Danmark

27. august 2008

HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM?


Hvorfor er her mange flere end de informerer os om?

Når du ser, at der i Danmark var 347.250 ikke-vestlige pr. 1. Juli 2008, jf. http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR339.pdf er dette ingenlunde det korrekte antal ikke-vestlige med fast ophold i Danmark.

Til de 347.250 skal med vor opdeling af vestlige og ikke-vestlige lægges en hel del fra Østeuropa. Vi har valgt fremmede eller ikke-vestlige: fra lande uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien, New Zealand. Vi kan ikke ret sikkert angive, hvor mange af disse immigranter, der er muslimer. Vi kan se, at omkring 90 pct. af de, der opnår dansk statsborgerskab, optræder med et muslimsk klingende navn – her er heller ingen absolut sikkerhed. Og vi kan se, at omkring 75 pct. af de indvandrende stammer fra muslimsk domineret land/område.

“Vi kan altså ikke få alle musikstykker ud af klaveret eller få alt at se på scenen, som vi skulle – vi arbejder trods alt uden at scenetæppet er trukket fra” (oplysninger, som vi kan gøre brug af, skal være registreret og offentliggjort) – men det betyder ikke, at vi ikke kan korrigere de offentligjorte informationer til noget meget mere realistisk.
Vi kan ikke sige, hvor mange fødte og døde fordelt på danskere og fremmede, det f.eks. er blevet til i perioden 1983-2008. Vi kan sige, at der har været ca. 33% for få fødsler til, at den danske befolkning har kunnet holde sig stabil, fordi antal fødte børn blandt danske kvinder var 1,377 i 1983 (jf. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 33), og der skal mere end 2 børn til pr. kvinde i gennemsnit til for at holde en stabil befolkning. Fertiliteten forudsætter vi bestemt af kulturen og mere drastiske indslag som fri abort, højere alder for de førstegangsfødende, p-piller og kvindernes erhvervsfrekvens. Disse ting forudsætter vi har været uændrede i perioden 1983-2008.

Når indvandringens acceleration skjules – 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 end året umiddelbart før, jf. links i kolofonen til højre – og kan skjules bevidst af de ledende, skyldes det, at vort befolkningssystem er blevet ødelagt med de uvidenskabelige begreber ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ indført i 1991 – det kan der ikke redegøres kortfattet for, men det er altsammen gennemgået i alle deltaljer på http://Danmark.wordpress.com eller på www.lilliput-information.com, hvor alt kan hentes via søgemaskinerne.

Vi er henvist til at bruge statsborgerskabsopgørelsen fra Danmarks Statistik, som fortsat offentliggøres. Den skal bruges som en statusopgørelse hvert år pr. 1. januar : Hvor mange er her af hver nationalitet…. men derefter skal der tillægges det antal, der i det forløbne år har opnået dansk statsborgerskab. Forskellen fra status året før udført på samme måde, viser så tilvæksten land for land blandt de, der opholder sig i Danmark.

Hver årsopgørelse skal således korrigeres for de tildelte statsborgerskaber – og det har vi gjort i vel 16 år nu -, ellers kan det gå, som det er sket i adskillige år siden 2001, at når det tildelte antal statsborgerskaber overstiger indstrømningen udefra, så ser det ud som de rejser hjem…selvom de fortsat strømmer ind i landet.

Tallet 347.259 jf. ovenfor skal altså tillægges det antal naturaliserede efter tidligere statsborgerskab og efter hvor lang tid de har opholdt sig her, d.v.s. de enkelte år med indvandring og naturalisationer i hele perioden 1979-2008 for 230 nationer. Derudover skal de naturliseredes børn efter tildelingen af statsborgerskabet tillægges, fordi de i dag offcielt medregnes som danskere. Resultatet vil give en estimation på mindst 750.000 i 2008, altså mere end det dobbelte af det officielle antal 347.250.

Det viste sig så at være mindst 766.000 fremmede pr. 1. juli 2008.

Smart kamouflage!

Giv dine kontakter besked

 

Et lille krydscheck:

x: andelen af de fødende, som er ikke-vestlige

Hvis vi antager at ikke-vestlige føder 3,5 barn pr. kvinde, og danskerne fortsat føder 1,377 barn pr. kvinde og øvrige vestlige her i landet føder cirka som danskerne, samt at den samlede fertilitet enten er som DS oplyste om 2003, 1,76 eller som DS oplyste i august 2008, 1,85 fås følgende:

3,5*x + 1,377*(1-x) = 1,76, så bliver x=18%. Nu har ikke-vestlige relativt noget større andel kvinder i de fødende aldre, netop p.g.a. af de højere fødselstal, så ikke-vestliges andel af de fødende er lidt større end de ikke-vestlige generelle andel i Danmark.

1,85 i stedet for 1,76 giver x=22,3%, når x findes af ligningen, der udtrykker det vejede gennemsnit af ikke-vestliges og vestliges fertilitet med den samlede fertilitet på højre side af lighedstegnet.

 

Ebbe Vig forudsagde, at netop den beskrevne kamuflagemetode ville blive taget i brug. Han forudsagde dette i december 1989: http://lilliput-information.com/frdk02.htm. Vi har følgende lille skitse, der illustrerer problemet med naturalisationer, der umærkeligt forvandler befolkningen, når vi forsøger at genfinde den på papirerne fra Danmarks Statistik: http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html. Den samme korrektion skal til for at prognosticere. De officielle prognoser henregner alle senere generationer af indvandrernes børn end den første til gruppen af danskere. På den måde bliver der færre og færre fremmede i DK, efterhånden som flere og flere kommer ind i landet, og tiden går, og de vil efterhånden næsten alle tilhører senere generationer end den første efter de oprindelige indvandrere, også selvom, der altså kommer flere ind. Det er en befolkningsudskiftning der er gang i.

Dette er årsagen til, at 347.259 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 bliver til de officielle 330.700 ikke-vestlige i år 2040 (de officielle 330.700 blev siden hen rettet til 520.200, fordi JP-journalist netop havde glemt første generation af efterkommere). Antallet er dog fortsat alt, alt for lille. 

Den accepterer vi ikke. Når den nødvendige korrektion foretages år for år siden 1979, og vi netop husker, at de naturaliserede også får børn, efter de har opnået statsborgerskabet, så kan vi cirka-korrigere det officielle antal på det sikrest mulige grundlag. Vi er og har været yderst forsigtige, og holder os naturligvis til sandheden: Denne korrektion er senest sket pr. 1. januar 2006 på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Det samlede fremtidsperspektiv for Danmark, som vi har kendt det, er forholdsvis kort: Den ærlige befolkningsprognose er fra 2001 og 2003, og den skal ikke korrigeres endnu.

En hemmeligholdt prognose

Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede

Indvandringens nyere historie
…………………………..

Det korteste formulering om styret vi lever under: Gør som jeg siger, men gør ikke som jeg gør.

Sonia

14 kommentarer »

 1. Til Sonia og Jeanne.
  På den side I præsenterer her, er det tydeligt for mig at se, at det havde været en langt bedre idé, om jeg havde fulgt min første indskydelse og brugt linket hertil på Monokultur straks.

  Så Jeanne kan have helt ret i, at jeg har spildt hendes tid og hæmmet udviklingen på tråden, men det var meget langt fra min hensigt.

  Fagligt må jeg sige, at det i laver er både vigtigt og prisværdigt. Det skal i have tid til. Jeg kommer også til at bruge disse links med tillid fremover.

  Jeg er bare en gammel runkedor, som I ikke skal lade jer ophidse af, hvis jeg går fejl af færdselsreglerne i cyber-space. Det har ingen særlig betydning. Hvad jeg mente er for længst arkiveret lodret – dog ikke helt tilbage i 1987.

  Kommentar af Emeritus - Frederiksberg, Danmark. — 28. august 2008 @ 17:43

 2. Kære Emeritus

  Jeg lavede først dette indlæg efter Jeanne havde svaret dig på Monokultur, så alt er for såvidt helt, som det skal være.

  Du har ikke spildt nogens tid, tværtimod. Vi må bare skære igennem, når vi kommer til det, som vi opfatter som grundlæggende gang på gang, ellers kommer vi ikke videre.

  Og det er klart, at 100-tusinder ikke har fattet en brøkdel af det, som du er nået til. I øvrigt skriver du meget smukt og ærligt samt med stor entutiasme; det kan klart knibe med sproget her, fordi vi netop har satset på det andet.

  95 pct. af det du skriver er nyt stof for de fleste, og flere, mange, mange flere skal have øjnene op, inden det er for sent. Jeg var især glad for dine betragtningerne om intelligens og arv.

  Vi har leget bortekik med de ledende fra første færd. Der er enkelte centrale professorer – endda vor førende demograf Hans Oluf Hansen d. 20/8 2005:”…at de nuværende antalopgørelser ikke er brugbare til hverken opgørelses- eller prognoseformålet…” – og andet godtfolk, der har givet os ret i vor grundlæggende kritik af de officielle af beskrivelser af vor befolkning, men det er oftest sket kort før de skulle pensioneres. Sidstnævnte i øvrigt med 14 års forsinkelse. Den der sætter op imod den herskende klasse i ét af de centrale spørgsmål med effekt ryger også ud, uanset hvor han/hun er.

  Sådan er det. Tak, og fortsæt endelig!

  Sonia

  PS: Du skulle prøve vore betragtninger på velfærdsfærdssamfundet – ud fra modellens samfundøkonomiske pris:
  http://www.lilliput-information.com/velg.html

  Kommentar af Sonia — 28. august 2008 @ 19:04

 3. OT: God blog I har gang I her! Tak!
  God weekend!

  Kommentar af ManInBurka© — 29. august 2008 @ 23:20

 4. Selv God Weekend!

  Vi sender en kioskbasker sent lørdag aften.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 30. august 2008 @ 15:49

 5. […] HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM […]

  Pingback af Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE « Danmark — 30. august 2008 @ 23:08

 6. Kære Sonia. (2)
  Du misforstår. Endnu er det ikke lykkedes for nogen at kastrere mig. Derfor er jeg ikke knust. Men jeg har al respekt for dedikerede mennesker, som arbejder seriøst – især fordi jeg hverken er dum, eller fordi jeg ikke er i stand til at se, hvornår min overfladiske informationsbaggrund tilfældigvis kommer til kort. Selvfølgelig kan jeg se det. Og selvfølgelig kan jeg indrømme, at det forholder sig sådan.

  Når jeg i (15) skriver ‘ENDELIG er der ved at gå hul på bylden’ er det et udtryk for, at det endelig lader til, at det er lykkedes for mig at provokere og komme i kontakt med nogle mennesker på nettet, der synes at være i besiddelse af den kompetence, jeg leder efter, hvor jeg har måtet nøjes med at sjusse.

  Derfor min udtalte skuffelse over at have ledt efter, fundet og blive bidt af.

  Mit liv i formidlingsbranchen, som man kunne kalde min fortid, har jo mestendels bestået i tålmodig gentagelse af helt elementære begreber og forståelsesrammer, indtil min opgave fes ind. Derfor kom jeres korte lunte aldeles bag på mig.

  Derfor glæder det mig at læse, at vi ikke er på kant, især når vi har sat energi ind på at søge det sande.

  Spredningen af nyttig information via jeres links på Monokulturs tråde er god PR! Vort formidlingssammenstød har derfor allerede givet værdifuldt resultat.

  Med venlig hilsen
  fra formidleren EMERITUS, der hjertens gerne gentager det samme og det samme om og om igen på mange måder til benefice for de tungnemme.

  Kommentar af Emeritus - Frederiksberg, Danmark. — 31. august 2008 @ 11:10

 7. NB! (7)
  Jeg burde til det sidste afsnit have tilføjet – det samme og det samme MED TILNÆRMELSE indtil noget endnu nærmere og mere præcist foreligger.

  Jeres beregninger eksempelvis.
  Mvh.
  Emeritus

  Kommentar af Emeritus - Frederiksberg, Danmark. — 31. august 2008 @ 13:47

 8. […] HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM […]

  Pingback af Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE « Xanthippe — 5. september 2008 @ 08:05

 9. tag jer sammen snæversynede mennesker.

  Kommentar af Anne Mette — 15. januar 2009 @ 20:08

 10. Hvori består vor snæversynethed. Det skal du præcisere, så vil jeg kunne svare dig kvalificeret.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 15. januar 2009 @ 21:06

 11. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:49

 12. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:49


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: