Danmark

25. september 2008

Sverige for 9 aar siden, Danmark i dag – kriminalitetens fordeling er blevet politisk ukorrekt at oplyse om


Fra Morgenavisen Jyllands-Posten 28. juni 2002

Af Thomas Heine

Uddrag:

“…I Malmö var i 1999 69 pct. af de mistænkte for ungdomsrøverier født i udlandet, 21 pct. var født i Sverige af mindst én udenlandsk forælder og kun 10 pct. født i Sverige af to svenske forældre. I Stockholm var 41 pct. af de mistænkte født i udlandet, 44 pct. født i Sverige af mindst en udenlandsk forælder og 15 pct. født i Sverige af to svenske forældre. Ofrene for ungdomsrøverier var derimod overvejende svenskere, i Malmö 71 pct. og i Stockholm 74 pct. En anden undersøgelse fra 2000 handlede om gruppevoldtægter og viste, at 44 pct. af de mistænkte gerningsmænd i 1990’erne var svenskere, 32 pct. indvandrere, 14 pct. andengenerationsindvandrere og 10 pct. ikke folkeregistreret i Sverige…”

———————————————

[malingen med fed er min]

Det er måske et værdifuldt historisk bidrag, for det er formentlig det sidste om emnet.

Nu vil vi givet se en langt større andel blandt de kriminelle, der er født i Sverige, fordi trediegenerationen netop vokser til i disse år.

Hvis vi antager fremmedandelen i gennemsnit var f.eks. 14-15 pct. i 1990erne i Sverige, var overkriminaliteten blandt indvandrere, 2.g-er og ikke folkeregistrede ved gruppevoldtægteri 1990erne (32+14+10)/44:15/85  = 7,2 gange større hyppighed (i en gruppe af fremmede) end i en gruppe af svenskere.

Vil du have forholdstalsberegningen repiteret

Sådanne oplysninger er det slut med i Sverige; fordelingen må simpelthen ikke offentliggøres længere.

I Danmark sker offentliggørelserne fortsat i København; men f.eks. i den næststørste by Århus er fordelingen af kriminaliteten ikke længere god tone, politisk ukorrekt.

Her i sommeren 2008 fik vi oplysningen, at voldtægternes samlede antal simpelthen er eksploderet de sidste 10 år i Sverige, dvs. fra 1996-2006: Vil du vide hvor meget stigningen har været?

At rån-kriminaliteten i Sverige er rettet mod svenskerne har vi fået bekræftet tidligere:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981

Peter Mygins forslag

Efter Holland er Sverige antagelig det mest besatte land af immigranter:

1.080.000 udenlandsk fødte, fremmede immigranter primo 2005. De havde 800.000-900.000 børn og børnebørn, der var 60.000-100.000 illegale immigranter og 40.000 asylansøgere. Dette svarede til en andel af ikke-vestlige på mindst 22,2 pct. Dette følger af Weekly Standard, the February 28, 2005 issue: Immigration and the welfare state. By Christopher Caldwell: http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/005/271dgkju.asp

Men husk, det er altså ikke god tone længere at spørge til fordelingen. I dag har Sverige en immigrantandel på 23-25 pct. Hvor meget stigningen i denne andel fra f.eks. 14-15 pct. til 23-25 pct. har øvet indflydelse på voldtægternes samlede antal, kan vi selvsagt ikke vide. Det er muligt at immigrantandelens vækst skal tilskrives en del af stigningen på 257 pct. på 10 år. Så kan man også sige, at politikerne, der fortsat lader indvandringen foregå, skal tilskrives en del af ansvaret for disse forbrydelsers vækst i antal.

Ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager var indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark i 2004. Overkriminaliteten ved den kriminelle handling i Danmark var: 40/60:14/86 = 4,1 gange, forudsat immigrantantallet i befolkningen som helhed har været igennem IoD-korrektionen, ellers ville overkriminaliteten være 40/60:5,8/94,2 =10,8 gange, hvor 5,8 er den officielle andel af ikke-vestlige i Danmark pr. 1. januar 2004: 313.076/5.397.640 1)

Stigningsprocenten i Sverige over 10 år svarer antagelig meget godt til forskellen mellem Sverige og Danmark i 2006-2007:

TV2 nyheder 06.09.01: Første gang politiet har opgjort etnisk statistik om voldtægt viser, at 68% af sigtede eller mistænkte voldtægtsmænd i København er indvandrere. [Det skal supplerende oplyses, at andelen af domfældede blandt sigtede danskere er mindre end andelen af domfældede blandt sigtede fremmede – det har Rigspolitiets årsopgørelser vist gang på gang.]

Volden i Danmark steg generelt fra 3.716 til 4.600 (23,8 pct.) fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 jvf:  https://danmark.wordpress.com/2008/03/31/vold-og-trusler-mod-laerere-og-reformpaedagogikken-ligger-i-ruiner/

Heraf vold mod offentlig myndighed i Danmark, som DR på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent – endda en anelse mindre – som for voldskriminaliteten i almindelighed).

Volden i skolerne steg mere

Vi kan sige at Sverige er 8-10 år forud for Danmark.

Så skal vi måske forvente, at voldtægternes antal netop er ved at øges med 257 pct. i Danmark. Det faktum at overkriminaliteten udgør 4 for fremmede immigranter ved voldtægt giver et vink i retning af, at så skal væksten tilskrives de fremmede i et eller andet forhold, f.eks. 1:4; så bliver deres andel af udviklingen med måske 257 pct. flere voldtægter 4/5(=80 pct.) og danskernes 1/5(=20 pct.). Her forudsætter vi så, at de enkeltes tilbøjelig til at begå voldtægter ikke øges med de fremmedes antal i landet.

Om det holder, kan vi heller ikke sige, sådan som landet ligger.

——————————————

Den 15. januar 2005 kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

20 pct. på 5 år svarer til en vækst i den potentielt kriminelle ungdomsgruppe på 3,71 pct. pr. år. Når vi ser på de officielle antalsangivelser fra 2005 til 2008,  læser vi ikke noget, der stemmer med dette eller blot tilnærmer sig en stigning fra 2005 til 2010 på 20 pct. i den pågældende befolkningsgruppe.

Hvem mon taler usandt?

Gæt en gang, og se en ganske enkel afsløring: Vil du vide noget? – ikke vide mere, for så er det i JP, i følge reklamerne for samme.

Tilstrømningen af ikke-vestlige er steget med 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 sammenlignet med indstrømningen året umiddelbart før.

Vi kan ikke vide, hvordan vi skal forholde os, for vi kan ikke få oplyst, hvorledes tilstrømningen skal se ud, og vi kan, som landet ligger, heller ikke analysere os frem til, om vi skal udsættes for stadig mere vold, stadig flere voldtægter og flere mord – f.eks. 257 pct. stigning i antallet af voldtægter de næste 10 år(?)

Hvofor skulle mønstret være anderledes her end i Sverige, når alt andet er en kopi med ca. 10 års forsinkelse. Norge er så igen 8-10 år efter Danmark i indvandringssammenhæng.

Stambefolkningerne er ikke blevet spurgt, hverken i Sverige, Norge eller Danmark, om de ønsker en udvikling, der retteligt skal betegnes en afvikling, fordi den kun stemmer med en syg ideologi. Vi må klart gå ud fra, at de ansvarlige foretrækker immigranterne for stambefolkningerne.


Få denne information ud til dine kontakter

Sonia

PS: 1) Bemærk, jo færre der er i befolkningsgruppen desto større blive overkriminaliteten blandt de berøte af kriminaliteten. Da man officielt har medregnet et for lavt antal fremmede, bliver overkriminaliteten selvsagt urealistisk høj.
I 2003 forsøgte man at få stoppet offentliggørelsen af kriminalstatistikken – især kræfter i de konservative var meget opsatte herpå. En journalist på Berlingske Tidende forsøgte også at slå et slag for sagen med endda meget ufine, men let gennemskuelig metoder: http://www.lilliput-information.com/ukyn.html

Indvandringens statistik i kortfattet, kritisk lys

Skolernes indoktrineringkontrol Contentkeeper overgaar sig selv


Denne her er den sødeste vi har fået fra Contentkeeper, indoktrineringskontrollen af vore skolebørn:

Advarsel mod at læse om planerne for indvandringen til Spanien i 2006: 500.000-600.000 flere immigranter pr. år

 

Og til tragikomikken:

De spanske myndigheder oplyser selv, at det i 2007 blev det til 920.000

Sonia

Frem til aar 2020


Frem til år 2020-strategiske rids

ANBEFAL: År 2020, et rids af ud- eller afviklingen

Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i 2020

“For at tegne et nogenlunde virkelighedsnært billede af fremtiden i Danmark og Europa, skal der gøres nogle forudsætninger, om bl.a. nogle kendetegnende mønstre, der enten er uforandrede, eller som kan forventes at udvikle sig efter nogenlunde erfaringsmæssigt kendte veje. Og de forventede reaktioner på denne udvikling skal også forsøges medtaget.

Der kan her vælges mellem utallige forhold, der kan gøre det ud for byggeklodserne i den model af mønstre, som dette notat skal omhandle. Selvfølgelig bliver der tale om en skitse, men til gengæld er de valgte mønstre eller byggeklodser ganske godt beskrevet hidtil. Om andre mønstre er mere fuldgyldige, eller andre mønstre havde været nemmere at fremskrive efter skal jeg lade læseren om at bedømme og eventuelt bidrage med:

1. Masseindvandrings-projektet fra fortrinsvis muslimsk dominerede områder med overskudsbefolkning
2. Europa-statens opbygning med grundlov, obligatorisk fælles mønt og hær til erstatning for nationernes
3. Angrebet på landets økonomiske, finansielle suverænitet via gældsætningens keynesianske overbudspolitik
4. Angrebet på mental-tilstanden hos individerne i et stærkt og aktivt folk, tilpasning til strukturforandringerne..”

Sonia

Fremtidsscenarie fra 2007 giver rids af afviklingen mod aar 2020


Uddrag fra: http://www.lilliput-information.com/frem202.html#mass

“…Om der opstår voldsom ustabilitet i landet en hel del år forud for 2020 var svært at sige noget om i 2004; men det er beskæmmende lettere, selv for efterretningstjeneste, der netop i november 2007 har måttet ændre sin vurdering af trusselniveauet. Det afhænger ikke alene af, om mindst 75.000 danskere – ikke 5.000 – giver deres protester udpræget tydeligt til kende. Vi skal regne med at modstands-opsamlings-projektet omkring et kritisk folketingsparti i perioden 1997 – 2013 ikke giver nogen mærkbar effekt – det er erfaringen i perioden 2001-2007, hvor partiet havde flertal sammen med regeringen. At der vil blive svaret voldeligt igen på tydelige danske protester er helt sikkert. Kriminaliteten blandt unge fremmede i København i 2004 taler sit eget sprog. Indvandrer-medløbende reaktioner mod indvandringsmodstandernes forsamlings- og ytringsfrihed var allerede dominerende og nærmest beskyttet af de danske myndigheder og medier helt fra starten af den spæde protest i 1987…”

Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i 2020

Sonia