Danmark

13. september 2008

Taler medierne sandt?


Du kunne gå til Danmarks Statistiks netside: http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren og få rede på, hvordan planerne er lagt m.h.t. til indvandringen fremover, uanset alt det pladder du hører på tv. Medierne satser på at du ikke finder siden, så deres misinformation muligvis kan fastholde dig i troen.

I 2007 kom 13.225 ikke-vestlige (eksklusiv østtilstrømningen). Det var en stigning på 19,3% i tilstrømningen i forhold til året før. Danmarks Statistik kan i Nyt fra Danmarks Statistik af 21. maj 2001 nr. 224, Befolkningsprognoser 2001-2040, figur 2 berette, hvorledes det er planlagt gradvist at lade indvandringen stige yderligere til hele 18.000 pr. år i 2015. Derefter holdes det efter planen, som du hører meget lidt til, på samme årlige indtag konstant indtil 2040.

Sonia

PS, OBS!:

Nogle få af konsekvenserne:

Volden er steget med 57 pct. på to år i københavnske skoler

90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København

Hvorfor kom de første, der skulle hjem igen – men aldrig kom det?

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10. 1967-2005, d.v.s. på 38 år er antallet af manddrab og forsøg på manddrab steget med 644% eller 6,4 gange

“…Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter i vort skattefinansierede velfærdssystem. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget i sammenligning med, hvad de bidrager til samme i gennemsnit. Eller udtrykt på en tredje måde: Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat  af Velfærdskommissionen rapport fra samme år 1. december 2005.Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen. Den fjerde måde at udtrykke det på: Ikke-vestlige konsumerer 40 pct. af velfærden i form af udbetalinger og service, selvom de officielt kun udgør ca. 8 pct. af befolkningen Vi har kontrolleret rapporten. Det er sandt… “bortset fra de ca. 8 pct., naturligvis

INDVANDRINGEN SPEEDES OP


INDVANDRINGEN SPEEDES OP

Hvis du ikke går til Danmarks Statistiks netside: http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren, vil det ikke være nemt at finde rede på, hvordan planerne er lagt m.h.t. til indvandringen fremover.

I 2007 kom 13.225 ikke-vestlige (eksklusiv østtilstrømningen). Det var en stigning på 19,3% i tilstrømningen i forhold til året før. Danmarks Statistik kan i Nyt fra Danmarks Statistik af 21. maj 2001 nr. 224, Befolkningsprognoser 2001-2040, figur 2 berette, hvorledes det er planlagt gradvist at lade indvandringen stige yderligere til hele 18.000 pr. år i 2015, hvorefter det årlige indtag holdes konstant indtil 2040.

Sonia

Lidt konsekvens:

Volden er steget med 57 pct. på to år i københavnske skoler

90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10. 1967-2005, d.v.s. på 38 år er antallet af manddrab og forsøg på manddrab steget med 644% eller 6,4 gange

“…Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter i vort skattefinansierede velfærdssystem. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget i sammenligning med, hvad de bidrager til samme i gennemsnit. Eller udtrykt på en tredje måde: Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat  af Velfærdskommissionen rapport fra samme år 1. december 2005. Den fjerde måde at udtrykke det på: Ikke-vestlige konsumerer 40 pct. af velfærden i form af udbetalinger og service, selvom de officielt kun udgør ca. 8 pct. af befolkningen Vi har kontrolleret rapporten. Det er sandt… ” bortset fra de officielle ca. 8 pct., naturligvis