Danmark

11. september 2008

Lad os tage en opfoelgning paa en gammel nyhed – det er farligt og ret usaedvanligt det sker


 

 

Den 15. januar 2005 kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.” 

20 pct. på 5 år svarer til en vækst i den potentielt kriminelle ungdomsgruppe på 3,71 pct. pr. år. Så fra midten, måske begyndelsen af 1990-erne til år 2000 må det have gået over al forventning med de fremmedes børnefødsler blandt anden- og tredjegenerationsindvandrere – selvom vi både i 2004 og nu igen skal høre, at de tværtimod tilpasser sig det danske fertilitetsniveau. Løgnen afvises af den simpleste logik: For at blive ældre og tilmed kriminel skal man være født.

Lad os nu tage JP på ordet. Når vi vælger: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx, vælger ‘Befolkning og Valg’ og her vælger ‘Indvandrere og Efterkommere samt Udenlandske statsborgere’ er følgende officielle antal at hente:

             Officielle antal

1. januar

ikke-vestlige,

i alt

2005

320.563

2006

327.503

2007

330.525

2008

341.483

Vi glemmer selvfølgelig at et mere rigtigt antal ikke-vestlige i Danmark pr. 1. juli 2008 var mindst 766.000, når vi netop fremskrev antallet af børnefødsler blandt de naturaliserede ikke- vestlige med forsigtige 3% pr. år, ikke hele 3,71%.

Vi kan ikke få dette til en stigning på noget, der ligner 3,71% pr. år. I alle 3 år har stigningen officielt i alt været 6,53%, hvis vi kan regne: 100%*(341.483 – 320.563)/320.563  = 6,53%.  

Hvorledes kunne Morgenavisen Jyllands-Posten så skrive, at gruppen ville stige med 20% over de næste 5 år fra 2005. Javel, JP refererede nogle socialarbejdere? Men man kan da ikke skrive noget, der stemmer så skidt. Tog de fejl?

Første indvending: Det er unge med anden etnisk baggrund, der vil være 20% flere af i 2010 i følge JP’s omtalte socialarbejdere. Svar hertil: For at man kan være ung, skal man have været barn og for at være barn, skal man være født. Her får vi netop at vide, at de ikke-vestliges fødsler netop tilpasser sig de vestliges niveau med sådan lidt under 2 børn pr. kvinde. Det kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten den 22.-23. august 2008. Vi kan fortsat ikke begribe, at denne ungdomsgruppe af ikke-vestlige skal vokse så voldsomt som med 20% på bare 5 år fra 2005-2010 eller med gennemsnitligt 3,71% pr. år. De tre år er gået.

Vi tvivler på dette kan være rigtigt, hvis også oplysningerne fra 22.-23. august 2008 er rigtige, samtidig med det officielle antal ikke-vestlige, som vi har anført i tabellen, også skal holde. Her genfinder man i øvrigt ikke stigninger i tilstrømningen af ikke-vestlige med 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 end året umiddelbart før. Og disse stigninger har vi bevist sort på hvidt under flere af linkene til højre i kolofonen.

Samtidig forventes indvandringen, der var 13.225 ikke-vestlige (eksklusiv østtilstrømningen) i 2007, af Danmarks Statistik gradvist at stige yderligere til hele 18.000 i 2015, jf. Nyt fra Danmarks Statistik af 21. maj 2001 nr. 224, Befolkningsprognoser 2001-2040, figur 2 på: http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2001/NR224.pdf 

Så meget i øvrigt for den stramme udlændingepolitik.

Svar udbedes!