Danmark

7. september 2008

Nu tager inflationen – den skjulte skat – fat som planlagt


De, der skal trynes, skal være dem, det er lettest at tryne; typisk dem uden for megen modstandskraft:

 “…At pensionister og kontanthjælpsmodtagere indtil 2011 skal aflevere 0,9 procentpoint 1) af deres takstregulering som følge af prisstigninger (snart i gallop) til bl. a. udsatte unge, skulle vi ikke komme ind på her (900 mill. kr. første gang). Fordi det er substansen, og det er ligegyldigt. Måske vil tyveriet tilmed vokse, i hvert fald skal det forhandles hvert år. Du skal ikke forvente at høre om resultatet af disse årlige forhandlinger.

Har du tænkt på, hvem de udsatte unge er, især? Det er bl.a. solcenterafbrændere og ditto in spe, skydegale og andre kriminelle, for nu skal de følges i hælene af en betjent døgnets 24 timer. Og det koster selvfølgelig, især med de nye overenskomster…”

 
1) 0,9 procentpoint betyder, at hvis inflationen bliver 5 pct. pr. år, får disse grupper kun forhøjet deres rådighedsbeløb med 4,1 pct. Bliver den 3 pct., stiger rådighedsbeløbet kun med 2,1 pct.

Her skal man huske, at prisindekset, som bruges til inflationsudregningen, trænger til en fornyelse, efter alverdens tekniske frembringelser og andet løntungt at producere kommer fra Kina og Fjernøsten til lave priser, uden at netop disse varekategorier indgår med nogen særlig vægt i nævnte gruppes forbrug. 

Når det skal aftales hvert år, kan du regne med, at de 0,9 procentpoint skal stige yderligere.

 Sonia

PS: Pas på tonen