Danmark

25. juli 2008

Rent medie-spin for, at du skal faa den korrekte opfattelse – loegn gentaget gang paa gang i ren Göbbels-stil


Når der i nyhederne vrøvles om, at statsministeren skal afbryde sin ferie for at gøre noget ved udvandingen af EU-forbeholdet om udlændingepolitikken, så er det rene propaganda kneb.

  SANDHEDEN ER:

INDSTRØMNINGSHASTIGHEDEN FOR DE MEST FREMMEDE ER BLEVET YDERLIGERE FORØGET I 2005, I 2006 OG I 2007.   [Vi har links til dokumentation for det hele i kolofonen til højre]

DEN NUVÆRENDE REGERING HAR SIDEN 2001 TILDELT MERE END 35 PCT. AF SAMTLIGE TILDELTE DANSKE STATSBORGERSKABER GENNEM ÅRENE FOR NETOP AT CAMOUFLERE INDVANDRINGSANTALLENE FOR DANSKERNE (jvf. linkene i kolofonen til højre og forudset allerede i 1989).

  HÅNDEN PÅ HJERTET:

Der er og har ikke været tale om nogle stramninger med nogen effekt, overhovedet. Desværre er det rent medie-spin for, at du skal få den politisk korrekte opfattelse eller bevare illusionerne – via løgn gentaget gang på gang i ren Göbbels-stil. Selv 24 års-regelen betyder blot de skal rejse ind via Sverige for at omgå regelen. Og regelen har som tallene viser ikke haft den mindste betydning.

Sonia