Danmark

5. juli 2008

Den Verdslig Religioese Saakaldte Videnskab I Ny Rekord


Nu er fladskærme pludselig det store dyr i åbenbaringen.

Fladskærme indeholder nitrogentriflourid, og den skulle i følge en såkaldt anerkendt men unavngiven forsker påvirke globalopvarmningen meget mere end CO2.

Og så kommer den:
“Set over en 100 år har nitrogentriflourid 17.200 gange større effekt på den globale opvarmning end CO2”, kan vi læse DRTTV nr. 158.

Det er noget, der vil noget, må man vel sige.


Vi er som sædvanlig lidt i vildrede:

  1. Om det er 100 år, 2 år eller nogle uger kan være det samme, såfremt vi forudsætter en konstant effekt pr. tidsenhed fra dels nitrogentriflouriden dels den menneskeskabte CO2 – som vi må gå ud fra, der her er tale om. Det accelererende element for såvidt angår effekten af nitrogentriflouriden isoleret eller sammenlignet med effekten fra CO2, der kunne tænkes at øge effekten herfra ujævnt over tiden skal vi nok kende mere til, end der oplyses.
  2. Se, 17.200 gange, det er utroligt meget – svarende cirka til forskellen på indholdet af din vandflaske og så mængden af vand i svømmepoolen. Skal vi opfatte faren som overhængende eller allerede på uopretteligt katastrofe-niveau, eller skal vi tværtimod opfatte CO2-effekten som helt uden betydning, det er så et spørgsmål, der ligger lige for.
  3. Vi glæder os meget til at følge tema-aftenen på DRTV om nitrogentriflourid i fladskærme. Den må arrangeres aldeles straks, hvis ikke vi lige så godt kan sætte landet/kloden i undtagelsestilstand øjeblikkeligt.

Sonia