Danmark

6. september 2008

Hold dig paa maatten

Filed under: Culture, Danmark — Tags: , , , , — Jørn @ 13:46

SEOGHOER.DK:  Musikerne Kim Larsen, Thomas Helmig, Johnny Madsen og Klaus Kjellerup fra Danser med Drenge har dannet bandet Den Gule Negl og produceret en protestsang imod rygeloven. 

Kim Larsen har tidligere gjort sig bemærket som bagmand bag en kontroversiel kampagne mod rygeloven.

Nu er han gået sammen med en række andre prominente danske musikere i endnu et angreb på den af nogle personer forhadte lov.

Protest-sangen hedder Hold dig på måtten og er indspillet i Thomas Helmigs studie i Århus i august, skriver dr.dk. :

Se & Hør dem: http://uk.youtube.com/watch?v=jmCzLJhoB8I

Troubadur Kim Larsens genistreg

Det er saa sjovt med kamuflagen – borte, borte kik


REALITETERNE

– efter lidt fnidder i JP


Med henvisning til Anita Langes ‘Forklaringen’ 6/9 i JP, så synes der at mangle en hel del: Det var JP-journalist Hanne Fall Nielsen, der 23/8 introducerede de 330.700 ikke-vestlige i år 2040 uden at medregne børnene i første generation; det var ikke Ole Hasselbalch, der refererede uden at kunne kende de ikke anførte kilder, der tilmed viste sig at være fejlaflæste. Så er vi på 520.200 i 2040, når disse børn medregnes. Hertil skal vi lægge mere end én generation mere til. Børnebørnene af de ikke-vestlige indvandrere har heller ikke været inkluderet i de officielle danske opgørelser fra f.eks. 1979-2008. Alene med disse børnebørn når vi til mindst 766.000 ikke-vestlige i stedet for 347.250 pr. 1. juli 2008. Så kan vi vælge at se på Hanne Fall Nielsens eller på Anita Langes cyberspace med ingen eller én generation af børn i 2040. Fødslerne i de ikke-vestliges tredjegeneration, der føder en stor andel allerede, er selvsagt heller ikke behørigt medregnet i gruppen ikke-vestlige. Dette er den eneste årsag til, at danskerne på papiret fremstår med en meget forhøjet fertilitet.

De etniske danskere er i mindretal ca. år 2040.

 Jeg forestiller mig, at det sidste spørgsmål/statement måske kunne have danskernes interesse. 

J. E. Vig, cand. oecon.

PS: Uden noget modsvar i JP bliver løgnen stående og ekkoes videre i de øvrige medier, således at kun de ca. 500, der har læst om bedraget på denne blog, kender det.

……………………………………………………………………..

Forklaring udbedes

Ole Hasselbalch, Skolebakken 5, Humlebæk

Offentliggjort 05.09.08 kl. 03:00

http://jp.dk/meninger/breve/article1429353.ece

 Ifølge stort opsatte artikler i Jyllands-Posten 23/8 føder ikke-vestlige indvandrere nu kun knap to børn pr. kvinde.

Derfor skal den seneste officielle befolkningsprognose ændres, hedder det.

Antallet af disse indvandrere, der kan forventes at være her i år 2040, er således ikke længere 512.000 i 2040, sådan som Danmarks Statistik beregnede i 2002, men 330.700.

Ifølge Danmarks Statistik er her imidlertid allerede pr. 1/7 2008 registreret 347.250 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Hvordan kan dette tal skrumpe til 330.700 ikke-vestlige i 2040, hvis man regner med, at indvandrerkvinder får to børn, og der i øvrigt fortsat finder en indvandring sted fra ikke-vestlige områder?

JP skylder en forklaring.

……………………………………………………………………………… 

Forklaringen

Anita Lange, kontorchef, Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, København Ø

Offentliggjort 06.09.08 kl. 03:00

 http://jp.dk/arkiv/?id=1430455&eceExpr=Ole%20Hasselbalch%22%20/%3E&eceArchive=o

 I Jyllands-Posten 5/9 udbeder Ole Hasselbalch sig en forklaring på, hvordan 347.250 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som Danmarks Statistik har registreret pr. 1/7, kan skrumpe til 330.700 ikke-vestlige i 2040, hvis man regner med, at indvandrerkvinder får to børn, og der i øvrigt fortsat finder en indvandring sted fra ikke-vestlige områder.

Forklaringen er ganske ligetil. Når tallet synes at skrumpe til 330.700, er det fordi, OH alene tæller indvandrerne, som ganske rigtigt efter fremskrivningen udgør 330.700 i 2040. Men hertil kommer også efterkommerne fra ikke-vestlige lande, som efter vores fremskrivning udgør 189.500.

I alt således 520.200 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 2040.

Jeg kan i øvrigt tilføje, at Danmarks Statistik allerede har taget højde for udviklingen i indvandrerkvindernes fertilitet i den seneste befolkningsfremskrivning.

…………………………………………….. 

Vi kan ikke bruge det til noget

 Sonia, den 6. September:

 Uandet må vi gøre opmærksom på, at Ole Hasselbalch i sin artikel ‘Forklaring udbedes’ 5/9 udelukkende refererede JP’s artikel fra den 23. august, hvori forfatteren til artiklen Hanne Fall Nielsen netop anfører 330.700 ikke-vestlige i år 2040.

 Nu kan vi forstå på Anita Lange fra Danmarks Statistik (jf. artiklen ‘Forklaringen’ den 6/9), at tallet i stedet skulle have været 520.200 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 2040.

 Her er en forskel på 189.500, efterkommerne.

 Vi har imidlertid det problem, at der allerede er mange flere end 520.200 med etnisk oprindelse i et ikke-vestligt land bosat i Danmark, og at forskellen mellem 520.200 indvandrere og efterkommere på den ene side og antallet af individer med etnisk oprindelse i ikke-vestligt land på den anden side bliver endog meget, meget større i 2040. 1-2 generationer mere i 2040, så vi har i alt 2-3 generationer, der ikke medtælles i 2040.

 Dette følger direkte af begreberne ’indvandrerne’ og ’efterkommere’, der kun medregner første generation af børn af indvandrere. I hele perioden f.eks. 1979-2008 er forskellen mindst cirka 246.000, når børnene født af ikke-vestlige efterkommere medregnes. I 2040 vil første og anden generation af ikke-vestlige immigranter (altså de 520.200) selvsagt kun udgøre en mindre brøkdel af gruppen og af befolkningen, fordi resten 2-3 generationer med ikke-vestlig baggrund tælles i gruppen danske statsborgere.

 Hvorfor er det vi netop skal focusere på denne brøkdel, som de 520.200 er, efter Hanne Fall Nielsen opfattelse skulle vi i stedet have kastet vores opmærksomhed på 330.700?

 I 2040 er de etniske danskere faktisk kommet i mindretal

Fødslerne i de ikke-vestliges tredjegeneration, der føder en stor andel allerede, er selvsagt heller ikke behørigt medregnet i gruppen ikke-vestlige. Fertilitet og fødselshyppighed er demografiske målebegreber, der i tidsånden bruges i flæng, fordi videnskaben må bøje sig for den politiske korrektheds ideologiske tankegang.

Vi skal ikke vide det er en befolkningsudskiftning de har gang i