Danmark

17. juni 2008

Number of Rape-Crimes increased by 257 p.c. in Sweden in a ten year period


Report from the official Swedish BRÅ shows that the number of rape-crimes rose by 257 p.c. from 1996 to 2006. This implies an yearly increase of 9.9 p.c. Drug-rape has been included in rape-crimes from 2005, but that does not alter the picture.
Now we need the distribution of criminals on Swedes on the one side and on the other side the group of foreign citizens, naturalized foreigners and the offspring of the latest (but Sweden does not publish that).

The distribution when we look at Danish (next to Sweden) relations:
Extracts from: https://danmark.wordpress.com/2007/01/27/unge-med-anden-etnisk-baggrund-end-dansk-truer-med-vold-og-terroriserer-med-sms-er/ (in Danish):

“That 40 p.c. of all convicted for rape-crimes are immigrants or their descendants, that 50 p.c. of all criminals in our capital Copenhagen have another etnic background than Danish, that 80 p.c. of all convictions of violence made by youngsters less than 18 years are those of young second- and third-generation of immigrants (in 2004 82 p.c. (in Danish)), that the same group occupy 70 p.c. of all the country’s special secured institutions for young criminals, that the jails, the prisons (including the new-built ones) and the centres of crises are filled to the limit with persons from the mentioned group, and that the violence has increace by 57 p.c. in just the last two year in the schools could perhaps indicate that something is totally wrong or some does not match up in the information we are given…”

The foreigner share is larger in Sweden than in Denmark, so the share of rape-crimes, assumed the pattern of actions are pretty much the same in the two countries, definitely is larger that 40 p.c. in Sweden.

Sonia

Voldtaegternes antal eksploderer i Sverige – 257 pct. vaekst på 10 aar


Rapport fra det svenske BRÅ viser at antallet af voldtægter på 10 år fra 1996 til 2006 steg med 257 pct. – fra 1400 til 3600 pr. år. Det svarer til en stigning på 9,9 pct. pr. år.  Drugrape er blevet inddraget i 2005 under voldtægter, men det ændrer ikke ved udviklingen.

Nu mangler vi fordelingen af gerningmændene (M/K) på svenske på den ene side og på den anden side: gruppen udenlandske statsborgere, svenske medborgere pr. naturalisation samt børn af naturaliserede svenske medborgere.

Fordeling når vi ser på danske forhold:

Uddrag af: https://danmark.wordpress.com/2007/01/27/unge-med-anden-etnisk-baggrund-end-dansk-truer-med-vold-og-terroriserer-med-sms-er/

“At ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, at ca. 50 pct. af dømte kriminelle i hovedstadsområdet har anden etnisk baggrund end dansk, at ca. 80 pct. af alle voldsdomme givet til unge under 18 år er givet til unge anden- og tredjegenerationsindvandrere (i 2004: 82 pct.), at samme gruppe besætter 70 af i alt 100 pladser på landets lukkede, sikrede institutioner for unge kriminelle, at arresterne, fængslerne (inklusive de nybyggede) og krisecentrene er fyldte til bristepunktet med personer fra nævnte gruppe, at skolevolden steg med 57 pct. på bare to år kunne tyde på, at noget ikke stemmer enten med den information, som vi får fra officielle kilder eller med den udvikling, som toppen har sat igang…”
 
Fremmedandelen er større i Sverige end i Danmark, hvorfor andelen af voldtægter,  forudsat handlingsmønstret cirka er det samme i de to lande, selvfølgelig er større end 40 pct. i Sverige.

 

Sonia

Supplement:

Stur, Stur nummer

Fucking Luderland

Kvinderne skal tænke sig mest om