Danmark

9. september 2008

Den kommende EU-folketaelling aar 2011 gaar naturligvis uden om det altafgoerende


Vi oversætter en fil sporadisk fra Statistisches Landesamt : http://www.statistik.rlp.de/zensus/index.html 

Samfundmæssige ændringer, især siden begyndelsen af 1990-erne er befolkningssammensætningen tydeligt blevet forandret. Derfor er der spørgsmål som trænger sig på. Det drejer sig om så vigtige ting som uddannelse, arbejdssituation, sociale forhold, boligforhold, sundhed, pensionsforhold og plejeforhold.

Det hævdes at folketællingen vil blive en stor gevinst og af stor nytte. Den leverer Politik, Økonomi og Samfundsmæssige vigtige data om

·          Størrelse og sammensætning af befolkningen

·          Husholdning og familie

·          Deltagelse på arbejdsmarkedet

·          Bygnings- og boligforhold

Det overordnede mål er den omfattende fastslåen af de regionale og amtslige indbyggertal, der er af betydning for:

·          Udligningen mellem lande og amter

·          Valgkredsinddelingen

·          Beregning af landsstemmetal-fordelingstal i Forbundsrådet

·          Beregning af antallet af medlemmer af kommunalbestyrelserne

·          Aflønningen af borgmesterinder og borgmestre

·          Forskningformål som fødsels- og dødsantal samt ind- og udvandring i demografien foruden visse stikprøvevise registreringer        

 

Supplement

 

Sonia