Danmark

3. september 2008

Dansk enegang med opsving i Europa fortsaetter skrigende


I august måned i år lukkede 50 pct. flere virksomheder (229) end i samme måned i 2007. I de første otte måneder af 2008 var der 1966 konkurser i Danmark. Det er 24 pct. flere end i de tilsvarende måneder sidste år.

2007: Antallet af konkurserklæringer i perioden maj til september steg fra 2006 til 2007 med 34 pct. 

https://danmark.wordpress.com/2007/10/05/flere-firmaer-lukkede/

De skreg også på arbejdskraft sidste år, medens flere of flere virksomheder lukkede:

I 2001 ca. 2000 lukninger (netto)

I 2002 ca. 6000 lukninger (netto)

I 2003 ca. 1821 lukninger (netto)

I 2004 ca. 2865 lukninger (netto)

Når vi bortser fra indenlandsk efterspørgsel med de forbigående forbrugsvirkninger af en billion fra den kunstigt politiker-skabte ejendomspris-købekraft (“Fogh & Co’s Genvalgsfond”), der var hevet ud af den blå luft, hvor der ikke er ret meget CO2 i øvrigt og stort intet, der er skabt af mennesker andet end købekraft …. med den nedgang, der varsler og peger på deflation, hvis der ikke gøres noget nu, så… 

Er det her den danske enegang i Europa m.h.t. såkaldt opsving skal findes?

 
Det er lidt lissom med indvandringen:

Jo flere der kommer, desto færre er her, og jo færre de er, desto færre børn føder de pr. kvinde. Det da klart, ik’gå?

Hvis du vil vide noget: https://danmark.wordpress.com/2007/01/18/pa-vej-mod-vanvidet/ 

og næsten lissom med CO2:

“CO2 udgør en meget lille promilleandel af atmosfæren, og menneskeskabt CO2 er igen promiller af den samlede CO2-udledning fra døde planters og dyrs forrådnelse og udledningen fra levende organismer og flere andre naturlige kilder. CO2 forekommer overalt naturen og er simpelthen de levende/voksende organismers forudsætning…

Temperaturen er steget 1 1/2 grad celcius de sidste 150 år, og det skyldes solen, der er en million gange større end Jorden…” : https://danmark.wordpress.com/2007/04/19/den-inkvisitoriske-co2-mafia-kan-kun-afvises-med-kendgerninger/

Sonia