke bedst rustet’. Tværtimod (også UBS i Schweiz, der tabte 71 mia. kr. i 2007, bekræfter dette). Danmark har virkelig udnyttet sin kobling af dkk til euro, således at euro skal holde dkk oppe i et sikkerhedsnet – dette kan ikke kaldes at være rustet! Så bolig- og ejendomprisspekulationen fik lov at køre netop i højeste gear med prisstigninger på omkring 3/4 billion herhjemme for kortsigts-forbrugsbeskæftigelse, efter den samme type spekulation faktisk havde kørt, men var blevet stoppet igen rundtom i EU. Danske boligejeres gæld til realkreditten og bankerne udgør 90 pct. af det samlede danske bruttonationalprodukt.

Maj 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/ejendomspriserne-skal-standses/

I Danmark var ‘de ansvarlige’ i 2007 parate til at gå tre gange så langt! (100-årslån i stedet for 30-årslån) :

https://danmark.wordpress.com/2007/03/21/bolig-ejendoms-lejeboligmarket-smadres-nu/

[At der måtte en regeringsrokade til skulle være forholdsvis nemt at forstå herefter]

Det gik allerede så vidt eller vildt til på et tidspunkt, at danske boligejere for belånte prisstigninger herhjemme købte ejerlejligheder i Barcelona og Berlin…. medens hele cirkusnummeret reelt dækkedes ind via euroen. Det kan et barn forstå ikke er uholdbart i længden.

Der skal ske en udtømning af de falske betalingsmidler. Men nu kommer vi til det største af problemerne, som man end ikke tør nævne ret meget for tiden: ‘Væddeløbs-talonerne’ ellerderivaterne, der bruges til væddemål om udviklingen i værdipapirer i bunker, er blevet pumpet ud på markedet i ufattelige mængder som en slags tertiære monetære enheder – formentlig primært for at samle ædelmetallet i verden. Den første store boble blev reddet af den Amerikanske Føderalbank i 1998.

Her er ikke tale om en oversvømmelse af falsk tertiær købekraft.

Der er tale om en monetær sunami:

Fra https://danmark.wordpress.com/2006/07/01/finansernes-globalisering-skyldes-svig/

…USA 1998: Det reelle problem, som de amerikanske skatteydere og resten af verden nu skal lide under, er, at et krak af derivat-boblen nemt kunne trække en mængde store indflydelsesrige banker i bankerot fulgt af mere nød og elendighed for folk – fordi det fik lov at køre. Det var kun den første boble med LTCM.

Det skal standses – borgerne skal ikke dække toppens skalten og valten med de anonyme værdipapirer eller anonyme væddemåls-taloner:

Den amerikanske Føderalbank, der styrer pengeudstedelsen i USA, gik ind og reddede dette monster, Long Term Capital Management – en derivat-spekulationsgruppe. Måske indeholdt fonden 1.250 mia. dollars (i dag svarende til 6,2 billioner dkk) regnet i derivat-kontrakter. Rusland stoppede handelen med rubler og statsobligationer og fastfrøs rubelkursen. Tidligere direktør i Federal Reserve Bank Alan Greenspan meldte, at det var sammenbruddet i den russiske økonomi, der var den direkte anledning til LTCM’s dramatiske nedtur. Herfra tales der konstant med to tunger; det skal ikke glemmes.

Det var sidste gang den såkaldte redningsplanke blev kastet ud, meldte Alan Greenspan ved samme lejlighed. Det kan være årsagen at nogle er ude efter ham nu, bl.a. en engelsk økonom.

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997:

Robert C. Merton og Myron S. Scholes tildeltes prisen til deling for en formel til udregning af risikoen ved derivat-kontrakter. Formlen gav sikkerhed, meldte de…..på de givne forudsætninger uden for virkeligheden. Nogle få måneder efter Nobelprisuddelingen kollapsede markedet første gang.

Myron Scholes Nobel Pris foredrag (især for postmodernister, der har afskaffet virkeligheden for et cyberspace): http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1997/scholes-lecture.pdf

Ti grunde til at jeg ikke har behov for derivat software, melder Rich Tanenbaum : http://www.savvysoft.com/pap.htm …”

Der skal ske en udtømning. Jo længere der ventes eller fortsættes med dårligdommen, desto større bliver braget, uanset hvad du måtte høre fra købte folk af alle slags.

FINANSKRISEN: Giv dine kontakter besked om ansvarets fordeling

Danmark er virkelig blevet bedraget

Tuen der satte den igang

Finanskrise eller værdikrise- lad os få det hele med

Vi hører en spansk bank har overtaget nogle mindre engelske banker, og vi suppleres i medierne med oplysninger om en velfungerende spansk realøkonomi af en tilfældig udsending, der fremstilles som ekspert traditionen tro af en tilsyneladende retarderet dukke:

DETTE ER MÅSKE DEN STØRSTE LØGN I DE SIDSTE 10 år (engelsk version med uddrag fra EU-secret file)

Dansk version om Spanien

Kan staterne standse det?

Kan det indrettes så pengeødelæggelsen og spekulationen ophører? (på engelsk)

Deflation kan nemt blive det sidste, hvis dumhederne fortsætter. I Danmark i udpræget grad.

———————————


Arbejdsmarkedskommisionen taler
om at forbedre landets finanser med hele 14 mia. kr. ved at straffe de ledige, både de nuværende og de kommende ledige som følge af finanskrisens falske opgang. ‘Og for at kunne finansiere velfærden, skal vi have nogle flere ansatte fra udlandet til at yde velfærdsservice…eller igen forbruge mere velfærd, som det er sket indtil nu’ (???) For at løse problemet, skal vi gøre det større er oversættelsen til almindeligt dansk. At vi har personalemangel blandt sygeplejersker, læger og plejepersonale skyldes alene en utilgivelig slendrian fra de ansvarlige for uddannelserne af samme.

bella

Sonia

Jeg ville klart vælge denne her, fra før ordet kapitalisme var opfundet. Den beskæftiger sig klart med virkeligheden i et let forståeligt billedsprog:

Man taler om at forbedre landets finanser (Søren Kierkegaard – kedelig?)

“Billedet af virkeligheden kan ikke kun males med én pensel; det bl.a. også kan hugget ud i marmor eller skæres i træ”.

16 kommentarer »

 1. […]  Ansvaret for den aktuelle finanskrise […]

  Pingback af Dette sker med finanserne, naar staterne griber ind « Danmark — 1. oktober 2008 @ 22:42

 2. […] Vi har den let læste gennemgang af årsagerne bag på: Finanskrise og Værdikrise, og det må afgjort være her vi skal finde årsagen til beroligelserne, så vi kan fjerne parantesen omkring ‘ikke’ i første linie. Ansvaret for den aktuelle finanskrise […]

  Pingback af En sensation bliver til beroligelse - men kun naar det kommer til FINANSKRISEN efter nogle hektiske dage « Danmark — 1. oktober 2008 @ 22:44

 3. […] Ansvaret for den aktuelle finanskrise […]

  Pingback af Boligmarkedet er sygt « Danmark — 1. oktober 2008 @ 22:46

 4. […] Ansvaret for den aktuelle finanskrise […]

  Pingback af Tuen der satte finanskrisen igang « Danmark — 1. oktober 2008 @ 22:48

 5. […] Kan ansvaret placeres? […]

  Pingback af Finanskrise og valuecrisis - lad os faa det hele med - er desvaerre en naturlig ting « Danmark — 1. oktober 2008 @ 22:50

 6. […] Ansvaret for finanskrisen […]

  Pingback af Spis, drik og vaer glad « Danmark — 1. oktober 2008 @ 22:51

 7. […] Ansvaret for den seneste fejlplaceres af det lette og af det købte kavaleri […]

  Pingback af Finanskriser i nyere tid - en kort serie uden heksekunst « Danmark — 2. oktober 2008 @ 11:58

 8. […]  Finanskrisen der trækker lange spor til flere regeringer […]

  Pingback af Sidste store finanskrise og vaerdikrise i Danmark - kaldet ‘Landmandsbank-Skandalen’ « Danmark — 5. oktober 2008 @ 10:22

 9. […] – uanset hvad Jyllandsposten har vrøvlet om ved par lejligheder de senere år og også tidligere finansminister Thor Pedersen fik seerne til at misforstå i den bedste sendetid op til den sidste storkonflikt på […]

  Pingback af Statsmaniken har talt - han kan kun tale, ikke handle « Danmark — 2. januar 2009 @ 08:42

 10. […] om, at finanskrisen skyldes de finansielle institutioner selv, i hvert fald sikre sig, at netop de ansvarlige ikke drages til […]

  Pingback af Ingen tvivl : De europæiske økonomiske tiltag styres direkte mod deflation « Danmark — 14. januar 2009 @ 13:11

 11. […] man så sluttelig øger gælden i folks huse og ejendomme med 50 pct., så skal det gå rivende galt. Internationalt har blot konkurreret om, hvem der hurtigst kunne nå i bund og æde mest under […]

  Pingback af Politikerne har rigtignok givet for meget los under skiftende regeringer - under Bent Betjent gik det helt i gallop af hensyn til mellemlagene « Danmark — 19. januar 2009 @ 09:34

 12. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:46

 13. […] Allerede før finanskrisen satte ind ville bankerne tilbyde afdragsfrie lån med 100 år afviklingsperiode og 20 års afdragsfrihed. Og nu fortsætter de, s’gu’ i det ryggesløse selskab. […]

  Pingback af SDO er afdragsfrie laan, men navnet er vildledende « Danmark — 24. juni 2009 @ 07:00

 14. […] kommer afgjort ikke af sig selv, og statsgælden har de arbejdsløse og pensionisterne intet ansvar for – lad os endelig få det hele med. Skriv en […]

  Pingback af Saa Falder Hammeren Paa De Ikke-skyldige « Danmark — 27. maj 2010 @ 22:02

 15. […] det var hverken USA eller olien, der skabte den seneste finanskrise. Bankerne gjorde, som de plejede, men nu med alt for stort spillerum. Det var Europas og Danmarks […]

  Pingback af Kendsgerninger skal ikke rettes sidenhen « Danmark — 11. marts 2011 @ 22:57


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: