Danmark

25. september 2008

Sverige for 9 aar siden, Danmark i dag – kriminalitetens fordeling er blevet politisk ukorrekt at oplyse om


Fra Morgenavisen Jyllands-Posten 28. juni 2002

Af Thomas Heine

Uddrag:

“…I Malmö var i 1999 69 pct. af de mistænkte for ungdomsrøverier født i udlandet, 21 pct. var født i Sverige af mindst én udenlandsk forælder og kun 10 pct. født i Sverige af to svenske forældre. I Stockholm var 41 pct. af de mistænkte født i udlandet, 44 pct. født i Sverige af mindst en udenlandsk forælder og 15 pct. født i Sverige af to svenske forældre. Ofrene for ungdomsrøverier var derimod overvejende svenskere, i Malmö 71 pct. og i Stockholm 74 pct. En anden undersøgelse fra 2000 handlede om gruppevoldtægter og viste, at 44 pct. af de mistænkte gerningsmænd i 1990’erne var svenskere, 32 pct. indvandrere, 14 pct. andengenerationsindvandrere og 10 pct. ikke folkeregistreret i Sverige…”

———————————————

[malingen med fed er min]

Det er måske et værdifuldt historisk bidrag, for det er formentlig det sidste om emnet.

Nu vil vi givet se en langt større andel blandt de kriminelle, der er født i Sverige, fordi trediegenerationen netop vokser til i disse år.

Hvis vi antager fremmedandelen i gennemsnit var f.eks. 14-15 pct. i 1990erne i Sverige, var overkriminaliteten blandt indvandrere, 2.g-er og ikke folkeregistrede ved gruppevoldtægteri 1990erne (32+14+10)/44:15/85  = 7,2 gange større hyppighed (i en gruppe af fremmede) end i en gruppe af svenskere.

Vil du have forholdstalsberegningen repiteret

Sådanne oplysninger er det slut med i Sverige; fordelingen må simpelthen ikke offentliggøres længere.

I Danmark sker offentliggørelserne fortsat i København; men f.eks. i den næststørste by Århus er fordelingen af kriminaliteten ikke længere god tone, politisk ukorrekt.

Her i sommeren 2008 fik vi oplysningen, at voldtægternes samlede antal simpelthen er eksploderet de sidste 10 år i Sverige, dvs. fra 1996-2006: Vil du vide hvor meget stigningen har været?

At rån-kriminaliteten i Sverige er rettet mod svenskerne har vi fået bekræftet tidligere:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981

Peter Mygins forslag

Efter Holland er Sverige antagelig det mest besatte land af immigranter:

1.080.000 udenlandsk fødte, fremmede immigranter primo 2005. De havde 800.000-900.000 børn og børnebørn, der var 60.000-100.000 illegale immigranter og 40.000 asylansøgere. Dette svarede til en andel af ikke-vestlige på mindst 22,2 pct. Dette følger af Weekly Standard, the February 28, 2005 issue: Immigration and the welfare state. By Christopher Caldwell: http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/005/271dgkju.asp

Men husk, det er altså ikke god tone længere at spørge til fordelingen. I dag har Sverige en immigrantandel på 23-25 pct. Hvor meget stigningen i denne andel fra f.eks. 14-15 pct. til 23-25 pct. har øvet indflydelse på voldtægternes samlede antal, kan vi selvsagt ikke vide. Det er muligt at immigrantandelens vækst skal tilskrives en del af stigningen på 257 pct. på 10 år. Så kan man også sige, at politikerne, der fortsat lader indvandringen foregå, skal tilskrives en del af ansvaret for disse forbrydelsers vækst i antal.

Ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager var indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark i 2004. Overkriminaliteten ved den kriminelle handling i Danmark var: 40/60:14/86 = 4,1 gange, forudsat immigrantantallet i befolkningen som helhed har været igennem IoD-korrektionen, ellers ville overkriminaliteten være 40/60:5,8/94,2 =10,8 gange, hvor 5,8 er den officielle andel af ikke-vestlige i Danmark pr. 1. januar 2004: 313.076/5.397.640 1)

Stigningsprocenten i Sverige over 10 år svarer antagelig meget godt til forskellen mellem Sverige og Danmark i 2006-2007:

TV2 nyheder 06.09.01: Første gang politiet har opgjort etnisk statistik om voldtægt viser, at 68% af sigtede eller mistænkte voldtægtsmænd i København er indvandrere. [Det skal supplerende oplyses, at andelen af domfældede blandt sigtede danskere er mindre end andelen af domfældede blandt sigtede fremmede – det har Rigspolitiets årsopgørelser vist gang på gang.]

Volden i Danmark steg generelt fra 3.716 til 4.600 (23,8 pct.) fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 jvf:  https://danmark.wordpress.com/2008/03/31/vold-og-trusler-mod-laerere-og-reformpaedagogikken-ligger-i-ruiner/

Heraf vold mod offentlig myndighed i Danmark, som DR på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent – endda en anelse mindre – som for voldskriminaliteten i almindelighed).

Volden i skolerne steg mere

Vi kan sige at Sverige er 8-10 år forud for Danmark.

Så skal vi måske forvente, at voldtægternes antal netop er ved at øges med 257 pct. i Danmark. Det faktum at overkriminaliteten udgør 4 for fremmede immigranter ved voldtægt giver et vink i retning af, at så skal væksten tilskrives de fremmede i et eller andet forhold, f.eks. 1:4; så bliver deres andel af udviklingen med måske 257 pct. flere voldtægter 4/5(=80 pct.) og danskernes 1/5(=20 pct.). Her forudsætter vi så, at de enkeltes tilbøjelig til at begå voldtægter ikke øges med de fremmedes antal i landet.

Om det holder, kan vi heller ikke sige, sådan som landet ligger.

——————————————

Den 15. januar 2005 kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

20 pct. på 5 år svarer til en vækst i den potentielt kriminelle ungdomsgruppe på 3,71 pct. pr. år. Når vi ser på de officielle antalsangivelser fra 2005 til 2008,  læser vi ikke noget, der stemmer med dette eller blot tilnærmer sig en stigning fra 2005 til 2010 på 20 pct. i den pågældende befolkningsgruppe.

Hvem mon taler usandt?

Gæt en gang, og se en ganske enkel afsløring: Vil du vide noget? – ikke vide mere, for så er det i JP, i følge reklamerne for samme.

Tilstrømningen af ikke-vestlige er steget med 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 sammenlignet med indstrømningen året umiddelbart før.

Vi kan ikke vide, hvordan vi skal forholde os, for vi kan ikke få oplyst, hvorledes tilstrømningen skal se ud, og vi kan, som landet ligger, heller ikke analysere os frem til, om vi skal udsættes for stadig mere vold, stadig flere voldtægter og flere mord – f.eks. 257 pct. stigning i antallet af voldtægter de næste 10 år(?)

Hvofor skulle mønstret være anderledes her end i Sverige, når alt andet er en kopi med ca. 10 års forsinkelse. Norge er så igen 8-10 år efter Danmark i indvandringssammenhæng.

Stambefolkningerne er ikke blevet spurgt, hverken i Sverige, Norge eller Danmark, om de ønsker en udvikling, der retteligt skal betegnes en afvikling, fordi den kun stemmer med en syg ideologi. Vi må klart gå ud fra, at de ansvarlige foretrækker immigranterne for stambefolkningerne.


Få denne information ud til dine kontakter

Sonia

PS: 1) Bemærk, jo færre der er i befolkningsgruppen desto større blive overkriminaliteten blandt de berøte af kriminaliteten. Da man officielt har medregnet et for lavt antal fremmede, bliver overkriminaliteten selvsagt urealistisk høj.
I 2003 forsøgte man at få stoppet offentliggørelsen af kriminalstatistikken – især kræfter i de konservative var meget opsatte herpå. En journalist på Berlingske Tidende forsøgte også at slå et slag for sagen med endda meget ufine, men let gennemskuelig metoder: http://www.lilliput-information.com/ukyn.html

Indvandringens statistik i kortfattet, kritisk lys

6 kommentarer »

 1. Volden er enorm og svenskerne lider.
  Mona Sahlin er ligeglad og tæt på 45% vil stemme på SOC.
  Så i sverige vil de gerne have det land, de nu har…

  Kommentar af Pk — 26. september 2008 @ 08:49

 2. Jeg tror ikke på meningsmålinger, der i dag laves på bestilling med resultatet givet forud for at kunne
  forhåndspåvirke.

  “Måske kommer der en mand i vejen med en slæde.”

  Som jeg ser det er Sverige meget lagt ude. Det ser ud til, at mange års indoktrinering påvirker
  især de unge. Det land de nu har, vil ændre sig grundlæggende, hvis det fortsætter. Man skal være
  blind for at overse/ikke at indse dette.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 26. september 2008 @ 15:42

 3. […] Danmark er op imod 10 år efter Sverige […]

  Pingback af Vold og trusler mod laerere - og reformpaedagogikken ligger i ruiner « Danmark — 27. september 2008 @ 09:24

 4. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:47

 5. […] Sverige cirka 9 år forud for Danmark : […]

  Pingback af Svensk Europa-rekord i voldtaegter « Danmark — 28. april 2009 @ 19:13

 6. […] er 8-10 år efter Sverige i den negative udvikling, så eksplosionen er ikke kommet endnu Skriv en […]

  Pingback af Voldtægternes antal steg med 257 pct. på 10 aar i Sverige – Danmark « Danmark — 15. februar 2010 @ 13:47


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: