Danmark

6. september 2008

Det er saa sjovt med kamuflagen – borte, borte kik


REALITETERNE

– efter lidt fnidder i JP


Med henvisning til Anita Langes ‘Forklaringen’ 6/9 i JP, så synes der at mangle en hel del: Det var JP-journalist Hanne Fall Nielsen, der 23/8 introducerede de 330.700 ikke-vestlige i år 2040 uden at medregne børnene i første generation; det var ikke Ole Hasselbalch, der refererede uden at kunne kende de ikke anførte kilder, der tilmed viste sig at være fejlaflæste. Så er vi på 520.200 i 2040, når disse børn medregnes. Hertil skal vi lægge mere end én generation mere til. Børnebørnene af de ikke-vestlige indvandrere har heller ikke været inkluderet i de officielle danske opgørelser fra f.eks. 1979-2008. Alene med disse børnebørn når vi til mindst 766.000 ikke-vestlige i stedet for 347.250 pr. 1. juli 2008. Så kan vi vælge at se på Hanne Fall Nielsens eller på Anita Langes cyberspace med ingen eller én generation af børn i 2040. Fødslerne i de ikke-vestliges tredjegeneration, der føder en stor andel allerede, er selvsagt heller ikke behørigt medregnet i gruppen ikke-vestlige. Dette er den eneste årsag til, at danskerne på papiret fremstår med en meget forhøjet fertilitet.

De etniske danskere er i mindretal ca. år 2040.

 Jeg forestiller mig, at det sidste spørgsmål/statement måske kunne have danskernes interesse. 

J. E. Vig, cand. oecon.

PS: Uden noget modsvar i JP bliver løgnen stående og ekkoes videre i de øvrige medier, således at kun de ca. 500, der har læst om bedraget på denne blog, kender det.

……………………………………………………………………..

Forklaring udbedes

Ole Hasselbalch, Skolebakken 5, Humlebæk

Offentliggjort 05.09.08 kl. 03:00

http://jp.dk/meninger/breve/article1429353.ece

 Ifølge stort opsatte artikler i Jyllands-Posten 23/8 føder ikke-vestlige indvandrere nu kun knap to børn pr. kvinde.

Derfor skal den seneste officielle befolkningsprognose ændres, hedder det.

Antallet af disse indvandrere, der kan forventes at være her i år 2040, er således ikke længere 512.000 i 2040, sådan som Danmarks Statistik beregnede i 2002, men 330.700.

Ifølge Danmarks Statistik er her imidlertid allerede pr. 1/7 2008 registreret 347.250 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Hvordan kan dette tal skrumpe til 330.700 ikke-vestlige i 2040, hvis man regner med, at indvandrerkvinder får to børn, og der i øvrigt fortsat finder en indvandring sted fra ikke-vestlige områder?

JP skylder en forklaring.

……………………………………………………………………………… 

Forklaringen

Anita Lange, kontorchef, Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, København Ø

Offentliggjort 06.09.08 kl. 03:00

 http://jp.dk/arkiv/?id=1430455&eceExpr=Ole%20Hasselbalch%22%20/%3E&eceArchive=o

 I Jyllands-Posten 5/9 udbeder Ole Hasselbalch sig en forklaring på, hvordan 347.250 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som Danmarks Statistik har registreret pr. 1/7, kan skrumpe til 330.700 ikke-vestlige i 2040, hvis man regner med, at indvandrerkvinder får to børn, og der i øvrigt fortsat finder en indvandring sted fra ikke-vestlige områder.

Forklaringen er ganske ligetil. Når tallet synes at skrumpe til 330.700, er det fordi, OH alene tæller indvandrerne, som ganske rigtigt efter fremskrivningen udgør 330.700 i 2040. Men hertil kommer også efterkommerne fra ikke-vestlige lande, som efter vores fremskrivning udgør 189.500.

I alt således 520.200 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 2040.

Jeg kan i øvrigt tilføje, at Danmarks Statistik allerede har taget højde for udviklingen i indvandrerkvindernes fertilitet i den seneste befolkningsfremskrivning.

…………………………………………….. 

Vi kan ikke bruge det til noget

 Sonia, den 6. September:

 Uandet må vi gøre opmærksom på, at Ole Hasselbalch i sin artikel ‘Forklaring udbedes’ 5/9 udelukkende refererede JP’s artikel fra den 23. august, hvori forfatteren til artiklen Hanne Fall Nielsen netop anfører 330.700 ikke-vestlige i år 2040.

 Nu kan vi forstå på Anita Lange fra Danmarks Statistik (jf. artiklen ‘Forklaringen’ den 6/9), at tallet i stedet skulle have været 520.200 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 2040.

 Her er en forskel på 189.500, efterkommerne.

 Vi har imidlertid det problem, at der allerede er mange flere end 520.200 med etnisk oprindelse i et ikke-vestligt land bosat i Danmark, og at forskellen mellem 520.200 indvandrere og efterkommere på den ene side og antallet af individer med etnisk oprindelse i ikke-vestligt land på den anden side bliver endog meget, meget større i 2040. 1-2 generationer mere i 2040, så vi har i alt 2-3 generationer, der ikke medtælles i 2040.

 Dette følger direkte af begreberne ’indvandrerne’ og ’efterkommere’, der kun medregner første generation af børn af indvandrere. I hele perioden f.eks. 1979-2008 er forskellen mindst cirka 246.000, når børnene født af ikke-vestlige efterkommere medregnes. I 2040 vil første og anden generation af ikke-vestlige immigranter (altså de 520.200) selvsagt kun udgøre en mindre brøkdel af gruppen og af befolkningen, fordi resten 2-3 generationer med ikke-vestlig baggrund tælles i gruppen danske statsborgere.

 Hvorfor er det vi netop skal focusere på denne brøkdel, som de 520.200 er, efter Hanne Fall Nielsen opfattelse skulle vi i stedet have kastet vores opmærksomhed på 330.700?

 I 2040 er de etniske danskere faktisk kommet i mindretal

Fødslerne i de ikke-vestliges tredjegeneration, der føder en stor andel allerede, er selvsagt heller ikke behørigt medregnet i gruppen ikke-vestlige. Fertilitet og fødselshyppighed er demografiske målebegreber, der i tidsånden bruges i flæng, fordi videnskaben må bøje sig for den politiske korrektheds ideologiske tankegang.

Vi skal ikke vide det er en befolkningsudskiftning de har gang i

1 kommentar »

  1. […] View […]

    Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:49


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s