Danmark

19. juli 2008

DEN NYE VERDENS- OG MENTALITETSORDEN BLIVER SELVFOELGELIG TIL SYGDOM HOS AFVIGERNE, SIGER SYSTEMERNES KVAKSALVERE


Her i skolernes sommerferie advarer vi selv mod dette farlige indlæg:

ADVARSEL TIL SANDHEDSSØGENDE

DAMP-børn er betegnelsen for de børn og unge, der i deres adfærd og mentalitet afviger meget fra de nye udbredte normer i skolen og institutionerne. Kommer man med andre værdier hjemmefra og siger vedvarende fra over den nye verdens- og mentalitets-orden, som den praktiseres af læreren, bliver man sandsynligvis sendt til psykolog og der behandlet med RITALIN (et amphetaminstof).

I 2003 behandledes 2400 børn og unge, i 2007 behandledes 7000.

Der er enorm spredning i forekomsten af denne påtrykte og falske sygdom, skabt af kvaksalvere:
Eller sagt på en lidt mere afdæmpet måde hos: http://www.bupl.dk/internet/BoernOgUnge.nsf/a8533eb04449a732c12569e700611306/4cffcd6996e4a0acc125735a003cbcf5!OpenDocument :
“Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser store regionale forskelle på brug af lykkepiller og Ritalin til børn og unge med ADHD. Århus udskriver flest recepter mens Ribe og Sønderjylland er sparsomme (Mit: Strider fælt med information fra TV2, se næste link). Behandlingen i børnepsykiatrien er præget af tradition og holdninger.”

Omtrent det stik modsatte læses på: http://www.tv2east.dk/article?id=29905 :

[…]

“DAMP i Næstved
Det viser sig for eksempel, at kun 2 procent af de henviste børn i Næstved fik diagnosen ADHD (DAMP), mens det i Sønderjylland var 29 procent. Formanden for Børne-og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Hanne Børner, er enig i, at det langt fra er tilfredsstillende…”

https://danmark.wordpress.com/2006/11/28/flere-problemboern-naturligvis/ :

“…2 ud af 3 lærere mener, at de har flere problembørn end for 15 år siden. Børnene er bl. a. mindre sociale, med egoistiske, mere selvoptagede, mere rodløse og mere forvirrede og hel del mere…”

Adfærdsvanskelige sluger budgetterne

Dit barn sendes på medicinsk deroute

Folkeskolen stempler kloge børn som socialt handicappede

Følges med flokken eller indtage pladsen som undersåt

Den nye verdensorden (NWO) har sine ofre

Fills your school child with amphetamine (and the history)

Skoleamphetamin i USA og Danmark

Selv fagbladet Folkeskolen stillede sig kritisk (fra 1999 til 2003) 

Sonia