Danmark

13. juli 2008

Type-eksempel paa kulturudviklingen i Danmark


Hejredalskollegiet klods op af Gellerup-Ghettoen i Århus har i flere år været hærget af tyveriet, indbrud, hærværk og vold.

Der hvor de danske studerende i ro og stabilitet skulle bo, medens de gennemfører en videregående uddannelse, står nu mestendels hele underetagen tom.

Det foreslås nu at kollegiet omdannes til en såkaldt højskole.

For god ordens skyld skal det lige nævnes, at de såkaldte højskoler netop er, hvor man de senere år har forsøgt at indplacere/opbevare de fremmede ungdomselementer, der hverken er egnede til det danske arbejdsmarked eller til de danske uddannelser. Herved slipper man også bekvemt uden om problemerne i jobcentrene, så de fremmede klienter fortsat kan oppebære pengeoverførslerne fra det offentlige.

Det ligger lige for at kalde projektet et erobringsprojekt med ihærdige danskere hjælpere.

Sonia

Norsk Kommentar Til Planlaegning Af Terror i Danmark


På Aftenpostens debatblog læser vi:

“Jo, danskerne har vært naive og selv om Søvndal vil “smide dem ad helvede ut”, så innrømmes det etterhvert at man ikke trodde at det ville bli slik en utvikling.
Først i 2003 fikk danskerne en lov mot kjønnslemlestelse, 8 år etter Norge og hva skyldes slikt om ikke naivistisk tro på at slikt ikke forekom i det dejlige Danmark?
Danskerne har over år, hatt mer terror på sin jord enn Norge, flere knivoverfall begått av de fremmede, flere planlagte isme-pregede anslagsplaner og mulig det skyldes en liberal holdning til frihetstanken, men friheten gir seg ikke selv, den må kringsettes og voktes med Argusøyne.

Jeg benevnte tilstandene i Danmarks hvor en trojansk hest er sluppet inn og de fleste forstår analogien, også de som har fått en slik inn på sin computer!
Trold er nordiske, og jeg etterlyser saksbegrunnelse om det er de som er sluppet løs?”

—————————————————

Realiteterne er:

Der er absolut ingen grund til at starte en vild debat om, hvem der har flest terrorister i landet og hvilket folk, der mest er skyld heri.

Det er så super-naivt, at det skriger til himlen. Befolkningerne i Norge, Sverige og Danmark er aldrig blevet spurgt, om de ville have masseindvandringen sat igang fra 1983 (i Danmark), eller om de ville have masseindvandringen til at fortsætte. Toppen lod masseindvandringen fortsætte endog med øget styrke gennem 25 år.

2005, 2006 og 2007 steg tilstrømningshastigheden til Danmark:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

15. februar 2007: Tilstrømningshastigheden af fremmede øgedes med 14 pct. i 2006: http://www.lilliput-information.com/status06.html

9. februar 2008: Tilstrømningshastigheden steg yderligere 19,3 pct. i 2007: https://danmark.wordpress.com/2008/02/08/indvandringshastigheden-i-2007-er-opgjort/

Kun toppen i Danmark er blevet advaret grundigt og behørigt gennem hele perioden af kvalificerede og indsigtsfulde tidligere embedsmænd og videnskabsmænd (M/K), men masseindvandring skulle bare fortsætte, endog med øget hastighed, efter vi fik en anden regering i 2001.

Udviklingen i Danmark er blot 8-10 år forud for den tilsvarende i Norge (både antalsmæssigt og formentlig også hvad angår modstandskraftens opbygning).
Vi der var forpligtede til at følge tingene nøje, fordi vi kunne, har orienteret og noteret os adskilligt om forholdene i Norge siden slutningen af 1980-erne, og vi har skabt nordiske netværker, der naturligvis især arbejder nationalt.
Bare rolig, det skal nok gå galt i Norge, der følger Danmark. I Sverige sandsynligvis allerførst efter Holland: Herom skal vi ikke skændes, men i stedet skal alle nordboer søge mod modstandsorganisationerne og gøre det nødvendige i de respektive lande, så vi også sikrer at vi står sammen:

Den 27. februar 2007 kunne vi skrive om ny rekord i tilstrømningen for andet år i træk i Norge og for tredje år i træk i Sverige:
https://danmark.wordpress.com/2007/02/27/sverige-danmark-og-norge-rendes-over-ende-i-denne-orden/

Vi har måske prøvet det meste i modsætning til de, der skriger mest op nu det bliver for sent.

Europa bliver formørket

Sonia