Danmark

11. juni 2008

Folketinget paa ferie indtil oktober – maaske en pludselig EU-folkeafstemning, som statsministeren har soegt bevilling til, uden vi selvfoelgelig maa vide, hvornaar det skal vaere


Hvert år lige op til sommerferien for folketingsmedlemmerne vedtager de en mængde love som det sidste og tit i største hast, medens koncentrationen om arbejdet kan antages at være aftagende. Det er tit de mest skæbnesvangre ting, der vedtages netop her; det er set mange gange før.

For de, der fortsat er interesserede i tingets dagsorden de sidste dage op til ferien, er den her:

http://www.ft.dk/default.asp?ptag=pdoc&pdoc=/20072/ftugep/200824.htm

Vores gæt på folkeafstemningen om EU-forbeholdene er, at alle fire forbehold bringes til folkeafstemning på én gang. Fælles obligatorisk mønt og pengeudstedelse, fælles forsvar, fælles unionsborgerskab og fælles udlændingepolitik, fælles retspolitik. Der har været toner fremme om, at Europa-fodbolden kan fremme sagerne og gøre vælgerne mere modtagelige for en kort propagandasludder for en sladder blandet lidt med trusler fra/for fremtiden, når det måtte passe statsministeren allerbedst. Selvfølgelig skal vi igen folkeafstemme om det, som befolkningen én gang har afvist tidligere.

Så hører vi mediernes EU-indoktrinator nr. 1 Svenning Dalgaard TV2 News den 12. juni melde, at
folkeafstemningen i Irland ikke har noget at gøre med forbeholdene, som der skal folkeafstemmes om i Danmark; mest sikkert hvis de har fået overtalt irerne til den sminkede EU-grundlov. Det var naturligvis en lodret løgn.

Vi må afgjort også ihukomme Tøger Seidenfadens ord om, at det i alle tilfælde er vælgerne, der tager fejl, og derfor er befolkningen det eneste egentlige problem, og det er vel i grunden alt nok.

Sonia 

Maelken skal hentes oestpaa


Når Arla nu nedsætter afregningsprisen til mælkeproducenter med 20 øre pr. kg. i Danmark så anføres dollarkursfaldet, svigtende afsætning, prisfald på råmælk andre steder i Europa som begrundelser.

[Kunne man ikke forestille Arla starte op i Dubai med lidt medbragte køer?? Nej de skal jo fodres, muges og malkes og meget mere.]

Når vi ser de tyske kanaler meldes det, at efterspørgslen efter mælk jo er uændret, så derfor vil de få mejerier i Europa fremover importere råmælken for at få den til den lavere afregningspris, som ikke kan dække omkostningerne i Vesteuropa. Tilskuddene nødvendiggjort af de samme bureaukraters skalten og valten sendes også til Østeuropa.

I Bayern og Sydfrankrig oplever man det samme. Her hælder de små mælkeproducenter deres mælk i kloaken, og eneopkøberen (monopson) henter mælken til sin nedsatte pris hos storproducenterne, der stadig en tid endnu kan levere med omkostningsdækning til en lavere pris. Derefter skal mejeriet østpå for at score gevinsten ved at sende resten af EU’s mælkeproducenter på konkurs. “Det er fornuftigt”.

Sonia